Proverbele  


Capitolul 10
 • Binecuvântarea dreptăţii, blestemul păcatului
 • 1 Pildele lui Solomon. Un fiu* înţelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale.
 • * Prov 15:20; Prov 17:21; Prov 17:25; Prov 19:13; Prov 29:3; Prov 29:15;
 • 2 Comorile câştigate pe nedrept nu* folosesc, dar** neprihănirea izbăveşte de la moarte.
 • * Ps 49:6; Prov 11:4; Luca 12:19; Luca 12:20; ** Dan 4:27;
 • 3 Domnul* nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame, dar îndepărtează pofta celor răi.
 • * Ps 10:14; Ps 34:9; Ps 34:10; Ps 37:25;
 • 4 Cine lucrează cu o mână* leneşă sărăceşte, dar mâna** celor harnici îmbogăţeşte.
 • * Prov 12:24; Prov 19:15; ** Prov 13:4; Prov 21:5;
 • 5 Cine strânge vara este un om chibzuit, cine doarme în timpul seceratului este un om* care face ruşine.
 • * Prov 12:4; Prov 17:2; Prov 19:26;
 • 6 Pe capul celui neprihănit sunt binecuvântări, dar gura* celor răi ascunde silnicie.
 • * Prov 10:11; Estera 7:8;
 • 7 Pomenirea* celui neprihănit este binecuvântată, dar numele celor răi putrezeşte.
 • * Ps 9:5; Ps 9:6; Ps 112:6; Ecl 8:10;
 • 8 Cine are o inimă înţeleaptă primeşte învăţăturile, dar* cine are o gură nesocotită se prăpădeşte singur.
 • * Prov 10:10;
 • 9 Cine* umblă fără prihană umblă fără teamă, dar cine apucă pe căi strâmbe se dă singur de gol.
 • * Ps 23:4; Prov 28:18; Isa 33:15; Isa 33:16;
 • 10 Cine* clipeşte din ochi este o pricină de întristare şi** cine are o gură nesocotită se prăpădeşte singur.
 • * Prov 6:13; ** Prov 10:8;
 • 11 Gura* celui neprihănit este un izvor de viaţă, dar gura** celor răi ascunde silnicie.
 • * Ps 37:30; Prov 13:14; Prov 18:4; ** Ps 107:42; Prov 10:6;
 • 12 Ura stârneşte certuri, dar dragostea* acoperă toate greşelile.
 • * Prov 17:9; 1 Cor 13:4; 1 Pet 4:8;
 • 13 Pe buzele omului priceput se află înţelepciunea, dar nuiaua* este pentru spatele celui fără minte.
 • * Prov 26:3;
 • 14 Înţelepţii păstrează ştiinţa, dar gura* nebunului este o pieire apropiată.
 • * Prov 18:7; Prov 21:23;
 • 15 Averea* este o cetate întărită pentru cel bogat, dar prăpădirea celor nenorociţi este sărăcia lor.
 • * Iov 31:24; Ps 52:7; Prov 18:11; 1 Tim 6:17;
 • 16 Cel neprihănit îşi întrebuinţează câştigul pentru viaţă, iar cel rău îşi întrebuinţează venitul pentru păcat.
 • 17 Cine îşi aduce aminte de certare apucă pe calea vieţii, dar cel ce uită mustrarea apucă pe căi greşite.
 • 18 Cine ascunde ura are buze mincinoase, şi cine* răspândeşte bârfelile este un nebun.
 • * Ps 15:3;
 • 19 Cine vorbeşte* mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel** ce-şi ţine buzele este un om chibzuit.
 • * Ecl 5:3; ** Iac 3:2;
 • 20 Limba celui neprihănit este argint ales; inima celor răi este puţin lucru.
 • 21 Buzele celui neprihănit înviorează pe mulţi oameni, dar nebunii mor fiindcă n-au judecată.
 • 22 Binecuvântarea* Domnului îmbogăţeşte şi El nu lasă să fie urmată de niciun necaz.
 • * Gen 24:35; Gen 26:12; Ps 37:22;
 • 23 Pentru cel nebun este* o plăcere să facă răul, dar pentru cel înţelept este o plăcere să lucreze cu pricepere.
 • * Prov 14:9; Prov 15:21;
 • 24 Celui rău, de* ce se teme, aceea i se întâmplă, dar celor neprihăniţi** li se împlineşte dorinţa.
 • * Iov 15:21; ** Ps 145:19; Mat 5:6; 1 Ioan 5:14; 1 Ioan 5:15;
 • 25 Cum trece vârtejul, aşa* piere cel rău, dar cel** neprihănit are temelii veşnice.
 • * Ps 37:9; Ps 37:10; ** Ps 15:5; Prov 10:30; Mat 7:24; Mat 7:25; Mat 16:18;
 • 26 Cum este oţetul pentru dinţi şi fumul pentru ochi, aşa este leneşul pentru cel ce-l trimite.
 • 27 Frica* de Domnul lungeşte zilele, dar anii** celui rău sunt scurtaţi.
 • * Prov 9:11; ** Iov 15:32; Iov 15:33; Iov 22:16; Ps 55:23; Ecl 7:17;
 • 28 Aşteptarea* celor neprihăniţi nu va fi decât bucurie, dar** nădejdea celor răi va pieri.
 • * Iov 8:13; Iov 11:20; Ps 112:10; Prov 11:7; ** Ps 1:6; Ps 37:20;
 • 29 Calea Domnului este un zid de apărare pentru cel nevinovat, dar este o topenie pentru cei ce fac răul.
 • 30 Cel neprihănit* nu se va clătina niciodată, dar cei răi nu vor locui în ţară.
 • * Ps 37:22; Ps 37:29; Ps 125:1; Prov 10:25;
 • 31 Gura* celui neprihănit scoate înţelepciune, dar limba stricată va fi nimicită.
 • * Ps 37:20;
 • 32 Buzele celui neprihănit ştiu să vorbească lucruri plăcute, dar gura celor răi spune răutăţi.
  Proverbele, capitolul 10