Osea  


Capitolul 7
 • 1 Când vreau să vindec pe Israel, atunci se descoperă nelegiuirea lui Efraim şi răutatea Samariei, căci lucrează cu* vicleşug. Înăuntru vine hoţul, şi ceata de tâlhari jefuieşte afară.
 • * Osea 5:1; Osea 6:10;
 • 2 Şi nu se gândesc în inima lor că Eu Îmi aduc aminte* de toată răutatea lor; faptele lor** îi şi înconjoară şi stau înaintea Mea!
 • * Ier 17:1; ** Ps 9:16; Prov 5:22; Ps 90:8;
 • 3 Ei veselesc pe împărat cu răutatea lor şi pe căpetenii cu minciunile* lor.
 • * Rom 1:32;
 • 4 Toţi* sunt preacurvari, ca un cuptor încălzit de brutar, şi brutarul încetează să mai aţâţe focul de când a frământat plămădeala până s-a ridicat.
 • * Ier 9:2;
 • 5 În ziua împăratului nostru, căpeteniile se îmbolnăvesc de prea mult vin, împăratul dă mâna cu batjocoritorii.
 • 6 Le arde inima după curse ca un cuptor; toată noaptea le fumegă mânia, iar dimineaţa arde ca un foc aprins.
 • 7 Toţi ard ca un cuptor şi îşi mănâncă judecătorii; toţi împăraţii* lor cad**; niciunul din ei nu Mă cheamă.
 • * Osea 8:4; ** 2 Imp 15:10; 2 Imp 15:14; 2 Imp 15:25; 2 Imp 15:30; Isa 64:7;
 • 8 Efraim se amestecă* printre popoare, Efraim este o turtă care n-a fost întoarsă.
 • * Ps 106:35;
 • 9 Nişte străini* îi mănâncă puterea, şi el nu-şi dă seama; îl apucă bătrâneţea, şi el nu-şi dă seama.
 • * Osea 8:7;
 • 10 Măcar că mândria* lui Israel mărturiseşte împotriva lor, tot nu se întorc** la Domnul Dumnezeul lor şi tot nu-L caută, cu toate aceste pedepse!
 • * Osea 5:5; ** Isa 9:13;
 • 11 Ci Efraim* a ajuns ca o turturică proastă, fără pricepere; ei cheamă Egiptul** şi aleargă în Asiria.
 • * Osea 11:11; ** 2 Imp 15:19; 2 Imp 17:4; Osea 5:13; Osea 9:3; Osea 12:1;
 • 12 Dar, ori de câte ori se duc, Îmi voi întinde* laţul peste ei, îi voi doborî ca pe păsările cerului şi-i voi pedepsi cum le-am spus** în adunarea lor.
 • * Ezec 12:13; ** Lev 26:14; Deut 28:15; 2 Imp 17:13; 2 Imp 17:18;
 • 13 Vai de ei, pentru că fug de Mine! Pieirea vine peste ei, pentru că nu-Mi sunt credincioşi! Aş vrea să-i scap*, dar ei spun minciuni împotriva Mea!
 • * Mica 6:4;
 • 14 Nu strigă* către Mine din inimă, ci se bocesc în aşternutul lor; turbează după grâu şi must şi se răzvrătesc împotriva Mea.
 • * Iov 35:9; Iov 35:10; Ps 78:36; Ier 3:10; Zah 7:5;
 • 15 I-am pedepsit, le-am întărit braţele, dar ei gândesc rău împotriva Mea.
 • 16 Se întorc*, dar nu la Cel Preaînalt; sunt** ca un arc înşelător. Mai-marii lor vor cădea ucişi de sabie din pricina vorbirii lor îndrăzneţe, care-i va face de râs în ţara Egiptului††.
 • * Osea 11:7; ** Ps 78:57; Ps 73:9; †† Osea 9:3; Osea 9:6;
  Osea, capitolul 7