Proverbele  


Capitolul 17
 • 1 Mai bine o bucată* de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu ceartă!
 • * Prov 15:17;
 • 2 Un argat cu minte stăpâneşte peste fiul* care face ruşine şi va împărţi moştenirea cu fraţii lui.
 • * Prov 10:5; Prov 19:26;
 • 3 Tigaia* lămureşte argintul şi cuptorul lămureşte aurul, dar Cel ce încearcă inimile este Domnul.
 • * Ps 26:2; Prov 27:21; Ier 17:10; Mal 3:3;
 • 4 Cel rău ascultă cu luare aminte la buza nelegiuită şi mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare.
 • 5 Cine* îşi bate joc de sărac îşi bate joc de Cel ce l-a făcut; cine se bucură de o nenorocire nu va rămâne nepedepsit.
 • * Prov 14:31; Iov 31:29; Obad 1:12;
 • 6 Copiii copiilor sunt cununa* bătrânilor şi părinţii sunt slava copiilor lor.
 • * Ps 127:3; Ps 128:3;
 • 7 Cuvintele alese nu se potrivesc în gura unui nebun; cu cât mai puţin cuvintele mincinoase, în gura unui om de viţă aleasă!
 • 8 Darurile par o* piatră scumpă în ochii celor ce le primesc: oriîncotro se întorc, izbândesc.
 • * Prov 18:16; Prov 19:6;
 • 9 Cine* acoperă o greşeală caută dragostea, dar** cine o pomeneşte mereu în vorbirile lui dezbină pe prieteni.
 • * Prov 10:12; ** Prov 16:28;
 • 10 O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput decât o sută de lovituri pe cel nebun.
 • 11 Cel rău nu caută decât răscoală, dar un sol fără milă va fi trimis împotriva lui.
 • 12 Mai* bine să întâlneşti o ursoaică jefuită de puii ei decât un nebun în timpul nebuniei lui.
 • * Osea 13:8;
 • 13 Celui ce întoarce* rău pentru bine nu-i va părăsi răul casa.
 • * Ps 109:4; Ps 109:5; Ier 18:20; Rom 12:17; 1 Tes 5:15; 1 Pet 3:9;
 • 14 Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape; de aceea, curmă* cearta înainte de a se înteţi.
 • * Prov 20:3; 1 Tes 4:11;
 • 15 Cel* ce iartă pe vinovat şi cel ce osândeşte pe cel nevinovat sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului.
 • * Exod 23:7; Prov 24:24; Isa 5:23;
 • 16 La ce slujeşte argintul în mâna nebunului? Să cumpere înţelepciunea?… Dar* n-are minte!
 • * Prov 21:25; Prov 21:26;
 • 17 Prietenul* adevărat iubeşte oricând şi în nenorocire ajunge ca un frate.
 • * Rut 1:16; Prov 18:24;
 • 18 Omul* fără minte dă chezăşie, se pune chezaş pentru aproapele său.
 • * Prov 6:1; Prov 11:15;
 • 19 Cine iubeşte certurile iubeşte păcatul şi cine-şi* zideşte poarta prea înaltă îşi caută pieirea.
 • * Prov 16:18;
 • 20 Cel cu inimă prefăcută nu găseşte fericirea şi cel cu limba* stricată cade în nenorocire.
 • * Iac 3:8;
 • 21 Cine* dă naştere unui nebun va avea întristare şi tatăl unui nebun nu poate să se bucure.
 • * Prov 10:1; Prov 19:13; Prov 17:25;
 • 22 O inimă* veselă este un bun leac, dar un** duh mâhnit usucă oasele.
 • * Prov 12:25; Prov 15:13; Prov 15:15; ** Ps 22:15;
 • 23 Cel rău primeşte daruri pe ascuns ca să sucească* şi căile dreptăţii.
 • * Exod 23:8;
 • 24 Înţelepciunea* este în faţa omului priceput, dar ochii nebunului o caută la capătul pământului.
 • * Prov 14:6; Ecl 2:14; Ecl 8:1;
 • 25 Un fiu nebun aduce necaz* tatălui său şi amărăciune celei ce l-a născut.
 • * Prov 10:1; Prov 15:20; Prov 17:21; Prov 19:13;
 • 26 Nu este bine să osândeşti* pe cel neprihănit la o gloabă, nici să loveşti pe cei de neam ales din pricina neprihănirii lor.
 • * Prov 17:15; Prov 18:5;
 • 27 Cine* îşi înfrânează vorbele cunoaşte ştiinţa şi cine are duhul potolit este un om priceput.
 • * Iac 1:19;
 • 28 Chiar* şi un prost ar trece de înţelept dacă ar tăcea şi de priceput dacă şi-ar ţine gura.
 • * Iov 13:5;
  Proverbele, capitolul 17