Osea  


Capitolul 4
 • Nelegiuirea lui Israel şi Iuda. Mustrări şi făgăduinţe
 • 1 Ascultaţi cuvântul Domnului, copiii lui Israel, căci Domnul are o judecată* cu locuitorii ţării, pentru că nu este adevăr, nu este îndurare, nu este cunoştinţă** de Dumnezeu în ţară:
 • * Isa 1:18; Isa 3:13; Isa 3:14; Ier 25:31; Osea 12:2; Mica 6:2; ** Ier 4:22; Ier 5:4;
 • 2 „Fiecare jură strâmb şi minte, ucide, fură şi preacurveşte, năpăstuieşte şi face omoruri după omoruri,
 • 3 de aceea, ţara se va jeli*, toţi cei ce o locuiesc vor tânji** împreună cu fiarele câmpului şi păsările cerului; chiar şi peştii mării vor pieri.
 • * Ier 4:28; Ier 12:4; Amos 5:16; Amos 8:8; ** Tef 1:3;
 • 4 Dar nimeni să nu certe pe altul, nimeni să nu mustre pe altul, căci poporul tău este ca cei ce se ceartă* cu preoţii.
 • * Deut 17:12;
 • 5 Te vei poticni* ziua, prorocul se va poticni şi el împreună cu tine noaptea şi pe mama ta o voi nimici.
 • * Ier 6:4; Ier 6:5; Ier 15:8;
 • 6 Poporul Meu* piere din lipsă de cunoştinţă. Fiindcă ai lepădat cunoştinţa, şi Eu te voi lepăda şi nu-Mi vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău, voi uita şi Eu pe copiii tăi!
 • * Isa 5:13;
 • 7 Cu cât* s-au înmulţit, cu atât au păcătuit împotriva Mea. De aceea, le voi preface slava** în ocară.
 • * Osea 13:6; ** 1 Sam 2:30; Mal 2:9; Fil 3:19;
 • 8 Ei se hrănesc din jertfele pentru păcatele poporului Meu şi sunt lacomi de nelegiuirile lui.
 • 9 Dar şi preotului* i se va întâmpla ca şi poporului; îl voi pedepsi după umbletele lui şi-l voi răsplăti după faptele lui.
 • * Isa 24:2; Ier 5:31;
 • 10 Vor mânca* şi tot nu se vor sătura, vor curvi şi tot nu se vor înmulţi, pentru că au părăsit pe Domnul şi poruncile Lui.
 • * Lev 26:26; Mica 6:14; Hag 1:6;
 • 11 Curvia, vinul şi mustul iau minţile* omului.
 • * Isa 28:7; Ecl 7:7;
 • 12 Poporul Meu îşi întreabă lemnul* lui şi toiagul lui îi proroceşte, căci duhul curviei** îi duce în rătăcire şi sunt necredincioşi Dumnezeului lor.
 • * Ier 2:27; Hab 2:19; ** Isa 44:20; Osea 4:5;
 • 13 Aduc jertfe* pe vârful munţilor, ard tămâie pe dealuri, sub stejari, plopi şi terebinţi, a căror umbră este plăcută. De aceea**, fetele voastre curvesc şi nurorile voastre sunt preacurve.
 • * Isa 1:29; Isa 57:5; Isa 57:7; Ezec 6:13; Ezec 20:28; ** Amos 7:17; Rom 1:28;
 • 14 Nu pot pedepsi pe fetele voastre pentru că sunt curve, nici pe nurorile voastre pentru că sunt preacurve, căci ei înşişi se duc la o parte cu nişte curve şi jertfesc împreună cu desfrânatele din temple. Poporul fără minte* aleargă spre pieire.
 • * Osea 4:1; Osea 4:6;
 • 15 Dacă tu curveşti, Israele, măcar Iuda să nu se facă vinovat. Nu vă duceţi* măcar la Ghilgal, nu vă suiţi la Bet-Aven** şi nu juraţi zicând: ‘Viu este Domnul!’
 • * Osea 9:15; Osea 12:11; Amos 4:4; Amos 5:5; ** 1 Imp 12:29; Osea 10:5; Amos 8:14; Tef 1:5;
 • 16 Pentru că Israel dă din picioare* ca o mânzată neîmblânzită, şi să-l mai pască Domnul acum ca pe un miel în imaşuri întinse!
 • * Ier 3:6; Ier 7:24; Ier 8:5; Zah 7:11;
 • 17 Efraim s-a lipit de idoli: lasă-l* în pace!
 • * Mat 15:14;
 • 18 Abia au încetat să bea şi se dedau la curvie; cârmuitorii lor* sunt lacomi, da, sunt lacomi după ruşine!
 • * Mica 3:11; Mica 7:3;
 • 19 Vântul* îi va strânge cu aripile lui şi vor fi daţi de ruşine** cu altarele lor!
 • * Ier 4:11; Ier 4:12; Ier 51:1; ** Isa 1:29; Ier 2:26;
  Osea, capitolul 4  
Versetul zilei
Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.
Isaia 58:11
Pune-l pe pagina ta