Plangerile lui Ieremia  


Capitolul 5
 • Relele de acum şi aducerile aminte
 • 1 Adu-Ţi* aminte, Doamne, de ce ni s-a întâmplat! Uită-Te şi vezi-ne ocara**!
 • * Ps 89:50; Ps 89:51; ** Ps 79:4; Plang 2:15;
 • 2 Moştenirea* noastră a trecut la nişte străini, casele noastre, la cei din alte ţări!
 • * Ps 79:1;
 • 3 Am rămas orfani, fără tată; mamele noastre sunt ca nişte văduve.
 • 4 Apa noastră o bem pe bani, şi lemnele noastre trebuie să le plătim.
 • 5 Prigonitorii ne urmăresc cu îndârjire* şi, când obosim, nu ne dau odihnă.
 • * Deut 28:48; Ier 28:14;
 • 6 Am întins* mâna spre** Egipt, spre Asiria, ca să ne săturăm de pâine.
 • * Gen 24:2; Ier 50:15; ** Osea 12:1;
 • 7 Părinţii noştri, care au păcătuit*, nu mai** sunt, iar noi le purtăm păcatele.
 • * Ier 31:29; Ezec 18:2; ** Gen 42:13; Zah 1:5;
 • 8 Robii ne* stăpânesc, şi nimeni nu ne izbăveşte din mâinile lor.
 • * Neem 5:15;
 • 9 Ne căutăm pâinea cu primejdia vieţii noastre, căci ne ameninţă sabia în pustie.
 • 10 Ne arde pielea* ca un cuptor de frigurile foamei.
 • * Iov 30:30; Ps 119:83; Plang 4:8;
 • 11 Au necinstit* pe femei în Sion, pe fecioare în cetăţile lui Iuda.
 • * Isa 13:16; Zah 14:2;
 • 12 Mai-marii noştri au fost spânzuraţi de mâinile lor. Bătrânilor nu le-au dat nicio cinste*.
 • * Isa 47:6; Plang 4:16;
 • 13 Tinerii au fost puşi să râşnească* şi copiii cădeau sub poverile de lemn.
 • * Jud 16:21;
 • 14 Bătrânii nu se mai duc la poartă şi tinerii au încetat să mai cânte.
 • 15 S-a dus bucuria din inimile noastre şi jalea a luat locul jocurilor noastre.
 • 16 A căzut cununa* de pe capul nostru! Vai de noi, căci am păcătuit!
 • * Iov 19:9; Ps 89:39;
 • 17 Dacă ne doare* inima, dacă ni s-au întunecat** ochii,
 • * Plang 1:22; ** Ps 6:7; Plang 2:11;
 • 18 este din pricină că muntele Sionului este pustiit, din pricină că se plimbă şacalii prin el.
 • 19 Dar Tu, Doamne, împărăţeşti* pe vecie; scaunul Tău de domnie** dăinuieşte din neam în neam!
 • * Ps 9:7; Ps 10:16; Ps 29:10; Ps 90:2; Ps 102:12; Ps 102:26; Ps 102:27; Ps 145:13; Hab 1:12; ** Ps 45:6;
 • 20 Pentru ce* să ne uiţi pe vecie şi să ne părăseşti pentru multă vreme?
 • * Ps 13:1;
 • 21 Întoarce-ne* la Tine, Doamne, şi ne vom întoarce! Dă-ne iarăşi zile ca cele de odinioară!
 • * Ps 80:3; Ps 80:7; Ps 80:19; Ier 31:18;
 • 22 Să ne fi lepădat Tu de tot oare şi să Te fi mâniat Tu pe noi peste măsură de mult?
  Plangerile lui Ieremia, capitolul 5