Proverbele  


Capitolul 23
 • 1 Dacă stai la masă la unul din cei mari, ia seama ce ai dinainte:
 • 2 pune-ţi un cuţit în gât, dacă eşti prea lacom.
 • 3 Nu pofti mâncărurile lui alese, căci sunt o hrană înşelătoare!
 • 4 Nu* te chinui ca să te îmbogăţeşti, nu-ţi pune** priceperea în aceasta!
 • * Prov 28:20; 1 Tim 6:9; 1 Tim 6:10; ** Prov 3:5; Rom 12:16;
 • 5 Abia ţi-ai aruncat ochii spre ea, şi nu mai este; căci bogăţia îşi face aripi şi, ca vulturul, îşi ia zborul spre ceruri.
 • 6 Nu* mânca pâinea celui** pizmaş şi nu pofti mâncărurile lui alese,
 • * Ps 141:4; ** Deut 15:9;
 • 7 căci el este ca unul care îşi face socotelile în suflet! „Mănâncă şi bea”, îţi* va zice el, dar inima lui nu este cu tine.
 • * Ps 12:2;
 • 8 Bucata pe care ai mâncat-o o vei vărsa şi cuvintele plăcute pe care le vei spune sunt pierdute.
 • 9 Nu vorbi la* urechea celui nebun, căci el nesocoteşte cuvintele tale înţelepte!
 • * Prov 9:8; Mat 7:6;
 • 10 Nu* muta hotarul văduvei şi nu intra în ogorul orfanilor,
 • * Deut 19:14; Deut 27:17; Prov 22:28;
 • 11 căci* Răzbunătorul lor este puternic: El le va apăra pricina împotriva ta.
 • * Iov 31:21; Prov 22:23;
 • 12 Deschide-ţi inima la învăţătură şi urechile la cuvintele ştiinţei!
 • 13 Nu* cruţa copilul de mustrare, căci, dacă-l vei lovi cu nuiaua, nu va muri!
 • * Prov 13:24; Prov 19:18; Prov 22:15; Prov 29:15; Prov 29:17;
 • 14 Lovindu-l cu nuiaua, îi* scoţi sufletul din Locuinţa morţilor.
 • * 1 Cor 5:5;
 • 15 Fiule, dacă-ţi* va fi inima înţeleaptă, inima mea se va bucura;
 • * Prov 23:24; Prov 23:25; Prov 29:3;
 • 16 şi lăuntrul meu se va veseli când buzele tale vor spune ce este bine.
 • 17 Să nu-ţi pizmuiască inima* pe cei păcătoşi, ci** să aibă totdeauna frică de Domnul,
 • * Ps 37:1; Ps 73:3; Prov 3:31; Prov 24:1; ** Prov 28:14;
 • 18 căci* este o răsplată şi nu ţi se va tăia nădejdea.
 • * Ps 37:37; Prov 24:1; Luca 16:25;
 • 19 Ascultă, fiule, şi fii înţelept; îndreaptă-ţi* inima pe calea cea dreaptă!
 • * Prov 4:23;
 • 20 Nu* fi printre cei ce beau vin, nici printre cei ce se îmbuibă cu carne!
 • * Isa 5:22; Mat 24:49; Luca 21:34; Rom 13:13; Efes 5:18;
 • 21 Căci beţivul şi cel ce se dedă la îmbuibare sărăcesc, şi aţipirea te face să porţi* zdrenţe.
 • * Prov 19:15;
 • 22 Ascultă* pe tatăl tău, care te-a născut, şi nu nesocoti pe mamă-ta când a îmbătrânit.
 • * Prov 1:8; Prov 30:17; Efes 6:1; Efes 6:2;
 • 23 Cumpără* adevărul – şi nu-l vinde –, înţelepciunea, învăţătura şi priceperea.
 • * Prov 4:5; Prov 4:7; Mat 13:44;
 • 24 Tatăl* celui neprihănit se veseleşte şi cel ce dă naştere unui înţelept se bucură.
 • * Prov 10:1; Prov 15:20; Prov 23:15;
 • 25 Să se bucure tatăl tău şi mama ta, să se veselească cea care te-a născut.
 • 26 Fiule, dă-Mi inima ta şi să găsească plăcere ochii tăi în căile Mele!
 • 27 Căci* curva este o groapă adâncă şi străina, o fântână strâmtă.
 • * Prov 22:14;
 • 28 Ea* pândeşte ca un hoţ şi măreşte între oameni numărul celor stricaţi.
 • * Prov 7:12; Ecl 7:26;
 • 29 Ale* cui sunt vaietele? Ale cui sunt oftările? Ale cui sunt neînţelegerile? Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt rănirile fără pricină? Ai cui sunt ochii** roşii?
 • * Isa 5:11; Isa 5:22; ** Gen 49:12;
 • 30 Ale celor ce* întârzie la vin şi se duc să golească paharul cu vin amestecat.
 • * Prov 20:1; Efes 5:18;
 • 31 Nu te uita la vin* când curge roşu şi face mărgăritare în pahar; el alunecă uşor,
 • * Ps 75:8; Prov 9:2;
 • 32 dar pe urmă ca un şarpe muşcă şi înţeapă ca un basilisc.
 • 33 Ochii ţi se vor uita după femeile altora şi inima îţi va vorbi prostii.
 • 34 Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării, ca un om culcat pe vârful unui catarg.
 • 35 „M-a lovit*…, dar nu mă doare!… M-a bătut…, dar nu** simt nimic! Când mă voi trezi? Mai vreau vin!”
 • * Prov 27:22; Ier 5:3; ** Efes 4:19; Deut 29:19; Isa 56:12;
  Proverbele, capitolul 23