Osea  


Capitolul 6
 • 1 Veniţi să ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sfâşiat*, dar tot El** ne va vindeca; El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile.
 • * Deut 32:39; 1 Sam 2:6; Iov 5:18; Osea 5:14; ** Ier 30:17;
 • 2 El* ne va da iarăşi viaţa în două zile; a treia zi ne va scula şi vom trăi înaintea Lui.
 • * 1 Cor 15:4;
 • 3 Să cunoaştem*, să căutăm să cunoaştem pe Domnul! Căci El Se iveşte ca zorile dimineţii** şi va veni la noi ca o ploaie††, ca ploaia de primăvară, care udă pământul!
 • * Isa 54:13; ** 2 Sam 23:4; Ps 72:6; †† Iov 29:23;
 • 4 „Ce* să-ţi fac, Efraime? Ce să-ţi fac, Iudo? Evlavia voastră este ca norul** de dimineaţă şi ca roua care trece curând.
 • * Osea 11:8; ** Osea 13:3;
 • 5 De aceea îi voi biciui prin proroci*, îi voi ucide prin cuvintele** gurii Mele şi judecăţile Mele vor străluci ca lumina!
 • * Ier 1:10; Ier 5:14; ** Ier 23:29; Evr 4:12;
 • 6 Căci bunătate* voiesc, nu jertfe**, şi cunoştinţă de Dumnezeu mai mult decât arderi-de-tot!
 • * 1 Sam 15:22; Ecl 5:1; Mica 6:8; Mat 9:13; Mat 12:7; ** Ps 50:8; Ps 50:9; Prov 21:3; Isa 1:11; Ier 22:16; Ioan 17:3;
 • 7 Dar ei au călcat* legământul ca oricare om de rând şi nu Mi-au fost credincioşi** atunci.
 • * Osea 8:1; ** Osea 5:7;
 • 8 Galaadul* este o cetate de nelegiuiţi, plină de urme de sânge!
 • * Osea 12:11;
 • 9 Ceata preoţilor* este ca o ceată de tâlhari, care stă la pândă, săvârşind omoruri pe drumul Sihemului; da, se dedau la mişelii.
 • * Ier 11:9; Ezec 22:25; Osea 5:1; Osea 5:2;
 • 10 În casa lui Israel am văzut lucruri* grozave; acolo Efraim curveşte**, Israel se spurcă.
 • * Ier 5:30; ** Osea 4:12; Osea 4:13; Osea 4:17;
 • 11 Şi ţie, Iudo, îţi este pregătit* un seceriş când voi aduce** înapoi pe robii de război ai poporului Meu!
 • * Ier 51:33; Ioel 3:13; Apoc 14:15; ** Ps 126:1;
  Osea, capitolul 6