Proverbele  


Capitolul 1
 • PILDELE SAU PROVERBELE LUI SOLOMON
 • * Isa 33:6; 1 Tim 4:8;
 • Strigarea înţelepciunii
 • 1 Pildele* lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel,
 • * 1 Imp 4:32; Prov 10:1; Prov 25:1; Ecl 12:9;
 • 2 pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii;
 • 3 pentru* căpătarea învăţăturilor de bun-simţ, de dreptate, de judecată şi de nepărtinire;
 • * Prov 2:1; Prov 2:9;
 • 4 ca să dea celor* neîncercaţi agerime de minte, tânărului cunoştinţă şi chibzuinţă,
 • * Prov 9:4;
 • 5 să asculte* însă şi înţeleptul, şi îşi va mări ştiinţa, şi cel priceput, şi va căpăta iscusinţă
 • * Prov 9:9;
 • 6 pentru prinderea înţelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc, înţelesul cuvintelor înţelepţilor şi al cuvintelor lor cu tâlc*.
 • * Ps 78:2;
 • 7 Frica de Domnul este începutul* ştiinţei, dar nebunii nesocotesc înţelepciunea şi învăţătura.
 • * Iov 28:28; Ps 111:10; Prov 9:10; Ecl 12:13;
 • 8 Ascultă, fiule*, învăţătura tatălui tău şi nu lepăda îndrumările mamei tale!
 • * Prov 4:1; Prov 6:20;
 • 9 Căci ele sunt o cunună* plăcută pe capul tău şi un lanţ de aur la gâtul tău.
 • * Prov 3:22;
 • Ferirea de ispite
 • 10 Fiule, dacă nişte păcătoşi vor să te amăgească, nu te* lăsa câştigat de ei!
 • * Gen 39:7; Ps 1:1; Efes 5:11;
 • 11 Dacă-ţi vor zice: „Vino cu noi! Haidem să întindem curse, ca să vărsăm* sânge, să întindem fără temei laţuri celui nevinovat;
 • * Ier 5:26;
 • 12 haidem să-i înghiţim de vii, ca Locuinţa morţilor, şi întregi, ca* pe cei ce se coboară în groapă;
 • * Ps 28:1; Ps 143:7;
 • 13 vom găsi tot felul de lucruri scumpe şi ne vom umple casele cu pradă;
 • 14 vei avea şi tu partea ta la fel cu noi, o pungă vom avea cu toţii”,
 • 15 fiule, să nu porneşti la* drum cu ei, abate-ţi** piciorul de pe cărarea lor!
 • * Ps 1:1; Prov 4:14; ** Ps 119:101;
 • 16 Căci* picioarele lor aleargă la rău şi se grăbesc să verse sânge.
 • * Isa 59:7; Rom 3:15;
 • 17 Dar degeaba se aruncă laţul înaintea ochilor tuturor păsărilor,
 • 18 căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor şi sufletului lor îi întind ei laţuri.
 • 19 Aceasta este soarta* tuturor celor lacomi de câştig: lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea.
 • * Prov 15:27; 1 Tim 6:10;
 • Cei neascultători
 • 20 Înţelepciunea* strigă pe uliţe, îşi înalţă glasul în pieţe:
 • * Prov 8:1; Prov 9:3; Ioan 7:37;
 • 21 strigă unde e zarva mai mare, la porţi, în cetate, îşi spune cuvintele ei:
 • 22 „Până când veţi iubi prostia, proştilor? Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocura şi vor urî nebunii ştiinţa?
 • 23 Întoarceţi-vă să ascultaţi mustrările mele! Iată, voi turna* duhul meu peste voi, vă voi face cunoscute cuvintele mele…
 • * Ioel 2:28;
 • 24 Fiindcă* eu chem, şi voi vă împotriviţi, fiindcă îmi întind mâna, şi nimeni nu ia seama,
 • * Isa 65:12; Isa 66:4; Ier 7:13; Zah 7:1;
 • 25 fiindcă lepădaţi* toate sfaturile mele şi nu vă plac mustrările mele,
 • * Ps 107:11; Prov 1:30; Luca 7:3;
 • 26 de aceea şi* eu voi râde când veţi fi în vreo nenorocire, îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza,
 • * Ps 2:4;
 • 27 când vă va apuca groaza ca* o furtună şi când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej, când vor da peste voi necazul şi strâmtorarea.
 • * Prov 10:24;
 • 28 Atunci* mă vor chema, şi nu voi răspunde; mă vor căuta, şi nu mă vor găsi.
 • * Iov 27:9; Iov 35:12; Isa 1:15; Ier 11:11; Ier 14:12; Ezec 8:18; Mica 3:4; Zah 7:13; Iac 4:3;
 • 29 Pentru că au* urât ştiinţa şi n-au ales** frica de Domnul,
 • * Iov 21:14; Prov 1:22; ** Ps 119:173;
 • 30 pentru că n-au* iubit sfaturile mele şi au nesocotit toate mustrările mele,
 • * Prov 1:25; Ps 81:11;
 • 31 de aceea se vor hrăni* cu rodul umbletelor lor şi se vor sătura cu sfaturile lor.
 • * Iov 4:8; Prov 14:14; Prov 22:8; Isa 3:11; Ier 6:19;
 • 32 Căci împotrivirea proştilor îi ucide şi liniştea nebunilor îi pierde,
 • 33 dar cel ce* m-ascultă va locui fără grijă, va trăi liniştit** şi fără să se teamă de vreun rău.”
 • * Ps 25:12; Ps 25:13; ** Ps 112:7;
Proverbele, capitolul 1