Numeri  


Capitolul 33
 • Popasurile israeliţilor
 • 1 Iată popasurile copiilor lui Israel care au ieşit din ţara Egiptului, după oştirile lor, sub povăţuirea lui Moise şi lui Aaron.
 • 2 Moise a scris călătoriile lor din popas în popas, după porunca Domnului. Şi iată popasurile lor, după călătoriile lor.
 • 3 Au pornit* din Ramses în luna întâi,** în ziua a cincisprezecea a lunii întâi. A doua zi după Paşte, copiii lui Israel au ieşit gata de luptă în faţa tuturor egiptenilor,
 • * Exod 12:37; ** Exod 12:2; Exod 13:4; Exod 14:8;
 • 4 în timp ce egiptenii îşi îngropau pe toţi întâii lor născuţi pe care-i lovise* Domnul dintre ei. Căci Domnul făcuse chiar şi pe dumnezeii** lor să simtă puterea Lui.
 • * Exod 12:29; ** Exod 12:12; Exod 18:11; Isa 19:1; Apoc 12:8;
 • 5 Copiii* lui Israel au pornit din Ramses şi au tăbărât la Sucot.
 • * Exod 12:37;
 • 6 Au pornit din Sucot* şi au tăbărât la Etam, care este la marginea pustiei.
 • * Exod 13:20;
 • 7 Au pornit din Etam*, s-au întors înapoi la Pi-Hahirot, faţă în faţă cu Baal-Ţefon, şi au tăbărât înaintea Migdolului.
 • * Exod 14:2; Exod 14:9;
 • 8 Au pornit dinaintea Pi-Hahirotului şi au trecut* prin mijlocul mării, înspre pustie; au făcut un drum de trei zile în pustia Etamului şi au tăbărât la Mara.
 • * Exod 14:22; Exod 15:22; Exod 15:23;
 • 9 Au pornit de la Mara şi au ajuns la* Elim; la Elim erau douăsprezece izvoare de apă şi şaptezeci de finici; acolo au tăbărât.
 • * Exod 15:27;
 • 10 Au pornit din Elim şi au tăbărât lângă Marea Roşie.
 • 11 Au pornit de la Marea Roşie şi au tăbărât în pustia* Sin.
 • * Exod 16:1;
 • 12 Au pornit din pustia Sin şi au tăbărât la Dofca.
 • 13 Au pornit din Dofca şi au tăbărât la Aluş.
 • 14 Au pornit din Aluş şi au tăbărât la Refidim*, unde poporul n-a găsit apă de băut.
 • * Exod 17:1; Exod 19:2;
 • 15 Au pornit din Refidim şi au tăbărât în pustia* Sinai.
 • * Exod 16:1; Exod 19:1; Exod 19:2;
 • De la Sinai la Cades
 • 16 Au pornit din pustia Sinai şi au tăbărât la* Chibrot-Hataava.
 • * Num 11:34;
 • 17 Au pornit de la Chibrot-Hataava şi au tăbărât la* Haţerot.
 • * Num 11:35;
 • 18 Au pornit din Haţerot şi au tăbărât la Ritma.
 • 19 Au pornit de la* Ritma şi au tăbărât la Rimon-Pereţ.
 • * Num 12:16;
 • 20 Au pornit din Rimon-Pereţ şi au tăbărât la Libna.
 • 21 Au pornit din Libna şi au tăbărât la Risa.
 • 22 Au pornit din Risa şi au tăbărât la Chehelata.
 • 23 Au pornit din Chehelata şi au tăbărât la muntele Şafer.
 • 24 Au pornit de la muntele Şafer şi au tăbărât la Harada.
 • 25 Au pornit din Harada şi au tăbărât la Machelot.
 • 26 Au pornit din Machelot şi au tăbărât la Tahat.
 • 27 Au pornit din Tahat şi au tăbărât la Tarah.
 • 28 Au pornit din Tarah şi au tăbărât la Mitca.
 • 29 Au pornit din Mitca şi au tăbărât la Haşmona.
 • 30 Au pornit din Haşmona şi au tăbărât la Moserot.
 • 31 Au pornit din Moserot şi au tăbărât la Bene-Iaacan.
 • 32 Au pornit din Bene-Iaacan* şi au tăbărât la** Hor-Ghidgad.
 • * Gen 36:27; Deut 10:6; 1 Cron 1:42; ** Deut 10:7;
 • 33 Au pornit din Hor-Ghidgad şi au tăbărât la Iotbata.
