Plangerile lui Ieremia  


Capitolul 2
 • Jalea Ierusalimului
 • 1 Vai, în ce întunecime a aruncat Domnul, în mânia Lui, pe fiica Sionului! A* azvârlit din cer pe pământ podoaba** lui Israel şi nu Şi-a mai adus aminte de scaunul picioarelor Lui în ziua mâniei Lui!
 • * Mat 11:23; ** 2 Sam 1:19; 1 Cron 28:2; Ps 99:5; Ps 132:7;
 • 2 Domnul a nimicit fără milă* toate locuinţele lui Iacov. În urgia Lui, a dărâmat întăriturile fiicei lui Iuda şi le-a prăvălit la pământ; a făcut de ocară** împărăţia şi căpeteniile ei.
 • * Plang 2:17; Plang 2:21; Plang 3:43; ** Ps 89:39;
 • 3 În mânia Lui aprinsă, a doborât toată puterea lui Israel; Şi-a tras înapoi* de la el dreapta înaintea vrăjmaşului şi a aprins** în Iacov o văpaie de foc care mistuie toate de jur împrejur.
 • * Ps 74:11; ** Ps 89:46;
 • 4 Şi-a încordat* arcul ca un vrăjmaş, Şi-a ridicat dreapta ca un asupritor şi a prăpădit tot** ce era plăcut privirilor; Şi-a vărsat ca un foc urgia peste cortul fiicei Sionului.
 • * Isa 63:10; Plang 2:5; ** Ezec 24:25;
 • 5 Ca un vrăjmaş a ajuns* Domnul: a nimicit pe Israel, i-a dărâmat** toate palatele, i-a prăbuşit întăriturile şi a umplut pe fiica lui Iuda de jale şi suspin.
 • * Plang 2:4; Ier 30:14; ** 2 Imp 25:9; Ier 52:13;
 • 6 I-a pustiit* cortul sfânt ca** pe o grădină, a nimicit locul adunării sale; Domnul a făcut să se uite în Sion sărbătorile şi Sabatul şi, în mânia Lui năprasnică, a lepădat pe împărat şi pe preot.
 • * Ps 80:12; Ps 89:40; Isa 5:5; ** Isa 1:8; Plang 1:4; Tef 3:18;
 • 7 Domnul Şi-a dispreţuit altarul, Şi-a lepădat Locaşul Său cel Sfânt. A dat în mâinile vrăjmaşului zidurile palatelor Sionului; au răsunat* strigătele în Casa Domnului ca într-o zi de sărbătoare.
 • * Ps 74:4;
 • 8 Şi-a pus de gând Domnul să dărâme zidurile fiicei Sionului; a întins* sfoara de măsurat şi nu Şi-a tras mâna până nu le-a nimicit. A cufundat în jale întăritura şi zidurile, care nu mai sunt, toate, decât nişte dărâmături triste.
 • * 2 Imp 21:13; Isa 34:11;
 • 9 Porţile îi sunt cufundate în pământ; i-a nimicit şi rupt* zăvoarele. Împăratul** şi căpeteniile sale sunt între neamuri. Lege nu mai au şi chiar prorocii†† nu mai primesc nicio vedenie de la Domnul.
 • * Ier 51:30; ** Deut 28:36; 2 Imp 24:15; 2 Imp 25:7; Plang 1:3; Plang 4:20; 2 Cron 15:3; †† Ps 74:9; Ezec 7:26;
 • 10 Bătrânii fiicei Sionului şed* pe pământ şi tac; şi-au presărat** ţărână pe cap, s-au încins cu saci; fecioarele Ierusalimului îşi pleacă la pământ capul.
 • * Iov 2:13; Isa 3:26; Plang 3:28; ** Iov 2:12; Isa 15:3; Ezec 7:18; Ezec 27:31;
 • 11 Mi s-au stors ochii* de lacrimi, îmi fierb măruntaiele**, mi se varsă ficatul pe pământ din pricina prăpădului fiicei poporului meu, din pricina copiilor†† şi pruncilor de ţâţă leşinaţi pe uliţele cetăţii.
