Proverbele  


Capitolul 21
 • 1 Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea.
 • 2 Omul* socoteşte că toate căile lui sunt fără prihană, dar** Cel ce cercetează inimile este Domnul.
 • * Prov 16:2; ** Prov 24:12; Luca 16:15;
 • 3 A* face dreptate şi judecată este mai plăcut Domnului decât jertfele.
 • * 1 Sam 15:22; Ps 50:8; Prov 15:8; Isa 1:11; Osea 6:6; Mica 6:7; Mica 6:8;
 • 4 Privirile* trufaşe şi inima îngâmfată, această candelă a celor răi, nu sunt decât păcat.
 • * Prov 6:17;
 • 5 Planurile* omului harnic nu duc decât la belşug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă.
 • * Prov 10:4; Prov 13:4;
 • 6 Comorile câştigate* cu o limbă mincinoasă sunt o deşertăciune care fuge, şi ele duc la moarte.
 • * Prov 10:2; Prov 13:11; Prov 20:21; 2 Pet 2:3;
 • 7 Silnicia celor răi îi mătură, pentru că nu vor să facă ce este drept.
 • 8 Cel vinovat merge pe căi sucite, dar cel nevinovat face ce este bine.
 • 9 Mai* bine să locuieşti într-un colţ pe acoperiş decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare.
 • * Prov 21:19; Prov 19:13; Prov 25:24; Prov 27:15;
 • 10 Sufletul* celui rău doreşte răul, semenul lui n-are nicio trecere înaintea lui.
 • * Iac 4:5;
 • 11 Când* este pedepsit batjocoritorul, prostul se face înţelept; şi când se dă învăţătură celui înţelept, el capătă ştiinţa.
 • * Prov 19:25;
 • 12 Cel neprihănit* se uită la casa celui rău şi vede ce repede sunt aruncaţi cei răi în nenorocire.
 • * Mat 7:2; Mat 18:30; Iac 2:13;
 • 13 Cine îşi astupă urechea la strigătul săracului, nici el nu va căpăta răspuns când va striga.
 • 14 Un dar* făcut în taină potoleşte mânia şi o mită dată pe ascuns potoleşte cea mai puternică mânie.
 • * Prov 17:8; Prov 17:23; Prov 18:16;
 • 15 Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine, dar* pentru cei ce fac răul este o groază.
 • * Prov 10:29;
 • 16 Omul care se abate de la calea înţelepciunii se va odihni în adunarea celor morţi.
 • 17 Cine iubeşte petrecerile va duce lipsă şi cine iubeşte vinul şi untdelemnul dresurilor nu se îmbogăţeşte.
 • 18 Cel rău slujeşte ca preţ de răscumpărare* pentru cel neprihănit, şi cel stricat, pentru oamenii fără prihană.
 • * Prov 11:8; Isa 43:3; Isa 43:4;
 • 19 Mai* bine să locuieşti într-un pământ pustiu decât cu o nevastă gâlcevitoare şi supărăcioasă.
 • * Prov 21:9;
 • 20 Comori* de preţ şi untdelemn sunt în locuinţa celui înţelept, dar omul fără minte le risipeşte.
 • * Ps 112:3; Mat 25:3; Mat 25:4;
 • 21 Cine* urmăreşte neprihănirea şi bunătatea găseşte viaţă, neprihănire şi slavă.
 • * Prov 15:9; Mat 5:6;
 • 22 Înţeleptul cucereşte cetatea* vitejilor şi doboară puterea în care se încredeau.
 • * Ecl 9:14;
 • 23 Cine* îşi păzeşte gura şi limba îşi scuteşte sufletul de multe necazuri.
 • * Prov 12:13; Prov 13:3; Prov 18:21; Iac 3:2;
 • 24 Cel mândru şi trufaş se cheamă batjocoritor: el lucrează cu aprinderea îngâmfării.
 • 25 Poftele leneşului* îl omoară, pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile.
 • * Prov 13:4;
 • 26 Toată ziua o duce numai în pofte, dar cel* neprihănit dă fără zgârcenie.
 • * Ps 37:26; Ps 112:9;
 • 27 Jertfa* celor răi este o scârbă înaintea Domnului, cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiuite.
 • * Ps 50:9; Prov 15:8; Isa 66:3; Ier 6:20; Amos 5:22;
 • 28 Martorul* mincinos va pieri, dar omul care ascultă bine va vorbi totdeauna cu izbândă.
 • * Prov 19:5; Prov 19:9;
 • 29 Cel rău ia o înfăţişare neruşinată, dar omul fără prihană îşi îmbunătăţeşte calea.
 • 30 Nici* înţelepciunea, nici priceperea, nici sfatul n-ajută împotriva Domnului.
 • * Isa 8:9; Isa 8:10; Ier 9:23; Fapte 5:39;
 • 31 Calul* este pregătit pentru ziua bătăliei, dar biruinţa** este a Domnului.
 • * Ps 20:7; Ps 33:17; Isa 31:1; ** Ps 3:8;
  Proverbele, capitolul 21