Osea  


Capitolul 3
  • 1 Domnul mi-a zis: „Du-te* iarăşi şi iubeşte o femeie iubită de un ibovnic** şi preacurvă; iubeşte-o cum iubeşte Domnul pe copiii lui Israel, care se îndreaptă spre alţi dumnezei şi care iubesc turtele de stafide!”
  • * Osea 1:2; ** Ier 3:20;
  • 2 Mi-am cumpărat-o cu cincisprezece sicli de argint, un omer de orz şi un letec de orz.
  • 3 Şi i-am zis: „Rămâi* multă vreme numai a mea, nu te deda la curvie, nu mai fi a niciunui alt bărbat, şi voi fi şi eu la fel cu tine!”
  • * Deut 21:13;
  • 4 Căci copiii lui Israel vor rămâne multă vreme fără împărat*, fără căpetenie, fără jertfă, fără chip de idol, fără efod** şi fără terafimi.
  • * Osea 10:3; ** Exod 28:6; Jud 17:5;
  • 5 După aceea, copiii lui Israel se vor întoarce şi vor căuta* pe Domnul Dumnezeul lor şi pe împăratul lor David** şi vor tresări la vederea Domnului şi a bunătăţii Lui în vremurile de pe urmă.
  • * Ier 50:4; Ier 50:5; Osea 5:6; ** Ier 30:9; Ezec 34:23; Ezec 34:24; Ezec 37:22; Ezec 37:24; Isa 2:2; Ier 30:24; Ezec 38:8; Ezec 38:16; Dan 2:28; Mica 4:1;
  Osea, capitolul 3