Numeri  


Capitolul 34
 • Hotarele Canaanului
 • 1 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 2 „Dă porunca aceasta copiilor lui Israel şi spune-le: ‘Când veţi intra în ţara* Canaanului, ţara aceasta va fi moştenirea voastră – ţara Canaanului, ale cărei hotare iată-le:
 • * Gen 17:8; Deut 1:7; Ps 78:55; Ps 105:11; Ezec 47:14;
 • 3 Hotarul* din partea de miazăzi va începe din pustia Ţin, lângă Edom. Astfel, hotarul vostru de miazăzi va începe de la marginea Mării** Sărate spre răsărit;
 • * Ios 15:1; Ezec 47:13; ** Gen 14:3; Ios 15:2;
 • 4 se va întoarce la miazăzi de înălţimea* Acrabim, va trece prin Ţin şi se va întinde până la miazăzi de Cades-Barnea**; va urma mai departe prin Haţar-Adar şi va trece spre Aţmon;
 • * Ios 15:3; ** Num 13:26; Num 32:8; Ios 15:3; Ios 15:4;
 • 5 de la Aţmon, se va întoarce până la pârâul* Egiptului şi va ieşi la mare.
 • * Gen 15:18; Ios 15:4; Ios 15:47; 1 Imp 8:65; Isa 27:12;
 • 6 Hotarul vostru dinspre apus va fi Marea cea Mare (Mediterana); aceasta va fi hotarul vostru la apus.
 • 7 Iată care va fi hotarul vostru spre miazănoapte: începând de la Marea cea Mare, să trageţi hotarul până la muntele* Hor;
 • * Num 33:37;
 • 8 de la muntele Hor, să-l trageţi prin* Hamat şi să ajungă până la** Ţedad;
 • * Num 13:21; 2 Imp 14:25; ** Ezec 47:15;
 • 9 să urmeze mai departe prin Zifron, ca să ajungă la Haţar-Enan*: acesta să vă fie hotarul înspre miazănoapte.
 • * Ezec 47:17;
 • 10 Să vă trageţi hotarul spre răsărit de la Haţar-Enan până la Şefam;
 • 11 să se coboare din Şefam spre Ribla*, la răsărit de Ain; se va coborî şi se va întinde de-a lungul mării Chineret** (Ghenezaret), la răsărit;
 • * 2 Imp 23:33; Ier 39:5; Ier 39:6; ** Deut 3:17; Ios 11:2; Ios 19:35; Mat 14:34; Luca 5:1;
 • 12 se va coborî iarăşi spre Iordan, ca să ajungă la Marea Sărată*. Aceasta va fi ţara voastră, cu hotarele ei de jur împrejur.’”
 • * Num 34:3;
 • 13 Moise a dat porunca aceasta copiilor lui Israel şi a zis: „Aceasta este ţara* pe care o veţi împărţi prin sorţi şi pe care a poruncit Domnul s-o dea celor nouă seminţii şi jumătate.
 • * Num 34:1; Ios 14:1; Ios 14:2;
 • 14 Căci* seminţia fiilor lui Ruben, după casele lor părinteşti, şi seminţia fiilor lui Gad, după casele părinţilor lor, precum şi jumătate din seminţia lui Manase şi-au luat moştenirea.
 • * Num 32:33; Ios 14:2; Ios 14:3;
 • 15 Aceste două seminţii şi jumătate şi-au luat moştenirea dincoace de Iordan, în faţa Ierihonului, înspre răsărit.”
 • Cum şi prin cine să se împartă ţara
 • 16 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 17 „Iată numele bărbaţilor care vor împărţi ţara între voi: preotul Eleazar* şi Iosua, fiul lui Nun.
 • * Ios 14:1; Ios 19:51;
 • 18 Să mai luaţi câte o căpetenie* din fiecare seminţie, ca să facă împărţirea ţării.
 • * Num 1:4; Num 1:16;
 • 19 Iată numele bărbaţilor acestora. Pentru seminţia lui Iuda: Caleb, fiul lui Iefune;
 • 20 pentru seminţia fiilor lui Simeon: Samuel, fiul lui Amihud;
 • 21 pentru seminţia lui Beniamin: Elidad, fiul lui Chislon;
 • 22 pentru seminţia fiilor lui Dan: căpetenia Buchi, fiul lui Iogli;
 • 23 pentru fiii lui Iosif: pentru seminţia fiilor lui Manase – căpetenia Haniel, fiul lui Efod;
 • 24 şi pentru seminţia fiilor lui Efraim – căpetenia Chemuel, fiul lui Şiftan;
 • 25 pentru seminţia fiilor lui Zabulon: căpetenia Eliţafan, fiul lui Parnac;
 • 26 pentru seminţia fiilor lui Isahar: căpetenia Paltiel, fiul lui Azan;
 • 27 pentru seminţia fiilor lui Aşer: căpetenia Ahihud, fiul lui Şelomi;
 • 28 pentru seminţia fiilor lui Neftali: căpetenia Pedahel, fiul lui Amihud.”
 • 29 Aceştia sunt aceia cărora le-a poruncit Domnul să împartă ţara Canaanului între copiii lui Israel.
  Numeri, capitolul 34