Biblia
  • 1) Nazireat înseamnă a se despărţi de ceilalţi, a se supune la înfrânări.