Osea  


Capitolul 8
 • 1 Pune trâmbiţa* în gură! Vrăjmaşul vine ca un vultur** peste Casa Domnului! Căci au călcat legământul Meu şi au păcătuit împotriva Legii Mele.
 • * Osea 5:8; ** Deut 28:49; Ier 4:13; Hab 1:8; Osea 6:7;
 • 2 Atunci vor striga* către Mine: ‘Dumnezeule, noi Te cunoaştem**, noi, Israel!’
 • * Ps 78:34; Osea 5:15; ** Tit 1:16;
 • 3 Israel a lepădat binele cu scârbă; de aceea vrăjmaşul îl va urmări.
 • 4 Au pus* împăraţi fără porunca Mea şi căpetenii fără ştirea Mea; au făcut idoli din argintul** şi aurul lor, de aceea vor fi nimiciţi.
 • * 2 Imp 15:13; 2 Imp 15:17; 2 Imp 15:25; ** Osea 2:8; Osea 13:2;
 • 5 Viţelul tău este o scârbă, Samario! Mânia Mea s-a aprins împotriva lor! Până când* nu vor voi ei să se ţină curaţi?
 • * Ier 13:27;
 • 6 Idolul acesta vine din Israel, un lucrător l-a făcut, şi nu este Dumnezeu. De aceea, viţelul Samariei va fi făcut bucăţi!
 • 7 Fiindcă au semănat* vânt, vor secera furtună. Nu le va creşte un spic de grâu; ce va răsări nu va da făină şi, dacă ar da, ar mânca-o străinii**.
 • * Prov 22:8; Osea 10:12; Osea 10:13; ** Osea 7:9;
 • 8 Israel este nimicit*! Acum ei au ajuns printre neamuri ca un vas** fără preţ.
 • * 2 Imp 17:6; ** Ier 22:28; Ier 48:38;
 • 9 Căci s-au dus* în Asiria, ca un măgar sălbatic** care umblă răzleţ. Efraim a dat daruri ca să aibă prieteni!
 • * 2 Imp 15:19; ** Ier 2:24; Isa 30:6;
 • 10 Chiar dacă ei dau daruri neamurilor, tot îi voi apăsa*, ca să înceteze pentru puţină vreme să mai ungă vreun împărat şi domni**.
 • * Ezec 16:37; Osea 10:10; ** Isa 10:8; Ezec 26:7; Dan 2:37;
 • 11 Căci Efraim a zidit multe altare* ca să păcătuiască, şi altarele acestea l-au făcut să cadă în păcat.
 • * Osea 12:11;
 • 12 Chiar dacă-i scriu toate poruncile* Legii Mele, totuşi ele sunt privite ca ceva străin.
 • * Deut 4:6; Deut 4:8; Ps 119:18; Ps 147:19; Ps 147:20;
 • 13 Ei înjunghie* vitele pe care Mi le aduc şi carnea le-o mănâncă, de aceea** Domnul nu le primeşte! Acum, Domnul Îşi aduce aminte de nelegiuirea lor şi le va pedepsi păcatele: se†† vor întoarce în Egipt!
 • * Ier 7:21; Zah 7:6; ** Ier 14:10; Ier 14:12; Osea 5:6; Osea 9:4; Amos 5:22; Osea 9:9; Amos 8:7; †† Deut 28:68; Osea 9:3; Osea 9:6; Osea 11:5;
 • 14 Căci* Israel a uitat pe Cel ce l-a făcut**, şi-a zidit palate şi Iuda a înmulţit cetăţile întărite, de aceea voi†† trimite foc în cetăţile lor şi le va mistui palatele.”
 • * Deut 32:18; ** Isa 29:23; Efes 2:10; 1 Imp 12:31; †† Ier 17:27; Amos 2:5;
  Osea, capitolul 8