Numeri  


Capitolul 25
 • Închinarea la idoli
 • 1 Israel locuia în Sitim* şi poporul** a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab.
 • * Num 33:49; Ios 2:1; Mica 6:5; ** Num 31:16; 1 Cor 10:8;
 • 2 Ele au poftit* poporul la jertfele** dumnezeilor lor, şi poporul a mâncat şi s-a închinat până la pământ înaintea dumnezeilor lor.
 • * Ios 22:17; Ps 106:28; Osea 9:10; ** Exod 34:15; Exod 34:16; 1 Cor 10:20; Exod 20:5;
 • 3 Israel s-a alipit de Baal-Peor, şi Domnul S-a* aprins de mânie împotriva lui Israel.
 • * Ps 106:29;
 • 4 Domnul a zis lui Moise: „Strânge* pe toate căpeteniile poporului şi spânzură pe cei vinovaţi înaintea Domnului în faţa soarelui, pentru ca să se întoarcă de la Israel mânia aprinsă** a Domnului.”
 • * Deut 4:3; Ios 22:17; ** Num 25:11; Deut 13:17;
 • 5 Moise a zis judecătorilor* lui Israel:„Fiecare** din voi să ucidă pe aceia dintre ai lui care s-au lipit de Baal-Peor.”
 • * Exod 18:21; Exod 18:25; ** Exod 32:27; Deut 13:6; Deut 13:9; Deut 13:13; Deut 13:15;
 • 6 Şi iată că un bărbat dintre copiii lui Israel a venit şi a adus la fraţii lui pe o madianită, sub ochii lui Moise şi sub ochii întregii adunări a copiilor lui Israel, pe când plângeau* la uşa cortului întâlnirii.
 • * Ioel 2:17;
 • 7 La vederea acestui* lucru, Fineas, fiul** lui Eleazar, fiul preotului Aaron, s-a sculat din mijlocul adunării şi a luat o suliţă în mână.
 • * Ps 106:30; ** Exod 6:25;
 • 8 S-a luat după omul acela din Israel până în cortul lui, i-a străpuns prin pântece pe amândoi: atât pe bărbatul acela din Israel, cât şi pe femeia aceea. Şi a încetat astfel urgia* care izbucnise printre copiii lui Israel.
 • * Ps 106:30;
 • 9 Douăzeci şi patru de mii au murit* loviţi de urgia aceea.
 • * Deut 4:3; 1 Cor 10:8;
 • 10 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 11 „Fineas*, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, a abătut mânia Mea de la copiii lui Israel prin râvna pe care a avut-o pentru Mine în mijlocul lor şi n-am nimicit, în mânia** Mea, pe copiii lui Israel.
 • * Ps 106:30; ** Exod 20:5; Deut 32:16; Deut 32:21; 1 Imp 14:22; Ps 78:58; Ezec 16:38; Tef 1:18; Tef 3:8;
 • 12 De aceea să spui că închei* cu el un legământ de pace.
 • * Mal 2:4; Mal 2:5; Mal 3:1;
 • 13 Acesta va fi pentru el şi pentru sămânţa* lui după el legământul unei preoţii** veşnice, pentru că a fost plin de râvnă pentru Dumnezeul lui şi a făcut ispăşire†† pentru copiii lui Israel.”
 • * 1 Cron 6:4; ** Exod 40:15; Fapte 22:3; Rom 10:2; †† Evr 2:17;
 • 14 Bărbatul acela din Israel care a fost ucis împreună cu madianita se numea Zimri, fiul lui Salu; el era căpetenia unei case părinteşti a simeoniţilor.
 • 15 Femeia care a fost ucisă se numea Cozbi, fata lui Ţur*, căpetenia seminţiilor ieşite dintr-o casă părintească din Madian.
 • * Num 31:8; Ios 13:21;
 • Omorârea madianiţilor
 • 16 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 17 „Priviţi-i pe* madianiţi ca vrăjmaşi şi ucideţi-i,
 • * Num 31:2;
 • 18 căci şi ei vi s-au arătat vrăjmaşi, amăgindu-vă prin vicleşugurile* lor, în fapta lui Peor şi în fapta Cozbiei, fata unei căpetenii a lui Madian, sora lor, ucisă în ziua urgiei care a avut loc cu prilejul faptei lui Peor.”
 • * Num 31:16; Apoc 2:14;
  Numeri, capitolul 25