Proverbele  


Capitolul 2
 • Îndemn la căutarea înţelepciunii
 • 1 Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra* cu tine învăţăturile mele,
 • * Prov 4:21; Prov 7:1;
 • 2 dacă vei lua aminte la înţelepciune şi dacă-ţi vei pleca inima la pricepere,
 • 3 dacă vei cere înţelepciune şi dacă te vei ruga pentru pricepere,
 • 4 dacă o vei căuta* ca argintul şi vei umbla după ea ca după o comoară,
 • * Prov 3:14; Mat 13:44;
 • 5 atunci vei înţelege frica de Domnul şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu.
 • 6 Căci* Domnul dă înţelepciune; din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere.
 • * 1 Imp 3:9; 1 Imp 3:12; Iac 1:5;
 • 7 El dă izbândă celor fără prihană, dă un scut* celor ce umblă în nevinovăţie.
 • * Ps 84:11; Prov 30:5;
 • 8 Ocroteşte cărările neprihănirii şi păzeşte* calea credincioşilor Lui.
 • * 1 Sam 2:9; Ps 66:9;
 • 9 Atunci vei înţelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile care duc la bine.
 • Înţelepciunea ne fereşte de cei amăgitori
 • 10 Căci înţelepciunea va veni în inima ta şi cunoştinţa va fi desfătarea sufletului tău;
 • 11 chibzuinţa* va veghea asupra ta, priceperea te va păzi,
 • * Prov 6:22;
 • 12 ca să te scape de calea cea rea, de omul care ţine cuvântări stricate,
 • 13 de cei ce părăsesc cărările adevărate, ca să umble* pe drumuri întunecoase,
 • * Ioan 3:19; Ioan 3:20;
 • 14 care se bucură* să facă răul şi îşi pun plăcerea** în răutate,
 • * Prov 10:23; Ier 11:15; ** Rom 1:32;
 • 15 care* umblă pe cărări strâmbe şi apucă pe drumuri sucite;
 • * Ps 125:5;
 • 16 ca să te scape şi de nevasta* altuia, de străina** care întrebuinţează vorbe ademenitoare,
 • * Prov 5:20; ** Prov 5:3; Prov 6:24; Prov 7:5;
 • 17 care părăseşte* pe bărbatul tinereţii ei şi uită legământul Dumnezeului ei.
 • * Mal 2:14; Mal 2:15;
 • 18 Căci casa* ei coboară la moarte şi drumul ei duce la cei morţi:
 • * Prov 7:27;
 • 19 niciunul care se duce la ea nu se mai întoarce şi nu mai găseşte cărările vieţii.
 • 20 De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine şi să ţii cărările celor neprihăniţi!
 • 21 Căci oamenii* fără prihană vor locui ţara şi oamenii neîntinaţi vor rămâne în ea,
 • * Ps 37:29;
 • 22 dar cei răi* vor fi nimiciţi din ţară şi cei necredincioşi vor fi smulşi din ea.
 • * Iov 18:17; Ps 37:28; Ps 104:35;
  Proverbele, capitolul 2