 • * Ps 6:7; Plang 3:48; ** Plang 1:20; Iov 16:13; Ps 22:14; †† Plang 2:19; Plang 4:4;
 • 12 Ei ziceau către mamele lor: „Unde este pâine şi vin?” şi cădeau leşinaţi ca nişte răniţi pe uliţele cetăţii, îşi dădeau sufletul la pieptul mamelor lor.
 • 13 Cu ce să te îmbărbătez şi cu ce să te asemăn, fiica Ierusalimului? Cu cine* să te pun alături şi cu ce să te mângâi, fecioară, fiica Sionului? Căci rana ta este mare ca marea. Cine va putea să te vindece?
 • * Plang 1:12; Dan 9:12;
 • 14 Prorocii tăi* ţi-au prorocit vedenii deşarte şi amăgitoare, nu ţi-au dat pe faţă** nelegiuirea ca să abată astfel robia de la tine, ci ţi-au făcut prorocii mincinoase şi înşelătoare.
 • * Ier 2:8; Ier 5:31; Ier 14:14; Ier 23:16; Ier 27:14; Ier 29:8; Ier 29:9; Ezec 13:2; ** Isa 58:1;
 • 15 Toţi trecătorii* bat din palme** asupra ta, şuieră şi dau din cap împotriva fiicei Ierusalimului şi zic: „Aceasta este cetatea despre care se zicea că este cea mai frumoasㆆ şi bucuria întregului pământ?”
 • * 1 Imp 9:8; Ier 18:16; Naum 3:19; ** Ezec 25:6; 2 Imp 19:21; Ps 44:14; †† Ps 48:2; Ps 50:2;
 • 16 Toţi vrăjmaşii tăi deschid* gura împotriva ta, fluieră, scrâşnesc din dinţi şi zic: „Am** înghiţit-o! Da, aceasta este ziua pe care o aşteptam; am ajuns-o şi o vedem!”
 • * Iov 16:9; Iov 16:10; Ps 22:13; Plang 3:46; ** Ps 56:2; Ps 35:21;
 • 17 Domnul a înfăptuit ce* hotărâse, a împlinit cuvântul pe care-l sorocise de multă vreme, a nimicit** fără milă; a făcut din tine bucuria vrăjmaşului, a înălţat tăria asupritorilor tăi!
 • * Lev 26:16; Deut 28:15; ** Plang 2:2; Ps 38:16; Ps 89:42;
 • 18 Inima lor strigă către Domnul: „Zid* al fiicei Sionului, varsă** zi şi noapte şiroaie de lacrimi! Nu-ţi da niciun răgaz şi ochiul tău să nu aibă odihnă!
 • * Plang 2:8; ** Ier 14:17; Plang 1:16;
 • 19 Scoală-te şi* gemi noaptea, când încep străjile! Varsă-ţi** inima ca nişte apă înaintea Domnului! Ridică-ţi mâinile spre El pentru viaţa copiilor tăi, care mor de foame la toate†† colţurile uliţelor!”
 • * Ps 119:147; ** Ps 62:8; Plang 2:11; †† Isa 51:20; Plang 4:1; Naum 3:10;
 • 20 „Uită-Te, Doamne, şi priveşte! Cui i-ai făcut Tu aşa? Să mănânce* femeile rodul pântecelui lor, pruncii dezmierdaţi de mâinile lor? Să fie măcelăriţi** preoţii şi prorocii în Locaşul cel Sfânt al Domnului?
 • * Lev 26:29; Deut 28:53; Ier 19:9; Plang 4:10; Ezec 5:10; ** Plang 2:13; Plang 2:16;
 • 21 Copiii şi bătrânii* stau culcaţi pe pământ în uliţe; fecioarele şi tinerii mei au căzut ucişi de sabie; i-ai** ucis în ziua mâniei Tale şi i-ai înjunghiat fără milă.
 • * 2 Cron 36:17; ** Plang 3:43;
 • 22 Ai chemat groaza* din toate părţile peste mine, ca la o zi de sărbătoare. În ziua mâniei Domnului, n-a scăpat unul şi n-a rămas cu viaţă. Pe** cei îngrijiţi şi crescuţi de mine, mi i-a nimicit vrăjmaşul!”
 • * Ps 31:13; Ier 6:25; Ier 46:5; ** Osea 9:12; Osea 9:13;
  Plangerile lui Ieremia, capitolul 2