Proverbele  


Capitolul 16
 • 1 Planurile* pe care le face inima atârnă de om, dar** răspunsul pe care-l dă gura vine de la Domnul.
 • * Prov 16:9; Prov 19:21; Prov 20:24; Ier 10:23; ** Mat 10:19; Mat 10:20;
 • 2 Toate căile omului sunt curate în* ochii lui, dar Cel ce cercetează duhurile este Domnul**.
 • * Prov 21:2; ** 1 Sam 16:7;
 • 3 Încredinţează-ţi lucrările* în mâna Domnului, şi îţi vor izbuti planurile.
 • * Ps 37:5; Ps 55:22; Mat 6:25; Luca 12:22; Fil 4:6; 1 Pet 5:7;
 • 4 Domnul* a făcut toate pentru o ţintă, chiar** şi pe cel rău pentru ziua nenorocirii.
 • * Isa 43:7; Rom 11:36; ** Iov 21:30; Rom 9:22;
 • 5 Orice inimă trufaşă este o scârbă* înaintea Domnului: hotărât**, ea nu va rămâne nepedepsită.
 • * Prov 6:17; Prov 8:13; ** Prov 11:21;
 • 6 Prin* dragoste şi credincioşie, omul ispăşeşte nelegiuirea, şi prin frica** de Domnul, se abate de la rău.
 • * Dan 4:27; Luca 11:41; ** Prov 14:16;
 • 7 Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar şi pe vrăjmaşii lui.
 • 8 Mai* bine puţin cu dreptate decât mari venituri cu strâmbătate.
 • * Ps 37:16; Prov 15:16;
 • 9 Inima* omului se gândeşte pe ce cale să meargă, dar** Domnul îi îndreaptă paşii.
 • * Prov 16:1; Prov 19:21; ** Ps 37:23; Prov 20:24; Ier 10:23;
 • 10 Hotărâri dumnezeieşti sunt pe buzele împăratului, gura lui nu trebuie să facă greşeli când judecă.
 • 11 Cântarul* şi cumpăna dreaptă vin de la Domnul; toate greutăţile de cântărit sunt lucrarea Lui.
 • * Lev 19:36; Prov 11:1;
 • 12 Împăraţilor le este scârbă să facă rău, căci prin* neprihănire se întăreşte un scaun de domnie.
 • * Prov 25:5; Prov 29:14;
 • 13 Buzele* neprihănite sunt plăcute împăraţilor, şi ei iubesc pe cel ce vorbeşte cu neprihănire.
 • * Prov 14:35; Prov 22:11;
 • 14 Mânia* împăratului este un vestitor al morţii, dar un om înţelept trebuie s-o potolească.
 • * Prov 19:12; Prov 20:2;
 • 15 Seninătatea feţei împăratului este viaţa şi bunăvoinţa* lui este ca** o ploaie de primăvară.
 • * Prov 19:12; ** Iov 29:23; Zah 10:1;
 • 16 Cu cât mai mult face câştigarea* înţelepciunii decât a aurului! Cu cât este mai de dorit câştigarea priceperii decât a argintului!
 • * Prov 8:11; Prov 8:19;
 • 17 Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău; acela îşi păzeşte sufletul, care veghează asupra căii sale.
 • 18 Mândria* merge înaintea pieirii şi trufia merge înaintea căderii.
 • * Prov 11:2; Prov 17:19; Prov 18:12;
 • 19 Mai bine să fii smerit cu cei smeriţi decât să împarţi prada cu cei mândri.
 • 20 Cine cugetă la Cuvântul Domnului găseşte fericirea şi cine se încrede* în Domnul este fericit.
 • * Ps 2:12; Ps 34:8; Ps 125:1; Isa 30:18; Ier 17:7;
 • 21 Cine are o inimă înţeleaptă este numit priceput, dar dulceaţa buzelor măreşte ştiinţa.
 • 22 Înţelepciunea* este un izvor de viaţă pentru cine o are, dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor.
 • * Prov 13:14; Prov 14:27;
 • 23 Cine are o inimă* înţeleaptă îşi arată înţelepciunea când vorbeşte şi mereu se văd învăţături noi pe buzele lui.
 • * Ps 37:30; Mat 12:34;
 • 24 Cuvintele prietenoase sunt ca un fagure de miere: dulci pentru suflet şi sănătoase pentru oase.
 • 25 Multe căi* i se par bune omului, dar la urmă duc la moarte.
 • * Prov 14:12;
 • 26 Cine* munceşte, pentru el munceşte, căci foamea lui îl îndeamnă la lucru.
 • * Prov 9:12; Ecl 6:7;
 • 27 Omul stricat pregăteşte nenorocirea şi pe buzele lui este ca un foc aprins.
 • 28 Omul* neastâmpărat stârneşte certuri şi pârâtorul** dezbină pe cei mai buni prieteni.
 • * Prov 6:14; Prov 6:19; Prov 15:18; Prov 26:21; Prov 29:22; ** Prov 17:9;
 • 29 Omul asupritor amăgeşte* pe aproapele său şi-l duce pe o cale care nu este bună.
 • * Prov 1:10;
 • 30 Cine închide ochii ca să se dedea la gânduri stricate, cine-şi muşcă buzele, a şi săvârşit răul.
 • 31 Perii* albi sunt o cunună de cinste, ea se găseşte pe calea neprihănirii.
 • * Prov 20:29;
 • 32 Cel* încet la mânie preţuieşte mai mult decât un viteaz şi cine este stăpân pe sine preţuieşte mai mult decât cine cucereşte cetăţi.
 • * Prov 19:11;
 • 33 Se aruncă sorţul în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul.
  Proverbele, capitolul 16