Numeri  


Capitolul 27
 • Legea asupra moştenirilor
 • 1 Fetele lui Ţelofhad*, fiul lui Hefer, fiul lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, din familiile lui Manase, fiul lui Iosif, şi ale căror nume erau: Mahla, Noa, Hogla, Milca şi Tirţa,
 • * Num 26:33; Num 36:1; Num 36:11; Ios 17:3;
 • 2 s-au apropiat şi s-au înfăţişat înaintea lui Moise, înaintea preotului Eleazar, înaintea mai-marilor şi înaintea întregii adunări, la uşa cortului întâlnirii. Ele au zis:
 • 3 „Tatăl nostru a murit* în pustie; el nu era în mijlocul cetei celor ce s-au răzvrătit împotriva Domnului, în mijlocul cetei** lui Core, ci a murit pentru păcatul lui şi n-a avut fii.
 • * Num 14:35; Num 26:64; Num 26:65; ** Num 16:1; Num 16:2;
 • 4 Pentru ce să se stingă numele tatălui nostru din mijlocul familiei lui, pentru că n-a avut fii? Dă-ne* şi nouă deci o moştenire între fraţii tatălui nostru.”
 • * Ios 17:4;
 • 5 Moise a adus* pricina lor înaintea Domnului.
 • * Exod 18:15; Exod 18:19;
 • 6 Şi Domnul a zis lui Moise:
 • 7 „Fetele lui Ţelofhad au dreptate. Să le* dai de moştenire o moşie între fraţii tatălui lor şi să treci asupra lor moştenirea tatălui lor.
 • * Num 36:2;
 • 8 Iar copiilor lui Israel să le vorbeşti şi să le spui: Când un om va muri fără să lase fii, să treceţi moştenirea lui asupra fetei lui.
 • 9 Dacă n-are nicio fată, moştenirea lui s-o daţi fraţilor lui.
 • 10 Dacă n-are nici fraţi, moştenirea lui s-o daţi fraţilor tatălui său.
 • 11 Şi, dacă nici tatăl lui n-are fraţi, moştenirea lui s-o daţi rudei celei mai apropiate din familia lui şi ea s-o stăpânească. Aceasta să fie o lege* şi un drept pentru copiii lui Israel, cum a poruncit lui Moise Domnul.”
 • * Num 35:29;
 • Iosua, urmaşul lui Moise
 • 12 Domnul a zis lui Moise: „Suie-te* pe muntele acesta Abarim şi priveşte ţara pe care am dat-o copiilor lui Israel.
 • * Num 33:47; Deut 3:27; Deut 32:49; Deut 34:1;
 • 13 S-o priveşti, dar şi tu vei fi adăugat* la poporul tău, cum a fost adăugat fratele tău Aaron,
 • * Num 20:24; Num 20:28; Num 31:2; Deut 10:6;
 • 14 pentru că v-aţi* împotrivit poruncii Mele în pustia Ţin, când cu cearta adunării, şi nu M-aţi sfinţit înaintea lor cu prilejul apelor.” (Acestea sunt** apele de ceartă, la Cades, în pustia Ţin.)
 • * Num 20:12; Num 20:24; Deut 1:37; Deut 32:51; Ps 106:32; ** Exod 17:7;
 • 15 Moise a vorbit Domnului şi a zis:
 • 16 „Domnul Dumnezeul* duhurilor oricărui trup să rânduiască peste adunare un om
 • * Num 16:22; Evr 12:9;
 • 17 care să iasă* înaintea lor şi să intre înaintea lor, care să-i scoată afară şi să-i vâre înăuntru, pentru ca adunarea Domnului să nu fie ca nişte oi** care n-au păstor.”
 • * Deut 31:2; 1 Sam 8:20; 1 Sam 18:13; 2 Cron 1:10; ** 1 Imp 22:17; Zah 10:2; Mat 9:36; Marc 6:34;
 • 18 Domnul a zis lui Moise: „Ia-ţi pe Iosua, fiul lui Nun, bărbat în* care este Duhul Meu, şi să-ţi pui** mâna peste el.
 • * Gen 41:38; Jud 3:10; Jud 11:29; 1 Sam 16:13; 1 Sam 16:18; ** Deut 34:9;
 • 19 Să-l aşezi înaintea preotului Eleazar şi înaintea întregii adunări şi să-i dai porunci* sub ochii lor.
 • * Deut 31:7;
 • 20 Să-l faci părtaş* la dregătoria ta, pentru ca toată adunarea copiilor lui Israel să-l** asculte.
 • * Num 11:17; Num 11:28; 1 Sam 10:6; 1 Sam 10:9; 2 Imp 2:15; ** Ios 1:16; Ios 1:17;
 • 21 * se înfăţişeze înaintea preotului Eleazar, care să întrebe pentru el judecata lui Urim** înaintea Domnului, şi Iosua, toţi copiii lui Israel, împreună cu el, şi toată adunarea să iasă după porunca lui Eleazar şi să intre după porunca lui.”
 • * Ios 9:14; Jud 1:1; Jud 20:18; Jud 20:23; Jud 20:26; 1 Sam 23:9; 1 Sam 30:7; ** Exod 28:30; Ios 9:14; 1 Sam 22:10; 1 Sam 22:13; 1 Sam 22:15;
 • 22 Moise a făcut cum îi poruncise Domnul. A luat pe Iosua şi l-a pus înaintea preotului Eleazar şi înaintea întregii adunări.
 • 23 Şi-a pus mâinile peste el şi i-a dat porunci*, cum spusese Domnul prin Moise.
 • * Deut 3:28; Deut 31:7;
  Numeri, capitolul 27