Numeri  


Capitolul 24
 • 1 Balaam a văzut că Domnul găseşte cu cale să binecuvânteze pe Israel şi n-a mai alergat ca în celelalte rânduri* la descântece, ci şi-a întors faţa spre pustie.
 • * Num 23:3; Num 23:15;
 • 2 Balaam a ridicat ochii şi a văzut pe Israel tăbărât în corturi*, după seminţiile lui. Atunci, Duhul lui Dumnezeu a venit** peste el.
 • * Num 2:2; ** Num 11:25; 1 Sam 10:10; 1 Sam 19:20; 1 Sam 19:23; 2 Cron 15:1;
 • 3 Balaam şi-a* rostit prorocia şi a zis: „Iată ce zice Balaam, fiul lui Beor, Omul cu ochii deschişi,
 • * Num 23:7; Num 23:18;
 • 4 Cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, Cel ce vede vedenia Celui Atotputernic, Cel ce cade* cu faţa la pământ şi ai cărui ochi sunt deschişi:
 • * 1 Sam 19:24; Ezec 1:28; Dan 8:18; Dan 10:15; Dan 10:16; 2 Cor 12:2-4; Apoc 1:10; Apoc 1:17;
 • 5 ‘Ce frumoase sunt corturile tale, Iacove! Locuinţele tale, Israele!
 • 6 Ele se întind ca nişte văi, Ca nişte grădini lângă un râu, Ca nişte copaci* de aloe pe care i-a** sădit Domnul, Ca nişte cedri pe lângă ape.
 • * Ps 1:3; Ier 17:8; ** Ps 104:16;
 • 7 Apa curge din găleţile lui Şi sămânţa lui este udată de ape mari*. Împăratul lui se înalţă mai presus de Agag** Şi împărăţia lui ajunge puternică.
 • * Ier 51:13; Apoc 17:1; Apoc 17:15; ** 1 Sam 15:9; 2 Sam 5:12; 1 Cron 14:2;
 • 8 Dumnezeu* l-a scos din Egipt, Tăria Lui este ca a bivolului pentru el. El nimiceşte** neamurile care se ridică împotriva lui, Le sfărâmă oasele şi le prăpădeşte†† cu săgeţile lui.
 • * Num 23:22; ** Num 14:9; Num 23:24; Ps 2:9; Isa 38:13; Ier 50:17; †† Ps 45:5; Ier 50:9;
 • 9 Îndoaie genunchii*, se culcă întocmai ca un leu, Ca o leoaică. Cine-l va scula? Binecuvântat** să fie oricine te va binecuvânta, Şi blestemat să fie oricine te va blestema!’”
 • * Gen 49:9; ** Gen 12:3; Gen 27:29;
 • 10 Balac s-a aprins de mânie împotriva lui Balaam, a bătut din* mâini şi a zis lui Balaam: „Eu te-am** chemat să-mi blestemi vrăjmaşii, şi iată că de trei ori tu i-ai binecuvântat!
 • * Ezec 21:14; Ezec 21:17; Ezec 22:13; ** Num 23:11; Deut 23:4; Deut 23:5; Ios 24:9; Ios 24:10; Neem 13:2;
 • 11 Fugi acum şi du-te acasă! Spusesem* că-ţi voi da cinste, dar Domnul te-a împiedicat s-o primeşti.”
 • * Num 22:17; Num 22:37;
 • 12 Balaam a răspuns lui Balac: „Eh! N-am spus eu oare solilor pe care mi i-ai trimis
 • 13 că, dacă* mi-ar da Balac chiar şi casa lui plină cu argint şi cu aur, tot n-aş putea să fac de la mine însumi nici bine, nici rău împotriva poruncii Domnului, ci voi spune întocmai ce va zice Domnul?
 • * Num 22:18;
 • 14 Şi acum, iată că mă duc la poporul meu. Vino, şi-ţi voi vesti* ce va face poporul acesta poporului tău în vremurile** care vor urma.”
 • * Mica 6:5; Apoc 2:14; ** Gen 49:1; Dan 2:28; Dan 10:14;
 • Steaua din Iacov
 • 15 Balaam şi-a rostit* prorocia şi a zis: „Aşa zice Balaam, fiul lui Beor, Aşa zice omul care are ochii deschişi,
 • * Num 24:3; Num 24:4;
 • 16 Aşa zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, Cel ce cunoaşte planurile Celui Preaînalt, Cel ce vede vedenia Celui Atotputernic, Cel ce cade cu faţa la pământ şi ai cărui ochi sunt deschişi:
 • 17 ‘Îl văd*, dar nu acum, Îl privesc, dar nu de aproape. O stea răsare din Iacov, Un toiag** de cârmuire se ridică din Israel. El străpunge laturile Moabului Şi prăpădeşte pe toţi copiii lui Set.
 • * Apoc 1:7; ** Gen 49:10; Ps 110:2; Mat 2:2; Apoc 22:16;
 • 18 Se face stăpân pe Edom*, Se face stăpân pe Seir, vrăjmaşii lui. Israel face fapte mari.
 • * 2 Sam 8:14; Ps 60:8; Ps 60:9; Ps 60:12;
 • 19 Cel ce se naşte din Iacov domneşte* ca stăpânitor Şi pierde pe cei ce scapă din cetăţi.’”
 • * Gen 49:10;
 • 20 Balaam a văzut pe Amalec şi a rostit următoarea prorocie: „Amalec este cel dintâi dintre neamuri, Dar într-o zi va fi nimicit.”
 • 21 Balaam a văzut pe cheniţi şi a rostit următoarea prorocie: „Locuinţa ta este tare de tot Şi cuibul tău este pus pe stâncă.
 • 22 Dar Cain va fi pustiit, Până ce te va lua prins Asur.”
 • 23 Balaam a rostit următoarea prorocie: „Vai! Cine va mai putea trăi când va face Dumnezeu acest lucru?
 • 24 Dar nişte corăbii vor veni din Chitim*, Vor smeri pe Asur, vor smeri pe Eber** Şi la urmă vor fi nimicite şi ele.”
 • * Gen 10:4; Dan 11:30; ** Gen 10:25;
 • 25 Balaam s-a sculat, a plecat şi s-a* întors acasă. Balac a plecat şi el acasă.
 • * Num 31:8;
  Numeri, capitolul 24