Numeri  


Capitolul 8
 • Aşezarea candelelor
 • 1 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 2 „Vorbeşte lui Aaron şi spune-i: ‘Când vei aşeza* candelele în sfeşnic, cele şapte candele vor trebui să lumineze în partea dinainte a sfeşnicului.’”
 • * Exod 25:37; Exod 40:25;
 • 3 Aaron a făcut aşa; a aşezat candelele în partea dinainte a sfeşnicului, cum poruncise lui Moise Domnul.
 • 4 Sfeşnicul* era de aur bătut; atât piciorul, cât şi florile lui erau de aur** bătut. Moise făcuse sfeşnicul după chipul pe care i-l arătase Domnul.
 • * Exod 25:31; ** Exod 25:18; Exod 25:40;
 • Închinarea leviţilor
 • 5 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 6 „Ia pe leviţi din mijlocul copiilor lui Israel şi curăţeşte-i.
 • 7 Iată cum să-i curăţeşti: Stropeşte-i* cu apă ispăşitoare, să lase** să treacă briciul peste tot trupul lor, să-şi spele hainele şi să se curăţească.
 • * Num 19:9; Num 19:17; Num 19:18; ** Lev 14:8; Lev 14:9;
 • 8 Să ia apoi un viţel, cu darul* de mâncare obişnuit, făcut din floare de făină frământată cu untdelemn, şi să mai iei un alt viţel pentru jertfa de ispăşire.
 • * Lev 2:1;
 • 9 Să apropii* pe leviţi înaintea cortului întâlnirii şi să strângi** toată adunarea copiilor lui Israel.
 • * Exod 29:4; Exod 40:12; ** Lev 8:3;
 • 10 Să apropii pe leviţi înaintea Domnului, şi copiii lui Israel să-şi pună* mâinile pe leviţi.
 • * Lev 1:4;
 • 11 Aaron să legene pe leviţi într-o parte şi într-alta înaintea Domnului, ca un dar legănat din partea copiilor lui Israel, şi să fie închinaţi astfel în slujba Domnului.
 • 12 Leviţii* să-şi pună mâinile pe capul viţeilor şi să aduci unul ca jertfă de ispăşire şi altul ca ardere-de-tot, ca să faci ispăşire pentru leviţi.
 • * Exod 29:10;
 • 13 Să pui pe leviţi în picioare înaintea lui Aaron şi înaintea fiilor lui şi să-i legeni într-o parte şi într-alta, ca un dar legănat Domnului.
 • 14 Aşa să desparţi pe leviţi din mijlocul copiilor lui Israel, şi leviţii vor fi ai* Mei.
 • * Num 3:45; Num 16:9;
 • 15 După aceea, leviţii să vină să facă slujba în cortul întâlnirii. Astfel să-i curăţeşti şi să-i legeni* într-o parte şi într-alta, ca un dar legănat.
 • * Num 8:11; Num 8:13;
 • 16 Căci ei Îmi sunt daţi cu totul din mijlocul copiilor lui Israel: Eu i-am luat pentru Mine în locul* întâilor născuţi, din toţi întâii născuţi ai copiilor lui Israel.
 • * Num 3:12; Num 3:45;
 • 17 Căci orice întâi născut al copiilor lui Israel este al Meu*, atât din oameni, cât şi din dobitoace; Mie Mi i-am închinat în ziua când am lovit pe toţi întâii născuţi în ţara Egiptului.
 • * Exod 13:2; Exod 13:12; Exod 13:13; Exod 13:15; Num 3:13; Luca 2:23;
 • 18 Şi Eu am luat pe leviţi în locul tuturor întâilor născuţi ai copiilor lui Israel.
 • 19 Am dat* pe leviţi în totul lui Aaron şi fiilor lui, din mijlocul copiilor lui Israel, ca să facă slujbă pentru copiii lui Israel în cortul întâlnirii, să facă ispăşire pentru copiii lui Israel, şi astfel copiii lui Israel să nu fie loviţi cu nicio** urgie când se vor apropia de Sfântul Locaş.”
 • * Num 3:9; ** Num 1:53; Num 16:46; Num 18:5; 2 Cron 26:16;
 • 20 Moise, Aaron şi toată adunarea copiilor lui Israel au făcut cu leviţii tot ce poruncise lui Moise Domnul despre leviţi; aşa au făcut copiii lui Israel cu ei.
 • 21 Leviţii* s-au curăţit şi şi-au spălat hainele. Aaron** i-a legănat într-o parte şi într-alta, ca un dar legănat înaintea Domnului, şi a făcut ispăşire pentru ei, ca să-i curăţească.
 • * Num 8:7; ** Num 8:11; Num 8:12;
 • 22 După aceea*, leviţii au venit să-şi facă slujba în cortul întâlnirii, în faţa lui Aaron şi a fiilor lui. Întocmai cum poruncise** lui Moise Domnul cu privire la leviţi, aşa s-a făcut cu ei.
 • * Num 8:15; ** Num 8:5;
 • Timpul cât trebuie să slujească leviţii
 • 23 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
 • 24 „Iată legea privitoare la leviţi. De la vârsta de douăzeci* şi cinci de ani în sus, orice levit va intra în slujba cortului întâlnirii ca să îndeplinească o slujbă acolo.
 • * Num 4:3; 1 Cron 23:3; 1 Cron 23:24; 1 Cron 23:27;
 • 25 De la vârsta de cincizeci de ani încolo, să iasă din slujbă şi să nu mai slujească.
 • 26 Va putea să ajute pe fraţii lui în cortul întâlnirii, să păzească* ce le este dat în grijă, dar să nu mai facă slujbă. Aşa să faci cu leviţii în ce priveşte slujbele lor.”
 • * Num 1:53;
  Numeri, capitolul 8