Proverbele  


Capitolul 13
 • 1 Un fiu înţelept ascultă învăţătura tatălui său, dar* batjocoritorul n-ascultă mustrarea.
 • * 1 Sam 2:25;
 • 2 Prin rodul gurii* ai parte de bine, dar cei stricaţi au parte de silnicie.
 • * Prov 12:14;
 • 3 Cine-şi* păzeşte gura îşi păzeşte sufletul; cine-şi deschide buzele mari aleargă spre pieirea lui.
 • * Ps 39:1; Prov 21:23; Iac 3:2;
 • 4 Leneşul* doreşte mult, şi totuşi n-are nimic, dar cei harnici se satură.
 • * Prov 10:4;
 • 5 Cel neprihănit urăşte cuvintele mincinoase, dar cel rău se face urât şi se acoperă de ruşine.
 • 6 Neprihănirea* păzeşte pe cel nevinovat, dar răutatea aduce pierzarea păcătosului.
 • * Prov 11:3; Prov 11:5; Prov 11:6;
 • 7 Unul* face pe bogatul, şi n-are nimic, altul face pe săracul, şi are totuşi mari avuţii.
 • * Prov 12:9;
 • 8 Omul cu bogăţia lui îşi răscumpără viaţa, dar săracul n-ascultă mustrarea.
 • 9 Lumina* celor neprihăniţi arde voioasă, dar candela celor răi se stinge.
 • * Iov 18:5; Iov 18:6; Iov 21:17; Prov 24:20;
 • 10 Prin mândrie se aţâţă numai certuri, dar înţelepciunea este cu cel ce ascultă sfaturile.
 • 11 Bogăţia* câştigată fără trudă scade, dar ce se strânge încetul cu încetul creşte.
 • * Prov 10:2; Prov 20:21;
 • 12 O nădejde amânată îmbolnăveşte inima, dar o dorinţă* împlinită este un pom de viaţă.
 • * Prov 13:19;
 • 13 Cine nesocoteşte* Cuvântul Domnului se pierde, dar cine se teme de poruncă este răsplătit.
 • * 2 Cron 36:16;
 • 14 Învăţătura* înţeleptului este un izvor de viaţă, ca să abată pe om din cursele** morţii.
 • * Prov 10:11; Prov 14:27; Prov 16:22; ** 2 Sam 22:6;
 • 15 O minte sănătoasă câştigă bunăvoinţă, dar calea celor stricaţi este pietroasă.
 • 16 Orice* om chibzuit lucrează cu cunoştinţă, dar nebunul îşi dă la iveală nebunia.
 • * Prov 12:23; Prov 15:2;
 • 17 Un sol rău cade în nenorocire, dar un sol credincios* aduce tămăduire.
 • * Prov 25:13;
 • 18 Sărăcia şi ruşinea sunt partea celui ce leapădă certarea, dar cel* ce ia seama la mustrare este pus în cinste.
 • * Prov 15:5; Prov 15:31;
 • 19 Împlinirea unei dorinţe* este dulce sufletului, dar celor nebuni le este urât să se lase de rău.
 • * Prov 13:12;
 • 20 Cine umblă cu înţelepţii se face înţelept, dar cui îi place să se însoţească cu nebunii o duce rău.
 • 21 Nenorocirea urmăreşte pe cei* ce păcătuiesc, dar cei neprihăniţi vor fi răsplătiţi cu fericire.
 • * Ps 32:10;
 • 22 Omul de bine lasă moştenitori pe copiii copiilor săi, dar bogăţiile* păcătosului sunt păstrate pentru cel neprihănit.
 • * Iov 27:16; Iov 27:17; Prov 28:8; Ecl 2:26;
 • 23 Ogorul pe care-l desţeleneşte săracul dă o hrană* îmbelşugată, dar mulţi pier din pricina nedreptăţii lor.
 • * Prov 12:11;
 • 24 Cine* cruţă nuiaua urăşte pe fiul său, dar cine-l iubeşte îl pedepseşte îndată.
 • * Prov 19:18; Prov 22:15; Prov 23:13; Prov 29:15; Prov 29:17;
 • 25 Cel* neprihănit mănâncă până se satură, dar pântecele celor răi duce lipsă.
 • * Ps 34:10; Ps 37:3;
  Proverbele, capitolul 13