Proverbele  


Capitolul 22
 • 1 Un nume* bun este mai de dorit decât o bogăţie mare şi a fi iubit preţuieşte mai mult decât argintul şi aurul.
 • * Ecl 7:1;
 • 2 Bogatul* şi săracul se întâlnesc: Domnul** i-a făcut şi pe unul, şi pe altul.
 • * Prov 29:13; 1 Cor 12:21; ** Iov 31:15; Prov 14:31;
 • 3 Omul* chibzuit vede nenorocirea şi se ascunde, dar cei proşti merg înainte şi sunt pedepsiţi.
 • * Prov 14:16; Prov 27:12;
 • 4 Răsplata* smereniei, a fricii de Domnul, este bogăţia, slava şi viaţa.
 • * Ps 112:3; Mat 6:33;
 • 5 Spini* şi curse sunt pe calea omului stricat: cel** ce-şi păzeşte sufletul se depărtează de ele.
 • * Prov 15:19; ** 1 Ioan 5:18;
 • 6 Învaţă* pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.
 • * Efes 6:4; 2 Tim 3:15;
 • 7 Bogatul* stăpâneşte peste cei săraci, şi cel ce ia cu împrumut este robul celui ce-i dă cu împrumut.
 • * Iac 2:6;
 • 8 Cine* seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera, şi nuiaua nelegiuirii lui este gata.
 • * Iov 4:8; Osea 10:13;
 • 9 Omul milostiv* va fi binecuvântat, pentru că dă săracului din pâinea lui.
 • * 2 Cor 9:6;
 • 10 Izgoneşte* pe batjocoritor şi cearta se va sfârşi, neînţelegerile şi ocările vor înceta.
 • * Gen 21:9; Gen 21:10; Ps 101:5;
 • 11 Cine* iubeşte curăţia inimii şi are bunăvoinţa pe buze este prieten cu împăratul.
 • * Ps 101:6; Prov 16:13;
 • 12 Ochii Domnului păzesc pe cel ce are ştiinţă, dar înfruntă cuvintele celui stricat.
 • 13 Leneşul* zice: „Afară este un leu, care m-ar putea ucide pe uliţă!”
 • * Prov 26:13;
 • 14 Gura* curvelor este o groapă adâncă; pe cine vrea să-l pedepsească Domnul, acela** cade în ea.
 • * Prov 2:16; Prov 5:3; Prov 7:5; Prov 23:27; ** Ecl 7:26;
 • 15 Nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua* certării o va dezlipi de el.
 • * Prov 13:24; Prov 19:18; Prov 23:13; Prov 23:14; Prov 29:15; Prov 29:17;
 • 16 Cine asupreşte pe sărac ca să-şi mărească avuţia va trebui să dea şi el altuia mai bogat şi va duce lipsă.
 • 17 Pleacă-ţi urechea şi ascultă cuvintele înţelepţilor şi ia învăţătura mea în inimă!
 • 18 Căci este bine să le păstrezi înăuntrul tău şi să-ţi fie toate deodată pe buze.
 • 19 Pentru ca să-ţi pui încrederea în Domnul, vreau să te învăţ eu astăzi, da, pe tine.
 • 20 N-am aşternut eu oare în scris pentru tine sfaturi* şi cugetări,
 • * Prov 8:6;
 • 21 ca* să te învăţ lucruri temeinice, cuvinte adevărate, ca** să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce te trimite?
 • * Luca 1:3; Luca 1:4; ** 1 Pet 3:15;
 • 22 Nu* despuia pe sărac, pentru că este sărac, şi nu asupri** pe nenorocitul care stă la poartă!
 • * Exod 23:6; Iov 31:16; Iov 31:21; ** Zah 7:10; Mal 3:5;
 • 23 Căci* Domnul le va apăra pricina lor şi va despuia viaţa celor ce-i despoaie.
 • * 1 Sam 24:12; 1 Sam 25:39; Ps 12:5; Ps 35:1; Ps 35:10; Ps 68:5; Ps 140:12; Prov 23:11; Ier 51:36;
 • 24 Nu te împrieteni cu omul mânios şi nu te însoţi cu omul iute la mânie,
 • 25 ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui şi să-ţi ajungă o cursă pentru suflet.
 • 26 Nu* fi printre cei ce pun chezăşii, printre cei ce dau zălog pentru datorii!
 • * Prov 6:1; Prov 11:15;
 • 27 Căci, dacă n-ai cu ce să plăteşti, pentru ce ai voi să ţi* se ia patul de sub tine?
 • * Prov 20:16;
 • 28 Nu* muta hotarul cel vechi, pe care l-au aşezat părinţii tăi!
 • * Deut 19:14; Deut 27:17; Prov 23:10;
 • 29 Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împăraţi, nu lângă oamenii de rând.
  Proverbele, capitolul 22  
Versetul zilei
Domnul te va călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou putere mădularelor tale; vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale cărui ape nu seacă.
Isaia 58:11
Pune-l pe pagina ta