Osea  


Capitolul 5
 • 1 Ascultaţi lucrul acesta, preoţi! Ia aminte, casa lui Israel! Şi pleacă urechea, casa împăratului! Căci pe voi vă ameninţă judecata, pentru că aţi fost o cursă* la Miţpa şi un laţ întins pe Tabor!
 • * Osea 6:9;
 • 2 Necredincioşii se afundă* în nelegiuire, dar voi avea Eu pedepse pentru toţi!
 • * Isa 29:15;
 • 3 Cunosc* Eu doar pe Efraim şi Israel nu-Mi este ascuns; ştiu că tu, Efraime, ai curvit** şi că Israel s-a spurcat.
 • * Amos 3:2; ** Ezec 23:5; Osea 4:17;
 • 4 Faptele lor nu le îngăduie să se întoarcă la Dumnezeul lor, căci un duh de curvie* este în inima lor şi nu cunosc pe Domnul!
 • * Osea 4:12;
 • 5 Dar mândria* lui Israel va fi martoră împotriva lui, şi Israel şi Efraim vor cădea prin nelegiuirea lor, şi Iuda va cădea şi el cu ei.
 • * Osea 7:10;
 • 6 Vor merge* cu oile şi boii lor să caute pe Domnul, dar nu-L vor găsi nicidecum, căci S-a depărtat din mijlocul lor.
 • * Prov 1:28; Isa 1:15; Ier 11:11; Ezec 8:18; Mica 3:4; Ioan 7:34;
 • 7 Au fost necredincioşi* Domnului, căci au născut copii din curvie; acum îi va înghiţi o lună** nouă cu avuţiile lor.
 • * Isa 48:8; Ier 3:20; Ier 5:11; Osea 6:7; Mal 2:11; ** Zah 11:8;
 • 8 Sunaţi* din trâmbiţă la Ghibea, sunaţi din trâmbiţă la Rama! Strigaţi** la Bet-Aven! Iată-i pe urma ta††, Beniamine!
 • * Osea 8:1; Ioel 2:1; ** Isa 10:30; Ios 7:2; Osea 4:15; †† Jud 5:14;
 • 9 Efraim va fi pustiit în ziua pedepsei; ce vestesc Eu împotriva seminţiilor lui Israel va veni negreşit!
 • 10 Căpeteniile lui Iuda sunt ca cei ce mută* semnul de la hotare; ca apa Îmi voi vărsa mânia peste ei!
 • * Deut 19:14; Deut 27:17;
 • 11 Efraim este asuprit*, zdrobit în judecată, căci a urmat învăţăturile care-i plăceau**.
 • * Deut 28:33; ** 1 Imp 12:28; Mica 6:16;
 • 12 Voi fi ca o molie pentru Efraim, ca o putreziciune* (a dinţilor) pentru casa lui Iuda.
 • * Prov 12:4;
 • 13 Când îşi vede Efraim boala şi Iuda rănile*, Efraim aleargă în Asiria** şi trimite la împăratul Iareb, măcar că împăratul acesta nu poate nici să vă facă sănătoşi, nici să vă lecuiască rănile.
 • * Ier 30:12; ** 2 Imp 15:19; Osea 7:11; Osea 12:1; Osea 10:6;
 • 14 Voi fi* ca un leu pentru Efraim şi ca un pui de leu pentru casa lui Iuda; Eu, da, Eu voi sfâşia** şi apoi voi pleca, voi lua şi nimeni nu-Mi va răpi prada.
 • * Plang 3:10; Osea 13:7; Osea 13:8; ** Ps 50:22;
 • 15 Voi pleca, Mă voi întoarce în locuinţa Mea până când vor mărturisi* că sunt vinovaţi şi vor căuta Faţa Mea. Când vor fi în necaz**, vor alerga la Mine.”
 • * Lev 26:40; Lev 26:41; Ier 29:12; Ier 29:13; Ezec 6:9; Ezec 20:43; Ezec 36:31; ** Ps 78:34;
  Osea, capitolul 5