Proverbele  


Capitolul 15
 • 1 Un răspuns* blând potoleşte mânia, dar o vorbă** aspră aţâţă mânia.
 • * Jud 8:1-3; Prov 25:15; ** 1 Sam 25:10; 1 Imp 12:13; 1 Imp 12:14; 1 Imp 12:16;
 • 2 Limba înţelepţilor dă ştiinţă plăcută, dar gura* nesocotiţilor împroaşcă nebunie.
 • * Prov 15:28; Prov 12:23; Prov 13:16;
 • 3 Ochii Domnului sunt în* orice loc, ei văd pe cei răi şi pe cei buni.
 • * Iov 34:21; Prov 5:21; Ier 16:17; Ier 32:19; Evr 4:13;
 • 4 Limba dulce este un pom de viaţă, dar limba stricată zdrobeşte sufletul.
 • 5 Nesocotitul* dispreţuieşte învăţătura tatălui său, dar** cine ia seama la mustrare ajunge înţelept.
 • * Prov 10:1; ** Prov 13:18; Prov 15:31; Prov 15:32;
 • 6 În casa celui neprihănit este mare belşug, dar în câştigurile celui rău este tulburare.
 • 7 Buzele înţelepţilor seamănă ştiinţa, dar inima celor nesocotiţi este stricată.
 • 8 Jertfa* celor răi este o scârbă înaintea Domnului, dar rugăciunea celor fără prihană Îi este plăcută.
 • * Prov 21:27; Prov 28:9; Isa 1:11; Isa 61:8; Isa 66:3; Ier 6:20; Ier 7:22; Amos 5:22;
 • 9 Calea celui rău este urâtă Domnului, dar El iubeşte pe cel ce umblă* după neprihănire.
 • * Prov 21:21; 1 Tim 6:11;
 • 10 Cine părăseşte cărarea este aspru* pedepsit, şi cine** urăşte mustrarea va muri.
 • * 1 Imp 22:8; ** Prov 5:12; Prov 10:17;
 • 11 Locuinţa morţilor* şi adâncul sunt cunoscute Domnului, cu cât mai mult inimile** oamenilor!
 • * Iov 26:6; Ps 139:8; ** 2 Cron 6:30; Ps 7:9; Ps 44:21; Ioan 2:24; Ioan 2:25; Ioan 21:17; Fapte 1:24;
 • 12 Batjocoritorului* nu-i place să fie mustrat, de aceea nu se duce la cei înţelepţi.
 • * Amos 5:10; 2 Tim 4:3;
 • 13 O inimă* veselă înseninează faţa, dar, când** inima este tristă, duhul este mâhnit.
 • * Prov 17:22; ** Prov 12:25;
 • 14 Inima celor pricepuţi caută ştiinţa, dar gura nesocotiţilor găseşte plăcere în nebunie.
 • 15 Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar* cel cu inima mulţumită are un ospăţ necurmat.
 • * Prov 17:22;
 • 16 Mai* bine puţin cu frică de Domnul decât o mare bogăţie cu tulburare!
 • * Ps 37:16; Prov 16:8; 1 Tim 6:6;
 • 17 Mai* bine un prânz de verdeţuri şi dragoste decât un bou îngrăşat şi ură.
 • * Prov 17:1;
 • 18 Un om* iute la mânie stârneşte certuri, dar cine este încet la mânie potoleşte neînţelegerile.
 • * Prov 26:21; Prov 29:22;
 • 19 Drumul* leneşului este ca un hăţiş de spini, dar cărarea celor fără prihană este netezită.
 • * Prov 22:5;
 • 20 Un fiu* înţelept este bucuria tatălui său, dar un om nesocotit dispreţuieşte pe mama sa.
 • * Prov 10:1; Prov 29:3;
 • 21 Nebunia* este o bucurie pentru cel fără minte, dar** un om priceput merge pe drumul cel drept.
 • * Prov 10:23; ** Efes 5:15;
 • 22 Planurile nu izbutesc când* lipseşte o adunare care să chibzuiască, dar izbutesc când sunt mulţi sfetnici.
 • * Prov 11:14; Prov 20:18;
 • 23 Omul are bucurie să dea un răspuns cu gura lui. Şi ce bună este o* vorbă spusă la vreme potrivită!
 • * Prov 25:11;
 • 24 Pentru cel înţelept, cărarea* vieţii duce în sus, ca să-l abată de la Locuinţa morţilor, care este jos.
 • * Fil 3:20; Col 3:1; Col 3:2;
 • 25 Domnul surpă casa* celor mândri, dar întăreşte hotarele** văduvei.
 • * Prov 12:7; Prov 14:11; ** Ps 68:5; Ps 68:6; Ps 146:9;
 • 26 Gândurile* rele sunt urâte Domnului, dar** cuvintele prietenoase sunt curate înaintea Lui.
 • * Prov 6:16; Prov 6:18; ** Ps 37:30;
 • 27 Cel* lacom de câştig îşi tulbură casa, dar cel ce urăşte mita va trăi.
 • * Prov 11:19; Isa 5:8; Ier 17:11;
 • 28 Inima celui neprihănit se gândeşte* ce să răspundă, dar gura celor răi împroaşcă răutăţi.
 • * 1 Pet 3:15;
 • 29 Domnul Se depărtează* de cei răi, dar ascultă rugăciunea** celor neprihăniţi.
 • * Ps 10:1; Ps 34:16; ** Ps 145:18; Ps 145:19;
 • 30 O privire prietenoasă înveseleşte inima, o veste bună întăreşte oasele.
 • 31 Urechea* care ia aminte la învăţăturile care duc la viaţă locuieşte în mijlocul înţelepţilor.
 • * Prov 15:5;
 • 32 Cel ce leapădă certarea îşi dispreţuieşte sufletul, dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere.
 • 33 Frica* de Domnul este şcoala înţelepciunii şi smerenia merge înaintea** slavei.
 • * Prov 1:7; ** Prov 18:12;
  Proverbele, capitolul 15