Osea  


Capitolul 10
 • 1 Israel era o vie mănoasă*, care făcea multe roade. Cu cât roadele sale erau mai multe, cu atât mai multe altare** a zidit; cu cât îi propăşea ţara, cu atât înfrumuseţa stâlpii idoleşti.
 • * Naum 2:2; ** Osea 8:11; Osea 12:11; Osea 8:4;
 • 2 Inima lor este împărţită*, de aceea vor fi pedepsiţi. Domnul le va surpa altarele, le va nimici stâlpii idoleşti.
 • * 1 Imp 18:21; Mat 6:24;
 • 3 Şi curând* vor zice: „N-avem un adevărat împărat, căci nu ne-am temut de Domnul, şi împăratul pe care-l avem ce ar putea face el pentru noi?”
 • * Osea 3:4; Osea 11:5; Mica 4:9; Osea 10:7;
 • 4 Ei rostesc vorbe deşarte, jurăminte mincinoase când încheie un legământ, de aceea pedeapsa va încolţi* ca o buruiană otrăvitoare din brazdele câmpiei!
 • * Deut 29:18; Amos 5:7; Amos 6:12; Fapte 8:23; Evr 12:15;
 • 5 Locuitorii Samariei se vor uimi de viţeii* din Bet-Aven**; poporul va jeli pe idol şi preoţii lui vor tremura pentru el, pentru slava lui care va pieri din mijlocul lor.
 • * 1 Imp 12:28; 1 Imp 12:29; Osea 8:5; Osea 8:6; ** Osea 4:15; 1 Sam 4:21; 1 Sam 4:22; Osea 8:11;
 • 6 Da, el însuşi va fi dus în Asiria ca dar împăratului* Iareb. Ruşinea va cuprinde pe Efraim şi lui Israel îi va fi ruşine de planurile** sale.
 • * Osea 5:13; ** Osea 11:6;
 • 7 S-au dus Samaria* şi împăratul ei, ca o ţăpligă pe faţa apelor.
 • * Osea 10:3; Osea 10:15;
 • 8 Înălţimile* din Bet-Aven, unde a păcătuit** Israel, vor fi nimicite; spini şi mărăcini vor creşte pe altarele lor. Şi†† vor zice munţilor: „Acoperiţi-ne!” şi dealurilor: „Cădeţi peste noi!”
 • * Osea 4:15; ** Deut 9:21; 1 Imp 12:30; Osea 9:6; †† Isa 2:19; Luca 23:30; Apoc 6:16; Apoc 9:6;
 • 9 „Din zilele Ghibei ai păcătuit, Israele*! Acolo au stat ei, pentru ca războiul** făcut împotriva celor răi să nu-i apuce la Ghibea.
 • * Osea 9:9; ** Jud 20:1;
 • 10 Îi voi pedepsi când voi vrea* şi se vor strânge** popoare împotriva lor când îi voi pedepsi pentru îndoita lor nelegiuire!
 • * Deut 28:63; ** Ier 16:16; Ezec 23:46; Ezec 23:47; Osea 8:10;
 • 11 Efraim este o mânzată* învăţată la jug, căreia îi place să treiere grâul şi i-am cruţat gâtul său cel frumos, dar acum voi înjuga pe Efraim, Iuda va ara şi Iacov îi va grăpa.”
 • * Ier 50:11; Mica 4:13;
 • 12 Semănaţi* potrivit cu neprihănirea, şi veţi secera potrivit cu îndurarea. Desţeleniţi-vă** un ogor nou! Este vremea să căutaţi pe Domnul, ca să vină şi să vă plouă mântuire.
 • * Prov 11:18; ** Ier 4:3;
 • 13 Aţi* arat răul, aţi secerat nelegiuirea şi aţi mâncat rodul minciunii. Căci te-ai încrezut în carele tale de luptă, în numărul oamenilor tăi viteji.
 • * Iov 4:8; Prov 22:8; Osea 8:7; Gal 6:7; Gal 6:8;
 • 14 De aceea* se va stârni o zarvă împotriva poporului tău şi toate cetăţuile tale vor fi nimicite, cum a nimicit în luptă Şalman-Bet-Arbel**, când mama a fost zdrobită împreună cu copiii ei.
 • * Osea 13:16; ** 2 Imp 18:34; 2 Imp 19:13; Osea 13:16;
 • 15 Iată ce vă va aduce Betel din pricina răutăţii voastre peste măsură de mari. În revărsatul zorilor, se va isprăvi* cu împăratul lui Israel!
 • * Osea 10:7;
  Osea, capitolul 10