Plangerile lui Ieremia  


Capitolul 1
 • PLÂNGERILE LUI IEREMIA
 • * Ier 8:21; Ier 8:22; Ier 9:1;
 • Nenorocirile Ierusalimului
 • 1 Vai! Cum stă părăsită acum cetatea aceasta atât de plină de popor altădată! A rămas* ca o văduvă! Ea, care altădată era mare între neamuri, fruntaşă** printre ţări, a ajuns roabă astăzi!
 • * Isa 47:7; Isa 47:8; ** Ezra 4:20;
 • 2 Plânge amarnic noaptea* şi-i curg lacrimi** pe obraji. Niciunul din toţi†† cei ce o iubeau n-o mângâie; toţi prietenii ei au părăsit-o şi i s-au făcut vrăjmaşi.
 • * Ier 13:17; ** Iov 7:3; Ps 6:6; Ier 4:30; Ier 30:14; Plang 1:19; †† Plang 1:9; Plang 1:16; Plang 1:17; Plang 1:21;
 • 3 Iuda a plecat* în pribegie din pricina apăsării şi muncilor grele. Locuieşte** în mijlocul neamurilor şi nu găseşte odihnă! Toţi prigonitorii lui l-au ajuns tocmai când îi era mai mare strâmtorarea.
 • * Ier 52:27; ** Deut 28:64; Deut 28:65; Plang 2:9;
 • 4 Drumurile Sionului sunt triste, căci nimeni nu se mai duce la sărbători, toate porţile lui sunt pustii, preoţii lui oftează; fecioarele lui sunt mâhnite şi el însuşi este plin de amărăciune.
 • 5 Asupritorii* lui sar biruitori, vrăjmaşii lui sunt mulţumiţi. Căci Domnul l-a smerit din pricina mulţimii** păcatelor lui; copiii lui au mers în robie înaintea asupritorului.
 • * Deut 28:43; Deut 28:44; ** Ier 30:14; Ier 30:15; Dan 9:7; Dan 9:16; Ier 52:28;
 • 6 S-a dus de la fiica Sionului toată podoaba ei. Căpeteniile ei au ajuns ca nişte cerbi care nu găsesc păşune şi merg fără putere înaintea celui ce-i goneşte.
 • 7 În zilele necazului şi ticăloşiei lui, Ierusalimul îşi aduce aminte de toate bunătăţile de care a avut parte din zilele străbune; când a căzut poporul lui în mâna asupritorului, nimeni nu i-a venit în ajutor, iar vrăjmaşii se uitau la el şi râdeau de prăbuşirea lui.
 • 8 Greu a păcătuit* Ierusalimul! De aceea a ajuns de scârbă. Toţi cei ce-l preţuiau îl dispreţuiesc acum, văzându-i goliciunea**, şi el însuşi se întoarce în altă parte şi oftează.
 • * 1 Imp 8:46; ** Ier 13:22; Ier 13:26; Ezec 16:37; Ezec 23:29; Osea 2:10;
 • 9 Necurăţia stătea lipită pe poala hainei lui şi nu se gândea* la sfârşitul său. A căzut greu de tot. Nimeni** nu-l mângâie. „Vezi-mi ticăloşia, Doamne, căci iată ce semeţ este vrăjmaşul!”
 • * Deut 32:29; Isa 47:7; ** Plang 1:2; Plang 1:17; Plang 1:21;
 • 10 Asupritorul a întins mâna la tot ce avea el mai* scump; ba încă a văzut cum, în Locaşul lui cel Sfânt, au intrat** neamurile, cărora Tu le porunciseşi să nu intre în adunarea Ta!
 • * Plang 1:7; ** Ier 51:51; Deut 23:3; Neem 13:1;
 • 11 Tot poporul lui caută* pâine suspinând; şi-au dat lucrurile scumpe pe hrană, numai ca să-şi ţină viaţa. „Uită-Te, Doamne, şi priveşte cât de înjosit sunt!”
 • * Ier 38:9; Ier 52:6; Plang 2:12; Plang 4:4;
 • 12 „O, voi, care treceţi pe lângă mine, priviţi şi vedeţi dacă* este vreo durere ca durerea mea, ca durerea cu care m-a lovit Domnul în ziua mâniei Lui aprinse!
 • * Dan 9:12;
 • 13 Mi-a azvârlit de sus în oase un foc care le arde; mi-a întins un* laţ sub picioare şi m-a dat înapoi. M-a lovit cu pustiire şi cu o lâncezeală de toate zilele!
 • * Ezec 12:13; Ezec 17:20;
 • 14 Mâna Lui a legat jugul* nelegiuirilor mele, care stau împletite şi legate de gâtul meu. Mi-a frânt puterea. Domnul m-a dat în mâinile acelora cărora nu pot să le stau împotrivă.
 • * Deut 28:48;
 • 15 Domnul a trântit la pământ pe toţi vitejii din mijlocul meu; a strâns o oştire împotriva mea, ca să-mi prăpădească tineretul; ca în teasc a călcat* Domnul pe fecioara, fiica lui Iuda.
 • * Isa 63:3; Apoc 14:19; Apoc 14:20; Apoc 19:15;
 • 16 De aceea plâng, îmi varsă lacrimi* ochii, căci S-a depărtat de la mine Cel ce trebuia să mă** mângâie, Cel ce trebuia să-mi învioreze viaţa; fiii mei sunt zdrobiţi, căci vrăjmaşul a biruit.”
 • * Ier 13:17; Ier 14:17; Plang 2:18; ** Plang 1:2; Plang 1:9;
 • 17 Sionul* întinde mâinile rugător, şi nimeni** nu-l mângâie. Domnul a trimis împotriva lui Iacov, de jur împrejur, vrăjmaşi; Ierusalimul a ajuns de batjocură în mijlocul lor.
 • * Ier 4:31; ** Plang 1:2; Plang 1:9;
 • 18 „Domnul este drept*, căci m-am răzvrătit** împotriva poruncilor Lui. Ascultaţi, toate popoarele, şi vedeţi-mi durerea! Fecioarele şi tinerii mei s-au dus în robie.
 • * Neem 9:33; Dan 9:7; Dan 9:14; ** 1 Sam 12:14; 1 Sam 12:15;
 • 19 Mi-am chemat prietenii, dar m-au înşelat*, preoţii şi bătrânii mei au murit în cetate, căutând** hrană ca să-şi ţină viaţa.
 • * Plang 1:2; Ier 30:14; ** Plang 1:11;
 • 20 Doamne, uită-Te la necazul meu. Lăuntrul meu* fierbe, mi s-a întors inima în mine, căci am fost neascultător. Afară, sabia m-a** lăsat fără copii; în casă, moartea.
 • * Iov 30:27; Isa 16:11; Ier 4:19; Ier 48:36; Plang 2:11; Osea 11:8; ** Deut 32:25; Ezec 7:15;
 • 21 M-au auzit suspinând, dar nimeni* nu m-a mângâiat. Toţi vrăjmaşii mei, când au aflat de nenorocirea mea, s-au bucurat că Tu ai adus-o, dar vei aduce, vei vesti ziua când şi ei vor fi ca mine.
 • * Plang 1:2;
 • 22 Adu toată răutatea lor înaintea* Ta şi fă-le cum mi-ai făcut mie pentru toate fărădelegile mele! Căci suspinele mele sunt multe şi inima îmi este** bolnavă.”
 • * Ps 109:15; ** Plang 5:17;
Plangerile lui Ieremia, capitolul 1