Plangerile lui Ieremia  


Capitolul 3
 • Suferinţe şi mângâieri
 • 1 Eu sunt omul care a văzut suferinţa sub nuiaua urgiei Lui.
 • 2 El m-a dus, m-a mânat în întuneric, şi nu în lumină.
 • 3 Numai împotriva mea Îşi întinde şi Îşi întoarce mâna toată ziua.
 • 4 Mi-a prăpădit* carnea şi pielea şi mi-a zdrobit** oasele.
 • * Iov 16:8; ** Ps 51:8; Isa 38:13; Ier 50:17;
 • 5 A făcut zid împrejurul meu şi m-a înconjurat cu otravă şi durere.
 • 6 Mă aşază* în întuneric, ca pe cei morţi pentru totdeauna.
 • * Ps 88:5; Ps 88:6; Ps 143:3;
 • 7 M-a înconjurat* cu un zid ca să nu ies; m-a pus în lanţuri grele.
 • * Iov 3:23; Iov 19:8; Osea 2:6;
 • 8 Să tot strig* şi să tot cer ajutor, căci El tot nu-mi primeşte rugăciunea.
 • * Iov 30:20; Ps 22:2;
 • 9 Mi-a astupat calea cu pietre cioplite şi mi-a strâmbat cărările.
 • 10 Mă pândeşte* ca un urs şi ca un leu într-un loc ascuns.
 • * Iov 10:16; Isa 38:13; Osea 5:14; Osea 13:7; Osea 13:8;
 • 11 Mi-a abătut căile şi apoi s-a* aruncat pe mine şi m-a pustiit.
 • * Osea 6:1;
 • 12 Şi-a încordat arcul şi m-a pus* ţintă săgeţii Lui.
 • * Iov 7:20; Iov 16:12; Ps 38:2;
 • 13 În rărunchi mi-a înfipt săgeţile* din tolba Lui.
 • * Iov 6:4;
 • 14 Am ajuns de râsul* poporului meu şi toată ziua sunt pus în cântece** de batjocură de ei.
 • * Ier 20:7; ** Iov 30:9; Ps 69:12; Plang 3:63;
 • 15 M-a săturat* de amărăciune, m-a îmbătat cu pelin.
 • * Ier 9:15;
 • 16 Mi-a sfărâmat dinţii cu pietre*, m-a acoperit cu cenuşă.
 • * Prov 20:17;
 • 17 Mi-ai luat pacea şi nu mai cunosc fericirea.
 • 18 Şi am* zis: „S-a dus puterea mea de viaţă şi nu mai am nicio nădejde în Domnul.”
 • * Ps 31:22;
 • 19 Gândeşte-Te la necazul şi suferinţa mea, la pelin* şi la otravă!
 • * Ier 9:15;
 • 20 Când îşi aduce aminte sufletul meu de ele, este mâhnit în mine.
 • 21 Iată ce mai gândesc în inima mea şi iată ce mă face să mai trag nădejde:
 • 22 Bunătăţile* Domnului nu s-au sfârşit, îndurările Lui nu sunt la capăt,
 • * Mal 3:6;
 • 23 ci se înnoiesc în fiecare* dimineaţă. Şi credincioşia Ta este atât de mare!
 • * Isa 33:2;
 • 24 „Domnul este partea mea* de moştenire”, zice sufletul meu, „de aceea nădăjduiesc în El.”
 • * Ps 16:5; Ps 73:26; Ps 119:57; Ier 10:16;
 • 25 Domnul este bun cu cine nădăjduieşte* în El, cu sufletul care-L caută.
 • * Ps 130:6; Isa 30:18; Mica 7:7;
 • 26 Bine este să aştepţi* în tăcere ajutorul Domnului.
 • * Ps 37:7;
 • 27 Este bine* pentru om să poarte un jug în tinereţea lui.
 • * Ps 94:12; Ps 119:71;
 • 28 Să stea* singur şi să tacă, pentru că Domnul i l-a pus pe grumaz;
 • * Ier 15:17; Plang 2:10;
 • 29 să-şi umple gura* cu ţărână şi să nu-şi piardă nădejdea;
 • * Iov 42:6;
 • 30 să dea* obrazul celui ce-l loveşte şi să se sature de ocări.
 • * Isa 50:6; Mat 5:39;
 • 31 Căci* Domnul nu leapădă pentru totdeauna.
 • * Ps 94:14;
 • 32 Ci, când mâhneşte pe cineva, Se îndură iarăşi de el după îndurarea Lui cea mare,
 • 33 căci El nu necăjeşte* cu plăcere, nici nu mâhneşte bucuros pe copiii oamenilor.
 • * Ezec 33:11; Evr 12:13;
 • 34 Când se calcă în picioare toţi prinşii de război ai unei ţări,
 • 35 când se calcă dreptatea omenească în faţa Celui Preaînalt,
 • 36 când este nedreptăţit un om în pricina lui, nu vede* Domnul?
