Numeri  


Capitolul 31
 • Biruinţa asupra madianiţilor
 • 1 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 2 „Răzbună* pe copiii lui Israel împotriva madianiţilor, apoi vei fi adăugat la poporul tău.”
 • * Num 25:17; Num 27:13;
 • 3 Moise a vorbit poporului şi a zis: „Înarmaţi dintre voi nişte bărbaţi pentru oştire şi să meargă împotriva Madianului, ca să aducă la îndeplinire răzbunarea Domnului împotriva Madianului.
 • 4 Să trimiteţi la oaste câte o mie de oameni de seminţie, din toate seminţiile lui Israel.”
 • 5 Au luat dintre miile lui Israel câte o mie de oameni de seminţie, adică douăsprezece mii de oameni înarmaţi pentru oaste.
 • 6 Moise a trimis la oaste pe aceşti o mie de oameni de seminţie şi a trimis cu ei pe fiul preotului Eleazar, Fineas, care ducea uneltele sfinte şi trâmbiţele* răsunătoare.
 • * Num 10:9;
 • 7 Au înaintat împotriva Madianului, după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul, şi au* omorât pe toţi** bărbaţii.
 • * Deut 20:13; Jud 21:11; 1 Sam 27:9; 1 Imp 11:15; 1 Imp 11:16; ** Jud 6:1; Jud 6:2; Jud 6:33;
 • 8 Împreună cu toţi ceilalţi, au omorât şi pe împăraţii Madianului: Evi*, Rechem, Ţur, Hur şi Reba, cei cinci împăraţi ai Madianului; au ucis cu sabia şi pe Balaam**, fiul lui Beor.
 • * Ios 13:21; ** Ios 13:22;
 • 9 Copiii lui Israel au luat prinse pe femeile madianiţilor cu pruncii lor şi le-au jefuit toate vitele, toate turmele şi toate bogăţiile.
 • 10 Le-au ars toate cetăţile pe care le locuiau şi toate ocoalele lor.
 • 11 Au* luat toată prada şi toate jafurile de oameni şi dobitoace,
 • * Deut 20:14;
 • 12 şi pe cei prinşi, prada şi jafurile le-au adus lui Moise, preotului Eleazar şi adunării copiilor lui Israel, care erau tăbărâţi în câmpia Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului.
 • 13 Moise, preotul Eleazar şi toţi mai-marii adunării le-au ieşit înainte, afară din tabără.
 • 14 Şi Moise s-a mâniat pe căpeteniile oştirii, pe căpeteniile peste o mie şi pe căpeteniile peste o sută care se întorceau de la război.
 • 15 El le-a zis: „Cum? Aţi lăsat cu viaţă pe toate* femeile?
 • * Deut 20:14; 1 Sam 15:3;
 • 16 Iată*, ele sunt acelea care, după cuvântul** lui Balaam, au târât pe copiii lui Israel să păcătuiască împotriva Domnului, în fapta lui Peor, şi atunci a izbucnit urgia în adunarea Domnului.
 • * Num 25:2; ** Num 24:14; 2 Pet 2:15; Apoc 2:14; Num 25:9;
 • 17 Acum dar omorâţi* pe orice prunc de parte bărbătească şi omorâţi pe orice femeie care a cunoscut pe un bărbat culcându-se cu el,
 • * Jud 21:11;
 • 18 dar lăsaţi cu viaţă pentru voi toţi pruncii de parte femeiască şi pe toate fetele care n-au cunoscut împreunarea cu un bărbat.
 • Curăţirea căpeteniilor şi ostaşilor
 • 19 Iar voi tăbărâţi* şapte zile afară din tabără; toţi aceia dintre voi care au ucis pe cineva şi toţi cei ce s-au atins** de vreun mort să se curăţească a treia şi a şaptea zi, ei şi cei prinşi de voi.
 • * Num 5:2; ** Num 19:11;
 • 20 Să curăţiţi, de asemenea, orice haină, orice lucru de piele, orice lucru de păr de capră şi orice unealtă de lemn.”
 • 21 Preotul Eleazar a zis ostaşilor care se duseseră la război: „Iată ce este poruncit prin legea pe care a dat-o lui Moise Domnul.
 • 22 Aurul, argintul, arama, fierul, cositorul şi plumbul,
 • 23 orice lucru care poate suferi focul, să-l treceţi prin foc ca să se curăţească. Dar tot ce nu poate suferi focul să fie curăţit cu apa* de curăţire; să-l treceţi prin apă.
 • * Num 19:9; Num 19:17;
 • 24 * vă spălaţi hainele în ziua a şaptea şi veţi fi curaţi, apoi veţi putea intra în tabără.”
