Osea  


Capitolul 1
 • OSEA
 • * Prov 21:3; Isa 1:3; Ioan 17:3; 1 Cor 15:34; 2 Tim 2:13; Tit 1:16;
 • Închinarea la idoli
 • 1 Cuvântul Domnului, spus lui Osea, fiul lui Beeri, pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz, Ezechia, împăraţii lui Iuda, şi pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel.
 • 2 Întâia dată când a vorbit Domnul către Osea, Domnul a zis lui Osea: „Du-te* şi ia-ţi o nevastă curvă şi copii din curvie, căci ţara** a săvârşit o mare curvie, părăsind pe Domnul!”
 • * Osea 3:1; ** Deut 31:16; Ps 73:27; Ier 2:13; Ezec 23:3;
 • 3 El s-a dus şi a luat pe Gomera, fiica lui Diblaim. Ea a zămislit şi i-a născut un fiu.
 • 4 Şi Domnul i-a zis: „Pune-i numele Izreel, căci, peste puţină vreme, voi pedepsi* casa lui Iehu pentru sângele vărsat la Izreel şi voi pune capăt** domniei lui peste casa lui Israel.
 • * 2 Imp 10:11; ** 2 Imp 15:10; 2 Imp 15:12;
 • 5 În ziua aceea*, voi sfărâma arcul lui Israel în valea Izreel.”
 • * 2 Imp 15:29;
 • 6 Ea a zămislit din nou şi a născut o fată. Şi Domnul a zis lui Osea: „Pune-i numele Lo-Ruhama (Cea fără îndurare); căci* nu voi mai avea milă de casa lui Israel, n-o voi mai ierta!
 • * 2 Imp 17:6; 2 Imp 17:23;
 • 7 Dar voi avea milă* de casa lui Iuda şi-i voi izbăvi prin Domnul Dumnezeul lor, dar nu-i voi izbăvi** nici prin arc, nici prin sabie, nici prin lupte, nici prin cai, nici prin călăreţi.”
 • * 2 Imp 19:35; ** Zah 4:6; Zah 9:10;
 • 8 Ea a înţărcat pe Lo-Ruhama, apoi iar a zămislit şi a născut un fiu.
 • 9 Şi Domnul a zis: „Pune-i numele Lo-Ami (Nu-i poporul meu), căci voi nu sunteţi poporul Meu şi Eu nu voi fi Dumnezeul vostru.
 • 10 Totuşi numărul* copiilor lui Israel va fi ca nisipul mării, care nu se poate nici măsura, nici număra, şi de unde** li se zicea: ‘Nu sunteţi poporul Meu’, li se va zice: ‘Copiii†† Dumnezeului celui viu!’
 • * Gen 32:12; Rom 9:27; Rom 9:28; ** Rom 9:25; Rom 9:26; 1 Pet 2:10; Osea 2:23; †† Ioan 1:12; Ioan 3:1;
 • 11 Atunci*, copiii lui Iuda şi copiii lui Israel se vor strânge la un loc, îşi vor pune o singură căpetenie şi vor ieşi din ţară, căci mare va fi ziua lui Izreel.
 • * Isa 11:12; Isa 11:13; Ier 3:18; Ezec 34:23; Ezec 37:16-24;
Osea, capitolul 1