Numeri  


Capitolul 28
 • Jertfa zilnică
 • 1 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 2 „Porunceşte copiilor lui Israel şi spune-le: ‘Să aveţi grijă să-Mi aduceţi, la vremea hotărâtă, darul Meu* de mâncare, hrana jertfelor Mele mistuite de foc, care Îmi sunt de un plăcut miros.’
 • * Lev 3:11; Lev 21:6; Lev 21:8; Mal 1:7; Mal 1:12;
 • 3 Să le spui: ‘Iată* jertfa mistuită de foc pe care o veţi aduce Domnului: în fiecare zi, câte doi miei de un an fără cusur, ca ardere-de-tot necurmată.
 • * Exod 29:38;
 • 4 Să aduci un miel dimineaţa şi celălalt miel seara1,
 • 5 iar, ca dar de mâncare*, să aduci a zecea parte** dintr-o efă de floarea făinii frământată într-un sfert de hin de untdelemn de măsline sfărâmate.
 • * Exod 29:40; ** Exod 16:36; Num 15:4; Lev 2:1;
 • 6 Aceasta este arderea-de-tot* necurmată care a fost adusă la muntele Sinai; o jertfă mistuită de foc de un miros plăcut Domnului.
 • * Exod 29:42; Amos 5:25;
 • 7 Jertfa de băutură să fie de un sfert de hin pentru fiecare miel; jertfa de băutură de vin s-o faci Domnului în Locul Sfânt.
 • 8 Al doilea miel să-l aduci seara, cu un dar de mâncare şi o jertfă de băutură ca cele de dimineaţă; aceasta este o jertfă mistuită prin foc, de un miros plăcut Domnului.
 • Jertfele de Sabat şi de lună nouă
 • 9 În ziua Sabatului, să aduceţi doi miei de un an fără cusur şi, ca dar de mâncare, două zecimi de efă din floarea făinii frământată cu untdelemn, împreună cu jertfa de băutură.
 • 10 Aceasta este arderea-de-tot* pentru fiecare zi de Sabat, afară de arderea-de-tot necurmată şi jertfa ei de băutură.
 • * Ezec 46:4;
 • 11 La începutul* lunilor voastre, să aduceţi, ca ardere-de-tot Domnului, doi viţei, un berbec şi şapte miei de un an fără cusur
 • * Num 10:10; 1 Sam 20:5; 1 Cron 23:31; 2 Cron 2:4; Ezra 3:5; Neem 10:33; Isa 1:13; Isa 1:14; Ezec 45:17; Ezec 46:6; Osea 2:11; Col 2:16;
 • 12 şi, ca dar de mâncare pentru fiecare viţel, trei zecimi* de efă din floarea făinii frământată cu untdelemn; ca dar de mâncare pentru berbec, să aduceţi două zecimi de efă din floarea făinii frământată cu untdelemn;
 • * Num 15:4-12;
 • 13 ca dar de mâncare pentru fiecare miel, să aduceţi o zecime* de efă din floarea făinii frământată cu untdelemn. Aceasta este o ardere-de-tot, o jertfă mistuită de foc de un miros plăcut Domnului.
 • * Num 28:22; Num 15:24;
 • 14 Jertfele de băutură să fie de o jumătate de hin de vin pentru un viţel, a treia parte dintr-un hin pentru un berbec şi un sfert de hin pentru un miel. Aceasta este arderea-de-tot pentru începutul lunii, în fiecare lună, în toate lunile anului.
 • 15 Să se aducă Domnului un ţap* ca jertfă de ispăşire, afară de arderea-de-tot necurmată şi jertfa ei de băutură.
 • * Exod 12:6; Exod 12:18; Lev 23:5; Num 9:3; Deut 16:1; Ezec 45:21;
 • Jertfele de Paşte
 • 16 În luna* întâi, în ziua a paisprezecea a lunii, vor fi Paştele Domnului.
 • * Lev 23:6;
 • 17 Ziua* a cincisprezecea a acestei luni să fie o zi de sărbătoare. Timp de şapte zile să se mănânce azimi.
 • * Exod 12:16; Lev 23:7;
 • 18 În ziua* dintâi, să fie o adunare sfântă: să nu faceţi nicio lucrare de slugă în ea.
 • * Num 28:31; Lev 22:20; Num 29:8; Deut 15:21;
 • 19 Să aduceţi ca ardere-de-tot Domnului o jertfă mistuită de foc: doi viţei, un berbec şi şapte miei de un an fără* cusur.
 • * Num 28:15;
 • 20 Să mai adăugaţi şi darul lor de mâncare din floarea făinii frământată cu untdelemn, trei zecimi de efă pentru un viţel, două zecimi pentru un berbec
 • 21 şi o zecime pentru fiecare din cei şapte miei.
 • 22 Să aduceţi* un ţap ca jertfă de ispăşire, ca să facă ispăşire pentru voi.
 • * Exod 12:16; Exod 13:6; Lev 23:8;
 • 23 Să aduceţi aceste jertfe, afară de arderea-de-tot de dimineaţă, care este o ardere-de-tot necurmată.
 • 24 Să le aduceţi în fiecare zi, timp de şapte zile, ca hrana unei jertfe mistuite de foc, de un miros plăcut Domnului. Să fie aduse afară de arderea-de-tot necurmată şi jertfa ei de băutură.
 • 25 În ziua* a şaptea să aveţi o adunare sfântă: să nu faceţi nicio lucrare de slugă în ea.
 • * Exod 23:16; Exod 34:22; Lev 23:10; Lev 23:15; Deut 16:10; Fapte 2:1;
 • Jertfele de Rusalii
 • 26 În ziua* celor dintâi roade, când veţi aduce Domnului un dar de mâncare, la sărbătoarea încheierii săptămânilor (Cincizecimea), să aveţi o adunare sfântă; să nu faceţi nicio lucrare de slugă în ea.
 • * Lev 23:18; Lev 23:19;
 • 27 Să aduceţi ca ardere-de-tot de un miros plăcut Domnului: doi viţei*, un berbec şi şapte miei de un an.
 • * Num 28:19;
 • 28 Să mai adăugaţi darul lor de mâncare din floarea făinii frământată cu untdelemn, câte trei zecimi de fiecare viţel, două zecimi pentru berbec
 • 29 şi o zecime pentru fiecare din cei şapte miei.
 • 30 Să aduceţi şi un ţap, ca să facă ispăşire pentru voi.
 • 31 Să aduceţi aceste jertfe, afară de arderea-de-tot necurmată şi darul ei de mâncare. Mieii să fie fără cusur şi să adăugaţi şi jertfele lor de băutură.
 • 1. Evreieşte: între cele două seri.
  Numeri, capitolul 28