Proverbele  


Capitolul 18
 • 1 Cel ursuz caută ce-i place lui, se supără de orice lucru bun.
 • 2 Nebunului nu-i este de învăţătură, ci vrea să arate ce ştie el.
 • 3 Când vine cel rău, vine şi dispreţul şi, odată cu ruşinea, vine şi ocara.
 • 4 Cuvintele gurii unui om sunt ca nişte ape* adânci; izvorul înţelepciunii este ca un şuvoi** care curge întruna.
 • * Prov 10:11; Prov 20:5; ** Ps 78:2;
 • 5 Nu* este bine să ai în vedere faţa celui rău, ca să nedreptăţeşti pe cel neprihănit la judecată.
 • * Lev 19:15; Deut 1:17; Deut 16:19; Prov 24:23; Prov 28:21;
 • 6 Vorbele nebunului aduc ceartă şi gura lui înjură până stârneşte lovituri.
 • 7 Gura* nebunului îi aduce pieirea şi buzele îi sunt o cursă pentru suflet.
 • * Prov 10:14; Prov 12:13; Prov 13:3; Ecl 10:12;
 • 8 Cuvintele* bârfitorului sunt ca prăjiturile: alunecă până în fundul măruntaielor.
 • * Prov 12:18; Prov 26:22;
 • 9 Cine se leneveşte în lucrul lui este frate* cu cel ce nimiceşte.
 • * Prov 28:24;
 • 10 Numele Domnului este un turn* tare; cel neprihănit fuge în el şi stă la adăpost.
 • * 2 Sam 22:3; 2 Sam 22:51; Ps 18:2; Ps 27:1; Ps 61:3; Ps 61:4; Ps 91:2; Ps 144:2;
 • 11 Averea* este o cetate întărită pentru cel bogat; în închipuirea lui, ea este un zid înalt.
 • * Prov 10:15;
 • 12 Înainte* de pieire, inima omului se îngâmfă, dar smerenia merge înaintea slavei.
 • * Prov 11:2; Prov 15:33; Prov 16:18;
 • 13 Cine răspunde fără* să fi ascultat face o prostie şi îşi trage ruşinea.
 • * Ioan 7:51;
 • 14 Duhul omului îl sprijină la boală. Dar duhul doborât de întristare, cine-l va ridica?
 • 15 O inimă pricepută dobândeşte ştiinţa şi urechea celor înţelepţi caută ştiinţa.
 • 16 Darurile* unui om îi fac loc şi-i deschid intrarea înaintea celor mari.
 • * Gen 32:20; 1 Sam 25:27; Prov 17:8; Prov 21:14;
 • 17 Cel care vorbeşte întâi în pricina lui pare că are dreptate, dar vine celălalt şi-l ia la cercetare.
 • 18 Sorţul pune capăt neînţelegerilor şi hotărăşte între cei puternici.
 • 19 Fraţii nedreptăţiţi sunt mai greu de câştigat decât o cetate întărită şi certurile lor sunt tot aşa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărăteşti.
 • 20 Din rodul* gurii lui îşi satură omul trupul, din venitul buzelor lui se satură.
 • * Prov 12:14; Prov 13:2;
 • 21 Moartea* şi viaţa sunt în puterea limbii; oricine o iubeşte îi va mânca roadele.
 • * Mat 12:37;
 • 22 Cine* găseşte o nevastă bună găseşte fericirea; este un har pe care-l capătă de la Domnul.
 • * Prov 19:14; Prov 31:10;
 • 23 Săracul vorbeşte rugându-se, dar bogatul răspunde cu* asprime.
 • * Iac 2:3;
 • 24 Cine îşi face mulţi prieteni îi face spre nenorocirea lui, dar* este un prieten care ţine mai mult la tine decât un frate.
 • * Prov 17:17;
  Proverbele, capitolul 18  
Versetul zilei
Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.
Isaia 58:11
Pune-l pe pagina ta