 • * Lev 11:25;
 • Împărţirea prăzii
 • 25 Domnul a zis lui Moise:
 • 26 „Fă, împreună cu preotul Eleazar şi cu căpeteniile caselor adunării, socoteala prăzii luate, fie oameni, fie dobitoace.
 • 27 Împarte prada* între luptătorii care s-au dus la oaste şi între toată adunarea.
 • * Ios 22:8; 1 Sam 30:24;
 • 28 Să iei întâi din partea ostaşilor care s-au dus la oaste o dare pentru Domnul, şi anume unul* din cinci sute, atât din oameni, cât şi din boi, măgari şi oi.
 • * Num 31:30; Num 31:47; Num 18:26;
 • 29 Să le iei din jumătatea cuvenită lor şi să le dai preotului Eleazar, ca un dar ridicat pentru Domnul.
 • 30 Şi din jumătatea care se cuvine copiilor lui Israel să* iei unul din cincizeci, atât din oameni, cât şi din boi, măgari şi oi, din orice dobitoc, şi să le dai leviţilor care** păzesc cortul Domnului.”
 • * Num 31:42-47; ** Num 3:7; Num 3:8; Num 3:25; Num 3:31; Num 3:36; Num 18:3; Num 18:4; Num 18:8; Num 18:19;
 • 31 Moise şi preotul Eleazar au făcut ce poruncise lui Moise Domnul.
 • 32 Prada de război, rămasă din jaful celor ce făcuseră parte din oaste, era de şase sute şaptezeci şi cinci de mii de oi,
 • 33 şaptezeci şi două de mii de boi,
 • 34 şaizeci şi unu de mii de măgari
 • 35 şi treizeci şi două de mii de suflete, adică femei care nu cunoscuseră împreunarea cu un bărbat.
 • 36 Jumătatea care alcătuia partea celor ce se duseseră la oaste a fost de trei sute treizeci şi şapte de mii cinci sute de oi,
 • 37 din care şase sute şaptezeci şi cinci au fost luaţi ca dare Domnului;
 • 38 treizeci şi şase de mii de boi, din care şaptezeci şi doi luaţi ca dare Domnului;
 • 39 treizeci de mii cinci sute de măgari, din care şaizeci şi unu luaţi ca dare Domnului,
 • 40 şi şaisprezece mii de inşi, din care treizeci şi doi luaţi ca dare Domnului.
 • 41 Moise a dat preotului Eleazar darea luată ca dar ridicat pentru Domnul, după cum* îi poruncise Domnul.
 • * Num 31:30;
 • 42 Jumătatea cuvenită copiilor lui Israel, pe care a despărţit-o Moise de a bărbaţilor care merseseră la oaste
 • 43 şi care era partea adunării, a fost de trei sute treizeci şi şapte de mii cinci sute de oi,
 • 44 treizeci şi şase de mii de boi,
 • 45 treizeci de mii cinci sute de măgari
 • 46 şi şaisprezece mii de suflete.
 • 47 Din această jumătate care se cuvenea copiilor lui Israel, Moise a luat unul din cincizeci, atât din oameni, cât şi din dobitoace, şi le-a dat leviţilor care păzesc cortul Domnului, după cum îi poruncise Domnul.
 • 48 Căpeteniile oştirii, căpeteniile peste o mie şi căpeteniile peste o sută s-au apropiat de Moise
 • 49 şi i-au zis: „Robii tăi au făcut socoteala ostaşilor care erau sub poruncile noastre şi nu lipseşte niciun om dintre noi.
 • 50 Noi aducem deci ca dar Domnului fiecare ce a găsit ca scule de aur, şi anume lănţişoare, brăţări, inele, cercei şi salbe, ca să se facă ispăşire* pentru sufletele noastre înaintea Domnului.”
 • * Exod 30:12; Exod 30:16;
 • 51 Moise şi preotul Eleazar au primit de la ei toate aceste scule lucrate în aur.
 • 52 Tot aurul pe care l-au adus Domnului căpeteniile peste o mie şi căpeteniile peste o sută, ca dar ridicat, cântărea şaisprezece mii şapte sute cincizeci de sicli.
 • 53 Oamenii din oaste au păstrat, fiecare pentru sine, prada* pe care o făcuseră.
 • * Deut 20:14;
 • 54 Moise şi preotul Eleazar au luat aurul de la căpeteniile peste o mie şi de la căpeteniile peste o sută şi l-au adus în cortul întâlnirii, ca aducere aminte* pentru copiii lui Israel înaintea Domnului.
 • * Exod 30:16;
  Numeri, capitolul 31