Proverbele  


Capitolul 19
 • 1 Mai mult preţuieşte* săracul care umblă în neprihănirea lui decât un bogat cu buze stricate şi nebun.
 • * Prov 28:6;
 • 2 Lipsa de ştiinţă este o pagubă pentru cineva şi cine aleargă neghiobeşte înainte o nimereşte rău.
 • 3 Nebunia omului îi suceşte calea şi apoi cârteşte împotriva Domnului cu inima* lui.
 • * Ps 37:7;
 • 4 Bogăţia* aduce un mare număr de prieteni, dar săracul este părăsit de prietenul lui.
 • * Prov 14:20;
 • 5 Martorul* mincinos nu rămâne nepedepsit şi cel ce spune minciuni nu va scăpa.
 • * Prov 19:9; Exod 23:1; Deut 19:16; Deut 19:19; Prov 6:19; Prov 21:28;
 • 6 Omul darnic are mulţi* linguşitori şi toţi** sunt prieteni cu cel ce dă daruri.
 • * Prov 29:26; ** Prov 17:8; Prov 18:16; Prov 21:14;
 • 7 Toţi* fraţii săracului îl urăsc; cu cât mai mult se** depărtează prietenii lui de el! El se îndreaptă spre ei cu vorbe rugătoare, dar ei se fac nevăzuţi.
 • * Prov 14:20; ** Ps 38:11;
 • 8 Cine capătă înţelepciune îşi iubeşte sufletul; cine păstrează priceperea găseşte* fericirea.
 • * Prov 16:20;
 • 9 Martorul* mincinos nu rămâne nepedepsit şi cel ce spune minciuni va pieri.
 • * Prov 19:5;
 • 10 Unui nebun nu-i şade bine să trăiască în desfătări, cu atât mai puţin unui rob*, să stăpânească peste voievozi.
 • * Prov 30:22; Ecl 10:6; Ecl 10:7;
 • 11 Înţelepciunea* face pe om răbdător şi** este o cinste pentru el să uite greşelile.
 • * Prov 14:29; Iac 1:19; ** Prov 16:32;
 • 12 Mânia împăratului este ca* răcnetul unui leu şi bunăvoinţa lui este ca roua pe iarbă.
 • * Prov 16:14; Prov 16:15; Prov 20:2; Prov 28:15; Osea 14:5;
 • 13 Un fiu* nebun este o nenorocire pentru tatăl său, şi** o nevastă gâlcevitoare este ca o streaşină de pe care picură întruna.
 • * Prov 10:1; Prov 15:20; Prov 17:21; Prov 17:25; ** Prov 21:9; Prov 21:19; Prov 27:15;
 • 14 Casa* şi averea le moştenim de la părinţi, dar o** nevastă pricepută este un dar de la Domnul.
 • * 2 Cor 12:14; ** Prov 18:22;
 • 15 Lenea* te cufundă într-un somn adânc şi sufletul molatic suferă** de foame.
 • * Prov 6:9; ** Prov 10:4; Prov 20:13; Prov 23:21;
 • 16 Cine* păzeşte porunca îşi păzeşte sufletul; cine nu veghează asupra căii sale va muri.
 • * Luca 10:28; Luca 11:28;
 • 17 Cine* are milă de sărac împrumută pe Domnul, şi El îi va răsplăti binefacerea.
 • * Prov 28:27; Ecl 11:1; Mat 10:42; Mat 25:40; 2 Cor 9:6-8; Evr 6:10;
 • 18 Pedepseşte-ţi* fiul, căci tot mai este nădejde, dar nu dori să-l omori!
 • * Prov 13:24; Prov 23:13; Prov 29:17;
 • 19 Cel pe care-l apucă mânia trebuie să-şi ia pedeapsa; căci, dacă-l scoţi din ea, va trebui să mai faci o dată lucrul acesta.
 • 20 Ascultă sfaturile şi primeşte învăţătura, ca să* fii înţelept pe viitor!
 • * Ps 37:37;
 • 21 Omul face multe* planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului, aceea se împlineşte.
 • * Iov 23:13; Ps 33:10; Ps 33:11; Prov 16:1; Prov 16:9; Isa 14:26; Isa 14:27; Isa 46:10; Fapte 5:39; Evr 6:17;
 • 22 Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui; şi mai mult preţuieşte un sărac decât un mincinos.
 • 23 Frica* de Domnul duce la viaţă, şi cel ce o are petrece noaptea sătul, fără să fie cercetat de nenorocire.
 • * 1 Tim 4:8;
 • 24 Leneşul* îşi vâră mâna în strachină şi n-o duce înapoi la gură.
 • * Prov 15:19; Prov 26:13; Prov 26:15;
 • 25 Loveşte* pe batjocoritor şi prostul se** va face înţelept; mustră pe omul priceput şi va înţelege ştiinţa!
 • * Prov 21:11; ** Deut 13:11; Prov 9:8;
 • 26 Cine jefuieşte pe tatăl său şi izgoneşte pe mama sa este un fiu* care aduce ruşine şi ocară.
 • * Prov 17:2;
 • 27 Încetează, fiule, să mai asculţi învăţătura, dacă ea te depărtează de învăţăturile înţelepte.
 • 28 Un martor stricat îşi bate joc de dreptate şi gura* celor răi înghite nelegiuirea.
 • * Iov 15:16; Iov 20:12; Iov 20:13; Iov 34:7;
 • 29 Pedepsele sunt pregătite pentru batjocoritori şi loviturile*, pentru spinările nebunilor.
 • * Prov 10:13; Prov 26:3;
  Proverbele, capitolul 19