Osea  


Capitolul 12
 • 1 Lui Efraim* îi place vântul şi aleargă după vântul de răsărit; zilnic măreşte minciuna şi înşelătoria; face legământ** cu Asiria şi duce untdelemn în Egipt.
 • * Osea 8:7; ** 2 Imp 17:4; Osea 5:13; Osea 7:11; Isa 30:6; Isa 57:9;
 • 2 Domnul* este în ceartă şi cu Iuda şi va pedepsi pe Iacov după purtarea lui; îi va răsplăti după faptele lui.
 • * Osea 4:1; Mica 6:2;
 • 3 Încă din pântecele mamei a apucat Iacov pe frate-său de călcâi* şi, în puterea lui, s-a luptat** cu Dumnezeu.
 • * Gen 25:26; ** Gen 32:24;
 • 4 S-a luptat cu îngerul şi a fost biruitor, a plâns şi s-a rugat de el. Iacov l-a întâlnit la Betel* şi acolo ne-a vorbit Dumnezeu.
 • * Gen 28:12; Gen 28:19; Gen 35:9; Gen 35:10; Gen 35:15;
 • 5 Domnul este Dumnezeul oştirilor; Numele Lui* este Domnul.
 • * Exod 3:15;
 • 6 Tu* dar întoarce-te la Dumnezeul tău, păstrează bunătatea şi iubirea şi nădăjduieşte** totdeauna în Dumnezeul tău.
 • * Osea 14:1; Mica 6:8; ** Ps 37:7;
 • 7 Efraim este un negustor care are în mână o cumpănă* mincinoasă. Îi place să înşele.
 • * Prov 11:1; Amos 8:5;
 • 8 Şi Efraim zice: ‘Cu adevărat*, m-am îmbogăţit, am făcut avere şi, în toată munca mea, nu mi s-ar putea găsi nicio nelegiuire care să fie un păcat.’
 • * Zah 11:5; Apoc 3:17;
 • 9 Şi totuşi Eu* sunt Domnul Dumnezeul tău, din ţara Egiptului şi până acum; Eu te voi face să locuieşti iarăşi** în corturi ca în zilele de sărbătoare!
 • * Osea 13:4; ** Lev 23:42; Lev 23:43; Neem 8:17; Zah 14:16;
 • 10 Eu am vorbit* prorocilor, am dat o mulţime de vedenii şi am spus pilde prin proroci.”
 • * 2 Imp 17:13;
 • 11 Dacă Galaadul* s-a dedat la slujba idolilor, galaadiţii vor fi nimiciţi negreşit. Ei jertfesc boi în Ghilgal**, de aceea altarele lor vor ajunge nişte mormane de pietre pe brazdele câmpiilor.
 • * Osea 5:1; Osea 6:8; ** Osea 4:15; Osea 9:15; Amos 4:4; Amos 5:5; Osea 8:11; Osea 10:1;
 • 12 Iacov a fugit* odinioară în câmpia Aram, Israel a slujit pentru o femeie** şi pentru o femeie a păzit turmele.
 • * Gen 28:5; Deut 26:5; ** Gen 29:20; Gen 29:28;
 • 13 Dar printr-un proroc* a scos Domnul pe Israel din Egipt şi printr-un proroc a fost păzit Israel.
 • * Exod 12:50; Exod 12:51; Exod 13:3; Ps 77:20; Isa 63:11; Mica 6:4;
 • 14 Efraim* a mâniat rău pe Domnul, dar Domnul său va arunca asupra lui sângele pe care l-a vărsat şi-i** va răsplăti ocara pe care I-a făcut-o.
 • * 2 Imp 17:11-18; ** Dan 11:18; Deut 28:37;
  Osea, capitolul 12  
Versetul zilei
Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.
Isaia 58:11
Pune-l pe pagina ta