Osea  


Capitolul 11
 • 1 „Când era tânăr Israel*, îl iubeam şi am chemat** pe fiul Meu din Egipt.
 • * Osea 2:15; ** Mat 2:15; Exod 4:22; Exod 4:23;
 • 2 Dar, cu cât prorocii îi chemau, cu atât ei se depărtau: au adus jertfe* baalilor şi tămâie chipurilor idoleşti.
 • * 2 Imp 17:16; Osea 2:13; Osea 13:2;
 • 3 Şi totuşi Eu l-am învăţat* pe Efraim să meargă şi l-am ridicat în braţe, dar n-au văzut că Eu** îi vindecam.
 • * Deut 1:31; Deut 32:10-12; Isa 46:3; ** Exod 15:26;
 • 4 I-am tras cu legături omeneşti, cu funii de dragoste, am fost pentru ei ca cel ce le ridică jugul* de lângă gură. M-am plecat spre ei şi le-am dat de mâncare**.
 • * Lev 26:13; ** Ps 78:25; Osea 2:8;
 • 5 Nu se vor mai întoarce în ţara* Egiptului, dar asirianul va fi împăratul lor, pentru că n-au voit să se întoarcă** la Mine.
 • * Osea 8:13; Osea 9:3; ** 2 Imp 17:13; 2 Imp 17:14;
 • 6 Sabia va năvăli peste cetăţile lor, va nimici, va mânca pe sprijinitorii lor din pricina planurilor* pe care le-au făcut.
 • * Osea 10:6;
 • 7 Poporul Meu este pornit să se depărteze* de Mine şi, dacă sunt chemaţi** înapoi la Cel Preaînalt, niciunul din ei nu caută să se ridice.
 • * Ier 3:6; Osea 4:16; ** Osea 7:16;
 • 8 Cum* să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Cum să-ţi fac ca Admei**? Cum să te fac ca Ţeboimul? Mi se zbate inima în Mine şi tot lăuntrul Mi se mişcă de milă!
 • * Ier 9:7; Osea 6:4; ** Gen 14:8; Gen 19:24; Gen 19:25; Deut 29:23; Amos 4:11; Deut 32:36; Isa 63:15; Ier 31:20;
 • 9 Nu voi lucra după mânia Mea aprinsă, nu voi mai nimici pe Efraim, căci Eu sunt Dumnezeu*, nu un om. Eu sunt Sfântul în mijlocul tău şi nu voi veni să prăpădesc.
 • * Num 23:19; Isa 55:8; Isa 55:9; Mal 3:6;
 • 10 Ei vor urma pe Domnul ca pe un leu care va răcni*, căci El Însuşi va răcni, şi copiii vor alerga tremurând de la apus**.
 • * Isa 31:4; Ioel 3:16; Amos 1:2; ** Zah 8:7;
 • 11 Vor alerga tremurând din Egipt ca o pasăre şi din ţara Asiriei ca o porumbiţă*. Şi-i** voi face să locuiască în casele lor”, zice Domnul.
 • * Isa 60:8; Osea 7:11; ** Ezec 28:25; Ezec 28:26; Ezec 37:21; Ezec 37:25;
 • 12 „Efraim* Mă înconjoară cu minciuni şi casa lui Israel cu înşelătorii. Iuda este tot hoinar faţă de Dumnezeu, faţă de Cel Sfânt şi Credincios.
 • * Osea 12:1;
  Osea, capitolul 11