Osea  


Capitolul 9
 • 1 Nu te bucura, Israele, nu te veseli ca popoarele, pentru că ai curvit*, părăsind pe Domnul, pentru că ai iubit o plată necurată** în toate ariile cu grâu!
 • * Osea 4:12; Osea 5:4; Osea 5:7; ** Ier 44:17; Osea 2:12;
 • 2 Aria* şi teascul nu-i vor hrăni şi mustul le va lipsi.
 • * Osea 2:9; Osea 2:12;
 • 3 Nu vor rămâne în ţara* Domnului, ci** Efraim se va întoarce în Egipt şi vor mânca în Asiria†† mâncăruri necurate.
 • * Lev 25:23; Ier 2:7; Ier 16:18; ** Osea 8:13; Osea 11:5; Ezec 4:13; Dan 1:8; †† 2 Imp 17:6; Osea 11:11;
 • 4 Nu* vor aduce Domnului vin ca jertfă de băutură, căci** nu-I va fi plăcută. Pâinea lor le va fi ca o pâine de jale; toţi cei ce vor mânca din ea se vor face necuraţi, căci pâinea lor va fi numai pentru†† ei, nu va intra în Casa Domnului!
 • * Osea 3:4; ** Ier 6:20; Osea 8:13; Deut 26:14; †† Lev 17:11;
 • 5 Ce veţi face în zilele de praznic*, la sărbătorile Domnului?
 • * Osea 2:11;
 • 6 Căci iată că ei pleacă din pricina pustiirii; Egiptul* îi va aduna, Moful le va da morminte; ce au mai scump, argintul** lor, va fi prada mărăcinilor şi vor creşte spinii în corturile lor.
 • * Osea 7:16; Osea 9:3; ** Isa 5:6; Isa 32:13; Isa 34:13; Osea 10:8;
 • 7 Vin zilele pedepsei, vin zilele răsplătirii: Israel va vedea singur dacă prorocul este nebun sau dacă omul insuflat* aiurează. Şi aceasta din pricina mărimii nelegiuirilor şi răzvrătirilor tale.
 • * Ezec 13:3; Mica 2:11; Tef 3:4;
 • 8 Efraim stă la pândă* împotriva Dumnezeului meu, prorocului i se întind laţuri de păsări pe toate căile lui, îl vrăjmăşesc în Casa Dumnezeului său.
 • * Ier 6:17; Ier 31:6; Ezec 3:17; Ezec 33:7;
 • 9 S-au afundat în stricăciune*, ca în zilele Ghibei**; Domnul Îşi va aduce aminte de nelegiuirea lor, le va pedepsi păcatele.
 • * Isa 31:6; Osea 10:9; ** Jud 19:22; Osea 8:13;
 • 10 „Am găsit pe Israel ca pe nişte struguri în pustie, am văzut pe părinţii voştri ca pe cele dintâi roade* ale unui smochin, în primăvară**, dar ei s-au dus la Baal-Peor, s-au pus în slujba†† idolului scârbos*† şi au ajuns†* urâcioşi ca şi acela pe care îl iubeau.
 • * Isa 28:4; Mica 7:1; ** Osea 2:15; Num 25:3; Ps 106:28; †† Osea 4:14; *† Ier 11:13; Jud 6:32; †* Ps 81:12; Ezec 20:8; Amos 4:5;
 • 11 Slava lui Efraim va zbura ca o pasăre: nu mai este nicio naştere, nicio însărcinare şi nicio zămislire!
 • 12 Chiar* dacă îşi vor creşte copiii, îi voi lipsi** de ei înainte ca să ajungă oameni mari, şi vai de ei când Îmi voi întoarce†† privirile de la ei!
 • * Iov 27:14; ** Deut 28:41; Deut 28:62; Deut 31:17; 2 Imp 17:18; Osea 5:6; †† 1 Sam 28:15; 1 Sam 28:16;
 • 13 Efraim, după cum văd, îşi dă copiii la pradă şi Efraim* îşi va duce singur copiii la cel ce-i va ucide!”
 • * Osea 9:16; Osea 13:16;
 • 14 Dă-le, Doamne!… Ce să le dai?… Dă-le un pântece* care să nască înainte de vreme şi ţâţe seci!
 • * Luca 23:29;
 • 15 „Toată răutatea lor este la Ghilgal*; acolo M-am scârbit de ei. Din pricina răutăţii** faptelor lor, îi voi izgoni din Casa Mea. Nu-i mai pot iubi, toate căpeteniile lor sunt nişte îndărătnici.
 • * Osea 4:15; Osea 12:11; ** Osea 1:6; Isa 1:23;
 • 16 Efraim este lovit, rădăcina i s-a uscat; nu mai dau rod şi, chiar dacă au copii*, le voi omorî rodul iubit de ei.”
 • * Osea 9:13;
 • 17 Dumnezeul meu îi va lepăda, pentru că nu L-au ascultat, de aceea vor rătăci* printre neamuri.
 • * Deut 28:64; Deut 28:65;
  Osea, capitolul 9