Numeri  


Capitolul 5
 • Izgonirea celor necuraţi
 • 1 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 2 „Porunceşte copiilor lui Israel să izgonească din tabără pe orice lepros* şi pe oricine are o lepădare** de sămânţă sau este întinat prin atingerea de un mort.
 • * Lev 13:3; Lev 13:46; Num 12:14; ** Lev 15:2; Lev 21:1; Num 9:6; Num 9:10; Num 19:11; Num 19:13; Num 31:19;
 • 3 Fie bărbaţi, fie femei, să-i scoateţi din tabără; să-i scoateţi afară, ca să nu spurce tabăra în mijlocul* căreia Îmi am Eu locuinţa.”
 • * Lev 26:11; Lev 26:12; 2 Cor 6:16;
 • 4 Copiii lui Israel au făcut aşa şi i-au scos afară din tabără; cum poruncise lui Moise Domnul, aşa au făcut copiii lui Israel.
 • Despăgubirea pentru furt
 • 5 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 6 „Spune copiilor lui Israel: ‘Când* un bărbat sau o femeie va păcătui împotriva aproapelui său, făcând o călcare de lege faţă de Domnul, şi se va face astfel vinovat,
 • * Lev 6:2; Lev 6:3;
 • 7 să-şi* mărturisească păcatul şi să dea înapoi în întregime** preţul lucrului câştigat prin mijloace necinstite, adăugând a cincea parte; să-l dea aceluia faţă de care s-a făcut vinovat.
 • * Lev 5:5; Lev 26:40; Ios 7:19; ** Lev 6:5;
 • 8 Dacă nu este nimeni care să aibă drept să ia înapoi lucrul câştigat prin mijloace necinstite, lucrul acela să se întoarcă la Domnul, la preot, afară de berbecul* adus ca jertfă de ispăşire cu care se va face ispăşire pentru cel vinovat.
 • * Lev 6:6; Lev 6:7; Lev 7:7;
 • 9 Orice dar* ridicat din lucrurile închinate Domnului de copiii lui Israel să fie al preotului căruia îi sunt aduse.
 • * Exod 29:28; Lev 6:17; Lev 6:18; Lev 6:26; Lev 7:6; Lev 7:7; Lev 7:9; Lev 7:10; Lev 7:14; Num 18:8; Num 18:9; Num 18:19; Deut 18:3; Deut 18:4; Ezec 44:29; Ezec 44:30;
 • 10 Lucrurile închinate Domnului vor fi ale preotului: tot ce i se va da preotului al* lui să fie.’”
 • * Lev 10:13;
 • Apa de gelozie
 • 11 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 12 „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: ‘Dacă păcătuieşte nevasta cuiva faţă de bărbatul ei şi-i este necredincioasă;
 • 13 dacă altul se* culcă cu ea şi lucrul este ascuns de bărbatul ei; dacă ea s-a pângărit în ascuns, fără să fie vreun martor împotriva ei şi fără să fie prinsă asupra faptului;
 • * Lev 18:20;
 • 14 şi dacă bărbatul este apucat de un duh de gelozie şi are bănuieli asupra nevestei lui, care s-a pângărit, sau dacă este cuprins de un duh de gelozie şi are bănuieli asupra nevestei lui, care nu s-a pângărit,
 • 15 omul acela să-şi aducă nevasta la preot şi, ca dar de mâncare pentru ea, să aducă a zecea parte dintr-o efă de floare de făină de orz; să nu toarne untdelemn pe ea şi să nu pună tămâie pe ea, căci acesta este un dar de mâncare adus pentru gelozie, un dar de descoperire, care descoperă* o fărădelege.
 • * 1 Imp 17:18; Ezec 29:16;
 • 16 Preotul s-o apropie şi s-o pună să stea în picioare înaintea Domnului.
 • 17 Preotul să ia apă sfântă într-un vas de pământ, să ia ţărână de pe podeaua cortului şi s-o pună în apă.
 • 18 Preotul să pună pe femeie să stea în picioare înaintea Domnului, să descopere capul femeii şi să-i pună în mâini darul de mâncare adus pentru descoperire, darul de mâncare adus pentru gelozie; preotul să aibă în mână apele amare aducătoare de blestem.
 • 19 Preotul să pună pe femeie să jure şi să-i zică: «Dacă niciun om nu s-a culcat cu tine şi dacă, fiind sub puterea bărbatului tău, nu te-ai abătut de la el ca să te pângăreşti cu altul, să nu-ţi facă niciun rău aceste ape amare aducătoare de blestem!
 • 20 Dar dacă, fiind sub puterea bărbatului tău, te-ai abătut de la el şi te-ai pângărit şi dacă un alt om decât bărbatul tău s-a culcat cu tine»,
 • 21 şi preotul* să pună pe femeie să jure cu un jurământ de blestem şi să-i zică: «Domnul să** te facă să ajungi de blestem şi de urgie în mijlocul poporului tău, făcând să ţi se usuce coapsa şi să ţi se umfle pântecele,
 • * Ios 6:26; 1 Sam 14:24; Neem 10:29; ** Ier 29:22;
 • 22 şi apele acestea aducătoare de blestem să intre* în măruntaiele tale, ca să facă să ţi se umfle pântecele şi să ţi se usuce coapsa!» Şi** femeia să zică: «Amin! Amin!»
 • * Ps 109:18; ** Deut 27:15;
 • 23 Preotul să scrie blestemele acestea într-o carte, apoi să le şteargă cu apele cele amare.
 • 24 Şi să dea femeii să bea apele amare aducătoare de blestem, şi apele aducătoare de blestem vor intra în ea şi-i vor pricinui amărăciunea.
 • 25 Preotul să ia din mâinile femeii darul de mâncare adus pentru gelozie, să legene* darul într-o parte şi într-alta înaintea Domnului şi să-l aducă pe altar.
 • * Lev 8:27;
 • 26 Apoi* preotul să ia un pumn din darul acesta, ca aducere aminte, şi să-l ardă pe altar. După aceea, să dea femeii să bea apele.
 • * Lev 2:2; Lev 2:9;
 • 27 După ce îi va da să bea apele, dacă ea s-a pângărit şi a fost necredincioasă bărbatului ei, apele aducătoare de blestem vor intra în ea şi-i vor pricinui amărăciunea; pântecele i se va umfla, coapsa i se va usca, şi femeia aceasta va fi de blestem* în mijlocul poporului ei.
 • * Deut 28:37; Ps 83:9; Ps 83:11; Ier 24:9; Ier 29:18; Ier 29:22; Ier 42:18; Zah 8:13;
 • 28 Dar, dacă femeia nu s-a pângărit şi este curată, va rămâne neatinsă şi va avea copii.
 • 29 Aceasta este legea asupra geloziei, pentru împrejurarea când o femeie care este sub puterea bărbatului ei se abate* şi se pângăreşte
 • * Num 5:19;
 • 30 şi pentru împrejurarea când un bărbat, apucat de un duh de gelozie, are bănuieli asupra nevestei lui: preotul s-o pună să stea în picioare înaintea Domnului şi să-i facă întocmai după legea aceasta.
 • 31 Bărbatul va fi scutit de vină, dar femeia aceea îşi va lua* pedeapsa nelegiuirii ei.’”
 • * Lev 20:17; Lev 20:19; Lev 20:20;
  Numeri, capitolul 5