Proverbele  


Capitolul 11
 • 1 Cumpăna* înşelătoare este urâtă Domnului, dar cântăreala dreaptă Îi este plăcută.
 • * Lev 19:35; Lev 19:36; Deut 25:13-16; Prov 16:11; Prov 20:10; Prov 20:23;
 • 2 Când* vine mândria, vine şi ruşinea, dar înţelepciunea este cu cei smeriţi.
 • * Prov 15:33; Prov 16:18; Prov 18:12; Dan 4:30; Dan 4:31;
 • 3 Neprihănirea* oamenilor cinstiţi îi cârmuieşte fără teamă, dar vicleniile celor stricaţi le aduc pieirea.
 • * Prov 13:6;
 • 4 În ziua mâniei, bogăţia nu* slujeşte la nimic, dar neprihănirea** izbăveşte de la moarte.
 • * Prov 10:2; Ezec 7:19; Tef 1:18; ** Gen 7:1;
 • 5 Nevinovăţia omului fără prihană îi netezeşte calea, dar cel rău* cade prin însăşi răutatea lui.
 • * Prov 5:22; Ecl 10:8;
 • 6 Nevinovăţia oamenilor fără prihană îi scapă, dar cei răi sunt prinşi de răutatea lor.
 • 7 La* moartea celui rău, îi piere nădejdea, şi aşteptarea oamenilor nelegiuiţi este nimicită.
 • * Prov 10:28;
 • 8 Cel neprihănit* este scăpat din strâmtorare, şi cel rău îi ia locul.
 • * Prov 21:18;
 • 9 Cu gura lui, omul nelegiuit* pierde pe aproapele său, dar cei neprihăniţi sunt scăpaţi prin ştiinţă.
 • * Iov 8:13;
 • 10 Când le merge bine* celor neprihăniţi, toată cetatea se bucură şi, când pier cei răi, toţi strigă de veselie.
 • * Estera 8:15; Prov 28:12; Prov 28:28;
 • 11 Cetatea* se înalţă prin binecuvântarea oamenilor fără prihană, dar este surpată prin gura celor răi.
 • * Prov 29:8;
 • 12 Cine defaimă pe aproapele său este fără minte, dar omul cu pricepere primeşte şi tace.
 • 13 Cine umblă cu bârfeli* dă pe faţă lucruri ascunse, dar sufletul credincios ţine ce i s-a încredinţat.
 • * Lev 19:16; Prov 20:19;
 • 14 Când* nu este chibzuinţă, poporul cade, dar biruinţa vine prin marele număr de sfetnici.
 • * 1 Imp 12:1; Prov 15:22; Prov 24:6;
 • 15 Cui se pune chezaş pentru altul, îi merge rău*, dar cine se teme să se pună chezaş este liniştit.
 • * Prov 6:1;
 • 16 O femeie* plăcută capătă cinste, şi cei asupritori capătă bogăţie.
 • * Prov 31:30;
 • 17 Omul* milostiv îşi face bine sufletului său, dar omul fără milă îşi tulbură însăşi carnea lui.
 • * Mat 5:7; Mat 25:34;
 • 18 Cel rău dobândeşte un câştig înşelător, dar cel* ce seamănă neprihănirea are o adevărată plată.
 • * Osea 10:12; Gal 6:8; Gal 6:9; Iac 3:18;
 • 19 Adevărata neprihănire duce la viaţă, dar cel ce urmăreşte răul găseşte moartea.
 • 20 Cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea Domnului, dar cei ce umblă fără prihană Îi sunt plăcuţi.
 • 21 Hotărât: cel rău nu va rămâne* nepedepsit, dar sămânţa** celor neprihăniţi va fi scăpată.
 • * Prov 16:5; ** Ps 112:2;
 • 22 Femeia frumoasă şi fără minte este ca un inel de aur pus în râtul unui porc.
 • 23 Dorinţa celor neprihăniţi este numai bine, dar aşteptarea celor răi este numai mânie*.
 • * Rom 2:8; Rom 2:9;
 • 24 Unul care dă cu mână largă* ajunge mai bogat; şi altul care economiseşte prea mult nu face decât să sărăcească.
 • * Ps 112:9;
 • 25 Sufletul* binefăcător va fi săturat, şi** cel ce udă pe alţii va fi udat şi el.
 • * 2 Cor 9:6-10; ** Mat 5:7;
 • 26 Cine* opreşte grâul este blestemat de popor, dar pe capul celui ce-l vinde vine binecuvântarea**.
 • * Amos 8:5; Amos 8:6; ** Iov 29:13;
 • 27 Cine urmăreşte binele îşi câştigă bunăvoinţă, dar* cine urmăreşte răul este atins de el.
 • * Estera 7:10; Ps 7:15; Ps 7:16; Ps 9:15; Ps 9:16; Ps 10:2; Ps 57:6;
 • 28 Cine* se încrede în bogăţii va cădea, dar cei neprihăniţi vor înverzi ca** frunzişul.
 • * Iov 31:24; Ps 52:7; Marc 10:24; Luca 12:21; 1 Tim 6:17; ** Ps 1:3; Ps 52:8; Ps 92:12; Ier 17:8;
 • 29 Cine îşi tulbură casa va moşteni vânt*, şi nebunul va fi robul omului înţelept!
 • * Ecl 5:16;
 • 30 Rodul celui neprihănit este un pom de viaţă, şi cel* înţelept câştigă suflete.
 • * Dan 12:3; 1 Cor 9:19; Iac 5:20;
 • 31 Iată*, cel neprihănit este răsplătit pe pământ; cu cât mai mult cel rău şi păcătos!
 • * Ier 25:29; 1 Pet 4:17; 1 Pet 4:18;
  Proverbele, capitolul 11