Obadia  


Capitolul 1
 • OBADIA SAU AVDIE
 • * Ps 137:7; Plang 4:21; Plang 4:22; Ioel 3:18; Ioel 3:19; Tef 2:10; Tef 2:11; Zah 14:9;
 • 1 Prorocia lui Obadia. Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu despre Edom*: (Noi am auzit o veste** din partea Domnului şi un sol a fost trimis cu ea printre neamuri, zicând: „Sculaţi-vă să mergem împotriva Edomului ca să ne războim cu el!”)
 • * Isa 21:11; Isa 34:5; Ezec 25:12-14; Ioel 3:19; Mal 1:3; ** Ier 49:14;
 • 2 „Iată, te voi face mic printre neamuri, vei fi cel mai dispreţuit.
 • 3 Căci mândria inimii tale te-a dus în rătăcire pe tine, care locuieşti în crăpăturile stâncilor* şi domneşti în înălţime, de aceea tu zici** în tine însuţi: ‘Cine mă va arunca la pământ?’
 • * 2 Imp 14:7; ** Isa 14:13-15; Apoc 18:7;
 • 4 Dar, chiar dacă ai locui tot atât de sus* ca vulturul, chiar dacă ţi-ai aşeza cuibul** între stele, tot te voi arunca jos şi de acolo”, zice Domnul.
 • * Iov 20:6; Ier 49:16; Ier 51:53; Amos 9:2; ** Hab 2:9;
 • 5 „Dacă ar fi intrat* la tine nişte hoţi sau nişte tâlhari de noapte – cum eşti de pustiit! – ar fi luat ei oare mai mult decât ar fi putut? Dacă ar fi venit nişte culegători de vie la tine, n-ar fi lăsat** ei niciun strugure pe urmă?
 • * Ier 49:9; ** Deut 24:21; Isa 17:6; Isa 24:13;
 • 6 Vai! Ce scormonit este Esau! Cum i s-au descoperit comorile!
 • 7 Toţi cei uniţi* cu tine te-au izgonit înapoi până la hotar, prietenii tăi te-au înşelat şi te-au stăpânit. Cei ce mâncau din pâinea ta ţi-au întins curse pe care nu le-ai băgat de seamă**!
 • * Ier 38:22; ** Isa 19:11; Isa 19:12;
 • 8 Oare”, zice Domnul, „nu* voi pierde Eu în ziua aceea pe cei înţelepţi din Edom şi priceperea din muntele lui Esau?
 • * Iov 5:12; Iov 5:13; Isa 29:14; Ier 49:7;
 • 9 Vitejii* tăi, Temane**, se vor înspăimânta, pentru ca toţi cei din muntele lui Esau să piară în măcel.
 • * Ps 76:5; Amos 2:16; ** Ier 49:7;
 • 10 Din pricina silniciei* făcute împotriva fratelui tău Iacov, vei fi acoperit de ruşine şi vei fi nimicit cu desăvârşire** pentru totdeauna.
 • * Gen 27:41; Ps 137:7; Ezec 25:12; Ezec 35:5; Amos 1:11; ** Ezec 35:9; Mal 1:4;
 • 11 Căci în ziua când stăteai în faţa lui, în ziua când străinii îi luau averea, când străinii intrau pe porţile lui şi aruncau sorţul* asupra Ierusalimului, şi tu erai atunci ca unul din ei!
 • * Ioel 3:3; Naum 3:10;
 • 12 Nu trebuia să te uiţi mulţumit* la ziua fratelui tău, în ziua** nenorocirii lui, nu trebuia să te bucuri de copiii lui Iuda în ziua pieirii lor şi nu trebuia să vorbeşti cu semeţie în ziua strâmtorării!
 • * Ps 22:17; Ps 54:7; Ps 59:10; Mica 4:11; Mica 7:10; ** Ps 37:13; Ps 137:7; Iov 31:29; Prov 17:5; Prov 24:17; Prov 24:18; Mica 7:8;
 • 13 Nici nu trebuia să intri pe porţile poporului Meu în ziua nenorocirii lui, nici nu trebuia să te bucuri de nenorocirea lui în ziua prăpădului lui şi nu trebuia să pui mâna pe bogăţiile lui în ziua prăpădului lui!
 • 14 Nu trebuia să stai la răspântii, ca să nimiceşti pe fugarii lui, şi nici nu trebuia să dai în mâna vrăjmaşului pe cei ce scăpaseră din el în ziua necazului lui!
 • 15 Căci ziua Domnului este aproape* pentru toate neamurile. Cum** ai făcut, aşa ţi se va face; faptele tale se vor întoarce asupra capului tău.
 • * Ezec 30:3; Ioel 3:14; ** Ezec 35:15; Hab 2:8;
 • 16 Căci, după cum aţi băut* paharul mâniei voi, cei de pe muntele Meu cel sfânt, tot aşa toate neamurile îl vor bea necurmat; vor bea, vor sorbi din el şi vor fi ca şi când n-ar fi fost niciodată.
 • * Ier 25:28; Ier 25:29; Ier 49:12; Ioel 3:17; 1 Pet 4:17;
 • 17 Dar* mântuirea** va fi pe muntele Sionului, el va fi sfânt şi casa lui Iacov îşi va lua înapoi moşiile.
 • * Ioel 2:32; ** Amos 9:8;
 • 18 Casa lui Iacov va fi* un foc şi casa lui Iosif, o flacără, dar casa lui Esau va fi miriştea pe care o vor aprinde şi o vor mistui, şi nu va mai rămâne niciunul din casa lui Esau”, căci Domnul a vorbit.
 • * Isa 10:17; Zah 12:6;
 • 19 Cei de la miazăzi vor stăpâni* muntele lui Esau şi cei din câmpie**, ţara filistenilor; vor stăpâni şi ţinutul lui Efraim şi al Samariei, şi Beniamin va stăpâni Galaadul.
 • * Amos 9:12; ** Tef 2:7;
 • 20 Dar prinşii de război ai acestei oştiri a copiilor lui Israel vor stăpâni ţara canaaniţilor până la* Sarepta şi prinşii de război ai Ierusalimului care sunt la Sefarad vor stăpâni** cetăţile de miazăzi.
 • * 1 Imp 17:9; 1 Imp 17:10; ** Ier 32:44;
 • 21 Izbăvitorii* se vor sui pe muntele Sionului ca să judece muntele lui Esau. Dar împărăţia** va fi a Domnului.
 • * 1 Tim 4:16; Iac 5:20; ** Ps 22:28; Dan 2:44; Dan 7:14; Dan 7:27; Zah 14:9; Luca 1:33; Apoc 11:15; Apoc 19:6;
Obadia, capitolul 1