Proverbele  


Capitolul 14
 • 1 Femeia* înţeleaptă îşi zideşte** casa, iar femeia nebună o dărâmă cu înseşi mâinile ei.
 • * Prov 24:3; ** Rut 4:11;
 • 2 Cine umblă cu neprihănire se teme de Domnul, dar* cine apucă pe căi strâmbe Îl nesocoteşte.
 • * Iov 12:4;
 • 3 În gura nebunului este o nuia pentru mândria lui, dar* pe înţelepţi îi păzesc buzele lor.
 • * Prov 12:6;
 • 4 Unde nu sunt boi, ieslea rămâne goală, dar puterea boilor aduce belşug de roade.
 • 5 Un martor* credincios nu minte, dar un martor mincinos spune minciuni.
 • * Exod 20:16; Exod 23:1; Prov 6:19; Prov 12:17; Prov 14:25;
 • 6 Batjocoritorul caută înţelepciunea şi n-o găseşte, dar pentru omul priceput* ştiinţa este lucru uşor.
 • * Prov 8:9; Prov 17:24;
 • 7 Depărtează-te de nebun, căci nu pe buzele lui vei găsi ştiinţa!
 • 8 Înţelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă, dar nebunia celor nesocotiţi îi înşală pe ei înşişi.
 • 9 Cei* nesocotiţi glumesc cu păcatul, dar între cei fără prihană este bunăvoinţă.
 • * Prov 10:23;
 • 10 Inima îşi cunoaşte necazurile şi niciun străin nu se poate amesteca în bucuria ei.
 • 11 Casa* celor răi va fi nimicită, dar cortul celor fără prihană va înflori.
 • * Iov 8:15;
 • 12 Multe căi pot* părea bune omului, dar la** urmă se văd că duc la moarte.
 • * Prov 16:25; ** Rom 6:21;
 • 13 De multe ori, chiar în mijlocul râsului inima poate fi mâhnită, şi bucuria poate sfârşi* prin necaz.
 • * Prov 5:4; Ecl 2:2;
 • 14 Cel cu inima rătăcită se satură* de căile lui şi omul de bine se satură şi el de ce este în el.
 • * Prov 1:31; Prov 12:14;
 • 15 Omul lesne crezător crede orice vorbă, dar omul chibzuit ia seama bine cum merge.
 • 16 Înţeleptul* se teme şi se abate de la rău, dar nesocotitul este îngâmfat şi fără frică.
 • * Prov 22:3;
 • 17 Cine este iute la mânie face prostii, şi omul plin de răutate se face urât.
 • 18 Cei proşti au parte de nebunie, dar oamenii chibzuiţi sunt încununaţi cu ştiinţă.
 • 19 Cei răi se pleacă înaintea celor buni, şi cei nelegiuiţi, înaintea porţilor celui neprihănit.
 • 20 Săracul* este urât chiar şi de prietenul său, dar bogatul are foarte mulţi prieteni.
 • * Prov 19:7;
 • 21 Cine dispreţuieşte pe aproapele său face un păcat, dar* ferice de cine are milă de cei nenorociţi.
 • * Ps 41:1; Ps 112:9;
 • 22 În adevăr, cei ce gândesc răul se rătăcesc, dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate şi credincioşie.
 • 23 Oriunde se munceşte este şi câştig, dar oriunde numai se vorbeşte este lipsă.
 • 24 Bogăţia este o cunună pentru cei înţelepţi, dar cei nesocotiţi n-au altceva decât nebunie.
 • 25 Martorul* care spune adevărul scapă suflete, dar cel înşelător spune minciuni.
 • * Prov 14:5;
 • 26 Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în El şi copiii lui au un loc de adăpost la El.
 • 27 Frica* de Domnul este un izvor de viaţă, ea ne fereşte de cursele morţii.
 • * Prov 13:14;
 • 28 Mulţimea poporului este slava împăratului, lipsa poporului este pieirea voievodului.
 • 29 Cine* este încet la mânie are multă pricepere, dar cine se aprinde iute face multe prostii.
 • * Prov 16:32; Iac 1:19;
 • 30 O inimă liniştită este viaţa trupului, dar pizma* este putrezirea** oaselor.
 • * Ps 112:10; ** Prov 12:4;
 • 31 Cine* asupreşte pe sărac batjocoreşte pe Ziditorul** său, dar cine are milă de cel lipsit cinsteşte pe Ziditorul său.
 • * Prov 17:5; Mat 25:40; Mat 25:45; ** Iov 31:15; Iov 31:16; Prov 22:2;
 • 32 Cel rău este doborât de răutatea lui, dar cel neprihănit* chiar şi la moarte trage nădejde.
 • * Iov 13:15; Iov 19:26; Ps 23:4; Ps 37:37; 2 Cor 1:9; 2 Cor 5:8; 2 Tim 4:18;
 • 33 Înţelepciunea se odihneşte într-o inimă pricepută, dar în* mijlocul celor nesocotiţi ea se dă de gol.
 • * Prov 12:16; Prov 29:11;
 • 34 Neprihănirea înalţă pe un popor, dar păcatul este ruşinea popoarelor.
 • 35 Un împărat are plăcere* de un slujitor chibzuit, dar pe cel de ocară îl atinge mânia lui.
 • * Mat 24:45; Mat 24:47;
  Proverbele, capitolul 14