 • * Hab 1:13;
 • 37 Cine a spus* şi s-a întâmplat ceva fără porunca Domnului?
 • * Ps 33:9;
 • 38 Nu ies din gura Celui Preaînalt răul* şi binele?
 • * Iov 2:10; Isa 45:7; Amos 3:6;
 • 39 De ce* să se plângă omul cât trăieşte? Fiecare** să se plângă mai bine de păcatele lui!
 • * Prov 19:3; ** Mica 7:9;
 • 40 Să luăm seama la umbletele noastre, să le cercetăm şi să ne întoarcem la Domnul.
 • 41 Să ne înălţăm* şi inimile cu mâinile spre Dumnezeu din cer, zicând:
 • * Ps 86:4;
 • 42 „Am păcătuit*, am fost îndărătnici, şi nu ne-ai iertat!”
 • * Dan 9:5;
 • 43 În mânia Ta, Te-ai ascuns şi ne-ai urmărit, ai ucis* fără milă.
 • * Plang 2:2; Plang 2:17; Plang 2:21;
 • 44 Te-ai învăluit într-un nor, ca* să nu străbată la Tine rugăciunea noastră.
 • * Plang 3:8;
 • 45 Ne-ai făcut de batjocură* şi de ocară printre popoare.
 • * 1 Cor 4:13;
 • 46 Toţi vrăjmaşii* noştri deschid gura împotriva noastră.
 • * Plang 2:16;
 • 47 De groază* şi de groapă am avut parte, de prăpăd** şi pustiire.
 • * Isa 24:17; Ier 48:43; ** Isa 51:19;
 • 48 Şuvoaie* de apă îmi curg din ochi din pricina prăpădului fiicei poporului meu.
 • * Ier 4:19; Ier 9:1; Ier 14:17; Plang 2:11;
 • 49 Mi se topeşte ochiul* în lacrimi necurmat şi fără răgaz,
 • * Ps 77:2; Plang 1:16;
 • 50 până ce Domnul va privi din cer* şi va vedea.
 • * Isa 63:15;
 • 51 Mă doare ochiul de plâns pentru toate fiicele cetăţii mele.
 • 52 Cei ce mă urăsc fără temei* m-au gonit ca pe o pasăre.
 • * Ps 35:7; Ps 35:19; Ps 69:4; Ps 109:3; Ps 119:161;
 • 53 Voiau să-mi nimicească viaţa într-o groapă* şi au aruncat** cu pietre în mine.
 • * Ier 37:16; Ier 38:6; Ier 38:9; Ier 38:10; ** Dan 6:17;
 • 54 Mi-au năvălit* apele peste cap şi** ziceam: „Sunt pierdut!”
 • * Ps 69:2; Ps 124:4; Ps 124:5; ** Ps 31:22; Isa 38:10; Isa 38:11; Plang 3:18;
 • 55 Dar am chemat* Numele Tău, Doamne, din fundul gropii.
 • * Ps 130:1; Iona 2:2;
 • 56 Tu mi-ai auzit* glasul: „Nu-Ţi astupa urechea la suspinele şi strigătele mele!”
 • * Ps 3:4; Ps 6:8; Ps 18:6; Ps 66:19; Ps 116:1;
 • 57 În ziua când Te-am chemat, Te-ai apropiat* şi ai zis: „Nu te teme!”
 • * Iac 4:8;
 • 58 Doamne, Tu ai apărat* pricina sufletului meu, mi-ai răscumpărat viaţa!
 • * Ps 35:1; Ier 51:36; Ps 71:23;
 • 59 Doamne, ai văzut apăsarea mea: fă-mi* dreptate!
 • * Ps 9:4; Ps 35:23;
 • 60 Ai văzut toate răzbunările lor, toate uneltirile* lor împotriva mea.
 • * Ier 11:19;
 • 61 Doamne, le-ai auzit ocările, toate uneltirile împotriva mea,
 • 62 cuvântările potrivnicilor mei şi planurile pe care le urzeau în fiecare zi împotriva mea.
 • 63 Uită-Te când stau* ei jos sau când se scoală! Eu** sunt cântecul lor de batjocură.
 • * Ps 139:2; ** Plang 3:14;
 • 64 Răsplăteşte-le*, Doamne, după faptele mâinilor lor!
 • * Ps 28:4; Ier 11:20; 2 Tim 4:14;
 • 65 Împietreşte-le inima şi aruncă blestemul Tău împotriva lor!
 • 66 Urmăreşte-i, în mânia Ta, şi şterge-i de sub* ceruri**, Doamne!
 • * Deut 25:19; Ier 10:11; ** Ps 8:3;
  Plangerile lui Ieremia, capitolul 3