Proverbele  


Capitolul 12
 • 1 Cine iubeşte certarea iubeşte ştiinţa, dar cine urăşte mustrarea este prost.
 • 2 Omul de bine* capătă bunăvoinţa Domnului, dar Domnul osândeşte pe cel plin de răutate.
 • * Prov 8:35;
 • 3 Omul nu se întăreşte prin răutate, dar rădăcina* celor neprihăniţi nu se va clătina.
 • * Prov 10:25;
 • 4 O femeie* cinstită este cununa bărbatului ei, dar cea care-i face ruşine este ca** putregaiul în oasele lui.
 • * Prov 31:23; 1 Cor 11:7; ** Prov 14:30;
 • 5 Gândurile celor neprihăniţi nu sunt decât dreptate, dar sfaturile celor răi nu sunt decât înşelăciune.
 • 6 Cuvintele* celor răi sunt nişte curse ca să verse sânge, dar** gura celor fără prihană îi izbăveşte.
 • * Prov 1:11; Prov 1:18; ** Prov 14:3;
 • 7 Cei răi* sunt răsturnaţi şi nu mai sunt, dar casa celor neprihăniţi rămâne în picioare!
 • * Ps 37:36; Ps 37:37; Prov 11:21; Mat 7:24-27;
 • 8 Un om este preţuit după măsura priceperii lui, dar* cel cu inima stricată este dispreţuit.
 • * 1 Sam 25:17;
 • 9 Mai* bine să fii într-o stare smerită şi să ai o slugă decât** să faci pe fudulul şi să n-ai ce mânca.
 • * Prov 13:7; ** Deut 25:4;
 • 10 Cel neprihănit se îndură de vite, dar inima celui rău este fără milă.
 • 11 Cine-şi* lucrează ogorul va avea belşug de pâine, dar cine umblă după lucruri de nimic este** fără minte.
 • * Gen 3:19; Prov 28:19; ** Prov 6:32;
 • 12 Cel rău pofteşte prada celor nelegiuiţi, dar rădăcina celor neprihăniţi rodeşte.
 • 13 În păcătuirea cu buzele este* o cursă primejdioasă, dar** cel neprihănit scapă din bucluc.
 • * Prov 18:7; ** 2 Pet 2:9;
 • 14 Prin rodul* gurii te saturi de bunătăţi, şi** fiecare primeşte după lucrul mâinilor lui.
 • * Prov 13:2; Prov 18:20; ** Isa 3:10; Isa 3:11;
 • 15 Calea nebunului este fără prihană în* ochii lui, dar înţeleptul ascultă sfaturile.
 • * Prov 3:7; Luca 18:11;
 • 16 Nebunul* îndată îşi dă pe faţă mânia, dar înţeleptul ascunde ocara.
 • * Prov 29:11;
 • 17 Cine* spune adevărul face o mărturisire dreaptă, dar martorul mincinos vorbeşte înşelăciune.
 • * Prov 14:5;
 • 18 Cine vorbeşte* în chip uşuratic răneşte ca străpungerea unei săbii, dar** limba înţelepţilor aduce vindecare.
 • * Ps 57:4; Ps 59:7; Ps 64:3; ** Ps 52:5; Prov 19:9;
 • 19 Buza care spune adevărul este întărită pe vecie, dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă.
 • 20 Înşelătoria este în inima celor ce cugetă răul, dar bucuria este pentru cei ce sfătuiesc la pace.
 • 21 Nicio nenorocire nu se întâmplă celui neprihănit, dar cei răi sunt năpădiţi de rele.
 • 22 Buzele mincinoase sunt urâte* Domnului, dar cei ce lucrează cu adevăr îi sunt plăcuţi.
 • * Prov 6:17; Prov 11:20; Apoc 22:15;
 • 23 Omul* înţelept îşi ascunde ştiinţa, dar inima nebunilor vesteşte nebunia.
 • * Prov 13:16; Prov 15:2;
 • 24 Mâna* celor harnici va stăpâni, dar mâna leneşă va plăti bir.
 • * Prov 10:4;
 • 25 Neliniştea* din inima omului îl doboară, dar o vorbă** bună îl înveseleşte.
 • * Prov 15:13; ** Isa 50:4;
 • 26 Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire.
 • 27 Leneşul nu-şi frige vânatul, dar comoara de preţ a unui om este munca.
 • 28 Pe cărarea neprihănirii este viaţa şi pe drumul însemnat de ea nu este moarte.
  Proverbele, capitolul 12