 • 34 Au pornit din Iotbata şi au tăbărât la Abrona.
 • 35 Au pornit din Abrona şi au tăbărât la Eţion-Gheber*.
 • * Deut 2:8; 1 Imp 9:26; 1 Imp 22:48;
 • 36 Au pornit din Eţion-Gheber şi au tăbărât în pustia Ţin*, adică la Cades.
 • * Num 20:1; Num 27:14;
 • De la Cades la câmpia Moabului
 • 37 Au pornit din Cades* şi au tăbărât la muntele Hor, la marginea ţării Edomului.
 • * Num 20:22; Num 20:23; Num 21:4;
 • 38 Preotul Aaron* s-a suit pe muntele Hor, după porunca Domnului, şi a murit acolo, în al patruzecilea an după ieşirea copiilor lui Israel din ţara Egiptului, în luna a cincea, în cea dintâi zi a lunii.
 • * Num 20:25; Num 20:28; Deut 10:6; Deut 32:50;
 • 39 Aaron era în vârstă de o sută douăzeci şi trei de ani când a murit pe muntele Hor.
 • 40 Împăratul Aradului, canaanitul care locuia în partea de miazăzi* a ţării Canaanului, a aflat de sosirea copiilor lui Israel.
 • * Num 21:1;
 • 41 Au pornit de la muntele Hor* şi au tăbărât la Ţalmona.
 • * Num 21:4;
 • 42 Au pornit din Ţalmona şi au tăbărât la Punon.
 • 43 Au pornit din Punon şi au tăbărât la* Obot.
 • * Num 21:10;
 • 44 Au pornit* din Obot şi au tăbărât la Iie-Abarim**, la hotarul Moabului.
 • * Num 21:11; ** Num 21:11;
 • 45 Au pornit din Iie-Abarim şi au tăbărât la Dibon-Gad*.
 • * Num 32:34;
 • 46 Au pornit din Dibon-Gad şi au tăbărât la Almon-Diblataim*.
 • * Ier 48:22;
 • 47 Au pornit din Almon-Diblataim şi au tăbărât la munţii* Abarim, înaintea muntelui Nebo.
 • * Num 21:20; Deut 32:49;
 • 48 Au pornit de la munţii Abarim şi au tăbărât în câmpia* Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului.
 • * Num 22:1;
 • 49 Au tăbărât lângă Iordan, de la Bet-Ieşimot până la Abel-Sitim*, în câmpia Moabului.
 • * Num 25:1; Ios 2:1;
 • Canaaniţii trebuie nimiciţi
 • 50 Domnul a vorbit lui Moise în câmpia Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului, şi a zis:
 • 51 „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: ‘După ce* veţi trece Iordanul şi veţi intra în ţara Canaanului,
 • * Deut 7:1; Deut 7:2; Deut 9:1; Ios 3:17;
 • 52 să izgoniţi dinaintea voastră pe toţi locuitorii* ţării, să le dărâmaţi toţi idolii de piatră, să le nimiciţi toate icoanele turnate şi să le nimiciţi toate înălţimile pentru jertfe.
 • * Exod 23:24; Exod 23:33; Exod 34:13; Deut 7:2; Deut 7:5; Deut 12:3; Ios 11:12; Jud 2:2;
 • 53 Să luaţi ţara în stăpânire şi să vă aşezaţi în ea, căci Eu v-am dat ţara aceasta ca să fie moşia voastră.
 • 54 Să împărţiţi* ţara prin sorţi, după familiile voastre. Celor ce sunt în număr mai mare, să le daţi o parte mai mare şi celor ce sunt în număr mai mic, să le daţi o parte mai mică. Fiecare să stăpânească ce-i va cădea la sorţi; s-o luaţi în stăpânire după seminţiile părinţilor voştri.
 • * Num 26:53-55;
 • 55 Dar dacă nu veţi izgoni dinaintea voastră pe locuitorii ţării, aceia dintre ei pe care îi veţi lăsa vă vor fi ca nişte spini în ochi* şi ca nişte ghimpi în coaste; vă vor fi vrăjmaşi în ţara în care veţi merge să vă aşezaţi.
 • * Ios 23:13; Jud 2:3; Ps 106:34; Ps 106:36; Exod 23:33; Ezec 28:24;
 • 56 Şi vă voi face şi vouă cum hotărâsem să le fac lor.’”
  Numeri, capitolul 33