Osea  


Capitolul 2
 • 1 Ziceţi fraţilor voştri Ami (Poporul meu) şi surorilor voastre Ruhama (Cea îndurată)!
 • 2 Plângeţi-vă, plângeţi-vă împotriva mamei voastre! Căci* nu este nevasta Mea şi Eu nu sunt bărbatul ei! Să-şi depărteze** curviile dinaintea ei şi preacurviile de la ţâţele ei!
 • * Isa 50:1; ** Ezec 16:25;
 • 3 Altfel, o dezbrac* în pielea goală, cum era în ziua naşterii ei**, o fac ca o pustie, ca un pământ uscat, şi o las să moară de sete††!
 • * Ier 13:22; Ier 13:26; Ezec 16:37; Ezec 16:39; ** Ezec 16:4; Ezec 19:13; †† Amos 8:11; Amos 8:13;
 • 4 Nu voi avea milă de copiii ei, căci sunt copii din curvie*.
 • * Ioan 8:41;
 • 5 Mama* lor a curvit; cea care i-a născut s-a necinstit, căci a zis: ‘Voi alerga după ibovnicii mei, care îmi dau pâinea** şi apa mea, lâna şi inul meu, untdelemnul şi băuturile mele!’
 • * Isa 1:21; Ier 3:1; Ier 3:6; Ier 3:8; Ier 3:9; Ezec 16:15; ** Ier 44:17; Osea 2:8; Osea 2:12;
 • 6 De aceea, iată, îi voi astupa* drumul cu spini, i-l voi astupa cu un zid, ca să nu-şi mai afle cărările.
 • * Iov 3:23; Iov 19:8; Plang 3:7; Plang 3:9;
 • 7 Va alerga după ibovnicii ei, dar nu-i va ajunge; îi va căuta, dar nu-i va găsi. Apoi va zice: ‘Hai să mă* întorc iarăşi la bărbatul** meu cel dintâi, căci eram mai fericită atunci decât acum!’
 • * Osea 5:15; Luca 15:18; ** Ezec 16:8;
 • 8 N-a cunoscut* că Eu** îi dădeam grâul, mustul şi untdelemnul şi au închinat slujbei lui Baal argintul şi aurul cel mult pe care i-l dădeam.
 • * Isa 1:3; ** Ezec 16:17-19;
 • 9 De aceea, Îmi voi lua iarăşi înapoi* grâul la vremea lui şi mustul la vremea lui şi îmi voi ridica iarăşi de la ea lâna şi inul pe care i le dădusem ca să-i acopere goliciunea.
 • * Osea 2:3;
 • 10 Şi acum îi voi descoperi* ruşinea înaintea ibovnicilor ei şi niciunul n-o va scoate din mâna Mea.
 • * Ezec 16:37; Ezec 23:29;
 • 11 Voi face* să înceteze toată bucuria ei, sărbătorile** ei, lunile ei cele noi, sabatele ei şi toate praznicele ei.
 • * Amos 8:10; ** 1 Imp 12:32; Amos 8:5;
 • 12 Îi voi pustii şi viile şi smochinii, despre care* zicea: ‘Aceasta este plata pe care mi-au dat-o ibovnicii mei!’ Le voi preface** într-o pădure şi le vor mânca fiarele câmpului.
 • * Osea 2:5; ** Ps 80:12; Ps 80:13; Isa 5:5;
 • 13 O voi pedepsi pentru zilele când tămâia baalilor, când se gătea* cu veriga de nas, cu salba ei, şi alerga după ibovnicii ei, uitând de Mine”, zice Domnul.
 • * Ezec 23:40; Ezec 23:42;
 • 14 „De aceea, iată, o voi ademeni şi o voi duce* în pustie şi-i voi vorbi pe placul inimii ei.
 • * Ezec 20:35;
 • 15 Acolo, îi voi da iarăşi viile şi valea Acor* i-o voi preface într-o uşă de nădejde şi acolo va cânta ca în vremea tinereţii ei** şi ca în ziua când s-a suit din ţara Egiptului.
 • * Ios 7:26; Isa 65:10; ** Ier 2:2; Ezec 16:8; Ezec 16:22; Ezec 16:60; Exod 15:1;
 • 16 În ziua aceea”, zice Domnul, „Îmi vei zice: ‘Bărbatul meu’ şi nu-Mi vei mai zice: ‘Stăpânul meu’.
 • 17 Voi scoate* din gura ei numele baalilor, ca să nu mai fie pomeniţi pe nume.
 • * Exod 23:13; Ios 23:7; Ps 16:4; Zah 13:2;
 • 18 În ziua aceea, voi încheia pentru ei un legământ* cu fiarele câmpului, cu păsările cerului şi cu târâtoarele pământului, voi sfărâma din ţară arcul**, sabia şi orice unealtă de război şi-i voi face să locuiască în linişte.
 • * Iov 5:23; Isa 11:6-9; Ezec 34:25; ** Ps 46:9; Isa 2:4; Ezec 39:9; Ezec 39:10; Zah 9:10; Lev 26:5; Ier 23:6;
 • 19 Te voi logodi cu Mine pentru totdeauna; te voi logodi cu Mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate şi îndurare;
 • 20 te voi logodi cu Mine prin credincioşie şi vei cunoaşte* pe Domnul!
 • * Ier 31:33; Ier 31:34; Ioan 17:3;
 • 21 În ziua aceea, voi* asculta, zice Domnul, voi asculta cerurile, şi ele vor asculta pământul;
 • * Zah 8:12;
 • 22 pământul va asculta grâul, mustul şi untdelemnul, şi acestea* vor asculta pe Izreel1.
 • * Osea 1:4;
 • 23 Îmi voi sădi* pe Lo-Ruhama în ţară şi-i voi da îndurare**; voi zice lui Lo-Ami: ‘Tu eşti poporul Meu!’ Şi el va răspunde: ‘Dumnezeul meu!’”
 • * Ier 31:27; Zah 10:9; ** Osea 1:6; Osea 1:10; Zah 13:9; Rom 9:26; 1 Pet 2:10;
 • 1. Adică: pe care o sădeşte Dumnezeu.
  Osea, capitolul 2