Proverbele  


Capitolul 22
 • 1 Un nume* bun este mai de dorit decât o bogăţie mare şi a fi iubit preţuieşte mai mult decât argintul şi aurul.
 • * Ecl 7:1;
 • 2 Bogatul* şi săracul se întâlnesc: Domnul** i-a făcut şi pe unul, şi pe altul.
 • * Prov 29:13; 1 Cor 12:21; ** Iov 31:15; Prov 14:31;
 • 3 Omul* chibzuit vede nenorocirea şi se ascunde, dar cei proşti merg înainte şi sunt pedepsiţi.
 • * Prov 14:16; Prov 27:12;
 • 4 Răsplata* smereniei, a fricii de Domnul, este bogăţia, slava şi viaţa.
 • * Ps 112:3; Mat 6:33;
 • 5 Spini* şi curse sunt pe calea omului stricat: cel** ce-şi păzeşte sufletul se depărtează de ele.
 • * Prov 15:19; ** 1 Ioan 5:18;
 • 6 Învaţă* pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.
 • * Efes 6:4; 2 Tim 3:15;
 • 7 Bogatul* stăpâneşte peste cei săraci, şi cel ce ia cu împrumut este robul celui ce-i dă cu împrumut.
 • * Iac 2:6;
 • 8 Cine* seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera, şi nuiaua nelegiuirii lui este gata.
 • * Iov 4:8; Osea 10:13;
 • 9 Omul milostiv* va fi binecuvântat, pentru că dă săracului din pâinea lui.
 • * 2 Cor 9:6;
 • 10 Izgoneşte* pe batjocoritor şi cearta se va sfârşi, neînţelegerile şi ocările vor înceta.
 • * Gen 21:9; Gen 21:10; Ps 101:5;
 • 11 Cine* iubeşte curăţia inimii şi are bunăvoinţa pe buze este prieten cu împăratul.
 • * Ps 101:6; Prov 16:13;
 • 12 Ochii Domnului păzesc pe cel ce are ştiinţă, dar înfruntă cuvintele celui stricat.
 • 13 Leneşul* zice: „Afară este un leu, care m-ar putea ucide pe uliţă!”
 • * Prov 26:13;
 • 14 Gura* curvelor este o groapă adâncă; pe cine vrea să-l pedepsească Domnul, acela** cade în ea.
 • * Prov 2:16; Prov 5:3; Prov 7:5; Prov 23:27; ** Ecl 7:26;
 • 15 Nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua* certării o va dezlipi de el.
 • * Prov 13:24; Prov 19:18; Prov 23:13; Prov 23:14; Prov 29:15; Prov 29:17;
 • 16 Cine asupreşte pe sărac ca să-şi mărească avuţia va trebui să dea şi el altuia mai bogat şi va duce lipsă.
 • 17 Pleacă-ţi urechea şi ascultă cuvintele înţelepţilor şi ia învăţătura mea în inimă!
 • 18 Căci este bine să le păstrezi înăuntrul tău şi să-ţi fie toate deodată pe buze.
 • 19 Pentru ca să-ţi pui încrederea în Domnul, vreau să te învăţ eu astăzi, da, pe tine.
 • 20 N-am aşternut eu oare în scris pentru tine sfaturi* şi cugetări,
 • * Prov 8:6;
 • 21 ca* să te învăţ lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca** să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce te trimite?
 • * Luca 1:3; Luca 1:4; ** 1 Pet 3:15;
 • 22 Nu* despuia pe sărac, pentru că este sărac, şi nu asupri** pe nenorocitul care stă la poartă!
 • * Exod 23:6; Iov 31:16; Iov 31:21; ** Zah 7:10; Mal 3:5;
 • 23 Căci* Domnul le va apăra pricina lor şi va despuia viaţa celor ce-i despoaie.
 • * 1 Sam 24:12; 1 Sam 25:39; Ps 12:5; Ps 35:1; Ps 35:10; Ps 68:5; Ps 140:12; Prov 23:11; Ier 51:36;
 • 24 Nu te împrieteni cu omul mânios şi nu te însoţi cu omul iute la mânie,
 • 25 ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui şi să-ţi ajungă o cursă pentru suflet.
 • 26 Nu* fi printre cei ce pun chezăşii, printre cei ce dau zălog pentru datorii!
 • * Prov 6:1; Prov 11:15;
 • 27 Căci, dacă n-ai cu ce să plăteşti, pentru ce ai voi să ţi* se ia patul de sub tine?
 • * Prov 20:16;
 • 28 Nu* muta hotarul cel vechi, pe care l-au aşezat părinţii tăi!
 • * Deut 19:14; Deut 27:17; Prov 23:10;
 • 29 Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împăraţi, nu lângă oamenii de rând.
  Proverbele, capitolul 22