Osea  


Capitolul 14
 • 1 Întoarce-te*, Israele, la Domnul Dumnezeul tău! Căci** ai căzut prin nelegiuirea ta.
 • * Osea 12:6; Ioel 2:13; ** Osea 13:9;
 • 2 Aduceţi cu voi cuvinte de căinţă şi întoarceţi-vă la Domnul. Spuneţi-I: „Iartă toate nelegiuirile, primeşte-ne cu bunăvoinţă, şi Îţi vom aduce, în loc de tauri, lauda buzelor noastre*.
 • * Evr 13:15;
 • 3 Asirianul* nu ne va scăpa, nu vrem** să mai încălecăm pe cai şi nu vrem să mai zicem lucrării mâinilor noastre: ‘Dumnezeul nostru’. Căci†† la Tine găseşte milă orfanul.”
 • * Ier 31:18; Osea 5:13; Osea 12:1; ** Deut 17:16; Ps 33:17; Isa 30:2; Isa 30:16; Isa 31:1; Osea 2:17; Osea 14:8; †† Ps 10:14; Ps 68:5;
 • 4 „Le voi vindeca vătămarea adusă de neascultarea lor*, îi voi iubi cu adevărat**! Căci mânia Mea s-a abătut de la ei!
 • * Ier 5:6; Ier 14:7; Osea 11:7; ** Efes 1:6;
 • 5 Voi fi ca roua* pentru Israel; el va înflori ca crinul şi va da rădăcini ca Libanul.
 • * Iov 29:19; Prov 19:12;
 • 6 Ramurile lui se vor întinde; măreţia lui va fi ca a măslinului* şi miresmele** lui, ca ale Libanului.
 • * Ps 52:8; Ps 128:3; ** Gen 27:27; Cant 4:11;
 • 7 Iarăşi vor locui* la umbra lui, iarăşi vor da viaţă grâului, vor înflori ca via şi vor avea faima vinului din Liban.
 • * Ps 91:1;
 • 8 Ce mai* are Efraim a face cu idolii? Îl voi asculta** şi-l voi privi, voi fi pentru el ca un chiparos verde; de la Mine îţi vei primi rodul.”
 • * Osea 14:3; ** Ier 31:18; Iac 1:17;
 • 9 Cine este înţelept* să ia seama la aceste lucruri! Cine este priceput să le înţeleagă! Căci căile Domnului sunt drepte** şi cei drepţi umblă pe ele, dar cei răzvrătiţi cad pe ele.
 • * Ps 107:43; Ier 9:12; Dan 12:10; Ioan 8:47; Ioan 18:37; ** Prov 10:29; Luca 2:34; 2 Cor 2:16; 1 Pet 2:7; 1 Pet 2:8;
  Osea, capitolul 14