Proverbele  


Capitolul 20
 • 1 Vinul este* batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase; oricine se îmbată cu ele nu este înţelept.
 • * Gen 9:21; Prov 23:29; Prov 23:30; Isa 28:7; Osea 4:11;
 • 2 Frica pe care o insuflă împăratul este ca* răcnetul unui leu; cine îl supără păcătuieşte** împotriva sa însuşi.
 • * Prov 16:14; Prov 19:12; ** Prov 8:36;
 • 3 Este o cinste* pentru om să se ferească de certuri; dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere.
 • * Prov 17:14;
 • 4 Toamna*, leneşul nu ară; la secerat, ar vrea să strângă roade, dar** nu este nimic!
 • * Prov 10:4; Prov 19:24; ** Prov 19:15;
 • 5 Sfaturile în inima omului sunt ca* nişte ape adânci, dar omul priceput ştie să scoată din ele.
 • * Prov 18:4;
 • 6 Mulţi* oameni îşi trâmbiţează bunătatea; dar cine poate găsi un om** credincios?
 • * Prov 25:14; Mat 6:2; Luca 18:11; ** Ps 12:1; Luca 18:8;
 • 7 Cel neprihănit umblă în* neprihănirea lui; ferice** de copiii lui după el!
 • * 2 Cor 1:12; ** Ps 37:26; Ps 112:2;
 • 8 Împăratul* care şade pe scaunul de domnie al dreptăţii risipeşte orice rău cu privirea lui.
 • * Prov 20:26;
 • 9 Cine* poate zice: „Mi-am curăţit inima, sunt curat de păcatul meu”?
 • * 1 Imp 8:46; 2 Cron 6:36; Iov 14:4; Ps 51:5; Ecl 7:20; 1 Cor 4:4; 1 Ioan 1:8;
 • 10 Două feluri de greutăţi* şi două feluri de măsuri sunt o scârbă înaintea Domnului.
 • * Deut 25:13; Prov 20:23; Prov 11:1; Prov 16:11; Mica 6:10; Mica 6:11;
 • 11 Copilul lasă să se vadă încă* din faptele lui dacă purtarea lui va fi curată şi fără prihană.
 • * Mat 7:16;
 • 12 Urechea care aude* şi ochiul care vede, şi pe una, şi pe celălalt, Domnul le-a făcut.
 • * Exod 4:11; Ps 94:9;
 • 13 Nu* iubi somnul, căci vei ajunge sărac; deschide ochii şi te vei sătura de pâine!
 • * Prov 6:9; Prov 12:11; Prov 19:15; Rom 12:11;
 • 14 „Rău! Rău!” zice cumpărătorul şi, plecând, se fericeşte.
 • 15 Este aur şi sunt multe mărgăritare; dar buzele înţelepte sunt un lucru* scump.
 • * Iov 28:12; Iov 28:16-19; Prov 3:15; Prov 8:11;
 • 16 Ia-i* haina, căci s-a pus chezaş pentru altul; şi ţine-l zălog pentru alţii!
 • * Prov 22:26; Prov 22:27; Prov 27:13;
 • 17 Pâinea minciunii este dulce* omului, dar mai pe urmă gura îi este plină de pietriş.
 • * Prov 9:17;
 • 18 Planurile se pun la cale prin* sfat. Fă** războiul cu chibzuinţă!
 • * Prov 15:22; Prov 24:6; ** Luca 14:31;
 • 19 Cine* umblă cu bârfeli dă pe faţă lucrurile ascunse, şi cu cel ce nu-şi poate ţine gura** să nu te amesteci.
 • * Prov 11:13; ** Rom 16:18;
 • 20 Dacă cineva* blestemă pe tatăl său şi pe mama sa, i se va stinge lumina** în mijlocul întunericului.
 • * Exod 21:17; Lev 20:9; Mat 15:4; ** Iov 18:5; Iov 18:6; Prov 24:20;
 • 21 O moştenire* repede câştigată de la început nu va fi binecuvântată la** sfârşit.
 • * Prov 28:20; ** Hab 2:6;
 • 22 Nu* zice: „Îi voi întoarce eu răul!” Nădăjduieşte** în Domnul, şi El te va ajuta.
 • * Deut 32:35; Prov 17:13; Prov 24:29; Rom 12:17; Rom 12:19; 1 Tes 5:15; 1 Pet 3:9; ** 2 Sam 16:12;
 • 23 Domnul urăşte* două feluri de greutăţi, şi cântarul mincinos nu este un lucru bun.
 • * Prov 20:10;
 • 24 Domnul* îndreaptă paşii omului, dar ce înţelege omul din calea sa?
 • * Ps 37:23; Prov 16:9; Ier 10:23;
 • 25 Este o cursă pentru om să facă în pripă o făgăduinţă sfântă şi, abia după* ce a făcut juruinţa, să se gândească.
 • * Ecl 5:4; Ecl 5:5;
 • 26 Un împărat* înţelept vântură pe cei răi şi trece cu roata peste ei.
 • * Ps 101:5; Prov 20:8;
 • 27 Suflarea omului este o lumină* a Domnului, care pătrunde până în fundul măruntaielor.
 • * 1 Cor 2:11;
 • 28 Bunătatea* şi credincioşia păzesc pe împărat, şi el îşi întăreşte scaunul de domnie prin bunătate.
 • * Ps 101:1; Prov 29:14;
 • 29 Slava tinerilor este tăria, dar podoaba* bătrânilor sunt perii albi.
 • * Prov 16:31;
 • 30 Mijloacele de vindecare pentru cel rău sunt bătăile şi vânătăile până la rană.
  Proverbele, capitolul 20