Proverbele  


Capitolul 24
 • 1 Nu pizmui* pe oamenii cei răi şi nu** dori să fii cu ei;
 • * Ps 37:1; Ps 73:3; Prov 3:31; Prov 23:17; Prov 24:19; ** Prov 1:15;
 • 2 căci* inima lor se gândeşte la prăpăd şi buzele lor vorbesc nelegiuiri.
 • * Ps 10:7;
 • 3 Prin înţelepciune se înalţă o casă şi prin pricepere se întăreşte;
 • 4 prin ştiinţă se umplu cămările ei de toate bunătăţile de preţ şi plăcute.
 • 5 Un om* înţelept este plin de putere şi cel priceput îşi oţeleşte vlaga.
 • * Prov 21:22; Ecl 9:16;
 • 6 Căci* prin măsuri chibzuite câştigi bătălia, şi prin marele număr al sfetnicilor ai biruinţa.
 • * Prov 11:14; Prov 15:22; Prov 20:18; Luca 14:31;
 • 7 Înţelepciunea este prea* înaltă pentru cel nebun: el nu va deschide gura la judecată.
 • * Ps 10:5; Prov 14:6;
 • 8 Cine se* gândeşte să facă rău se cheamă un om plin de răutate.
 • * Rom 1:30;
 • 9 Gândul celui nebun nu este decât păcat şi batjocoritorul este o scârbă pentru oameni.
 • 10 Dacă slăbeşti în ziua necazului, mică îţi este puterea.
 • 11 Izbăveşte* pe cei târâţi la moarte şi scapă pe cei ce sunt aproape să fie înjunghiaţi.
 • * Ps 82:4; Isa 58:6; Isa 58:7; 1 Ioan 3:16;
 • 12 Dacă zici: „Ah! n-am ştiut…”, crezi că nu vede Cel ce* cântăreşte inimile şi Cel ce veghează asupra sufletului tău? Şi nu va răsplăti El fiecăruia după** faptele lui?
 • * Prov 21:2; ** Iov 34:11; Ps 62:12; Ier 32:19; Rom 2:6; Apoc 2:23; Apoc 22:12;
 • 13 Fiule, mănâncă* miere, căci este bună, şi fagurele de miere este dulce pentru cerul gurii tale!
 • * Cant 5:1;
 • 14 Tot* aşa şi înţelepciunea este bună pentru sufletul tău: dacă o vei găsi, ai un viitor** şi nu ţi se va tăia nădejdea.
 • * Ps 119:10; Ps 119:103; ** Prov 23:18;
 • 15 Nu* întinde curse, nelegiuitule, la locuinţa celui neprihănit şi nu-i tulbura odihna!
 • * Ps 10:9; Ps 10:10;
 • 16 Căci* cel neprihănit de şapte ori cade şi se ridică, dar** cei răi se prăbuşesc în nenorocire.
 • * Iov 5:19; Ps 34:19; Ps 37:24; Mica 7:8; ** Estera 7:10; Amos 5:2; Amos 8:14; Apoc 18:21;
 • 17 Nu* te bucura de căderea vrăjmaşului tău şi să nu ţi se veselească inima când se poticneşte el,
 • * Iov 31:29; Ps 35:15; Ps 35:19; Prov 17:5; Obad 1:12;
 • 18 ca nu cumva Domnul să vadă, să nu-I placă şi să-Şi întoarcă mânia de la el!
 • 19 Nu* te mânia din pricina celor ce fac rău şi nu pizmui pe cei răi!
 • * Ps 37:1; Ps 73:3; Prov 23:17; Prov 24:1;
 • 20 Căci* cel ce face răul n-are niciun viitor şi lumina** celor răi se stinge.
 • * Ps 11:6; ** Iov 18:5; Iov 18:6; Iov 21:17; Prov 13:9; Prov 20:20;
 • 21 Fiule, teme-te* de Domnul şi de împăratul şi să nu te amesteci cu cei neastâmpăraţi!
 • * Rom 13:7; 1 Pet 2:17;
 • 22 Căci deodată le va veni pieirea. Şi cine poate şti sfârşitul amândurora?
 • 23 Iată ce mai spun înţelepţii: „Nu* este bine să ai în vedere faţa oamenilor în judecăţi.”
 • * Lev 19:15; Deut 1:17; Deut 16:19; Prov 18:5; Prov 28:21; Ioan 7:24;
 • 24 Pe cine* zice celui rău: „Tu eşti bun!” îl blestemă popoarele şi-l urăsc neamurile.
 • * Prov 17:15; Isa 5:23;
 • 25 Dar celor ce judecă drept le merge bine şi o mare binecuvântare vine peste ei.
 • 26 Un răspuns bun este ca un sărut pe buze.
 • 27 Vezi-ţi* întâi de treburi afară, îngrijeşte de lucrul câmpului, şi apoi apucă-te să-ţi zideşti casa!
 • * 1 Imp 5:17; 1 Imp 5:18; Luca 14:28;
 • 28 Nu* vorbi în chip uşuratic împotriva aproapelui tău; ori ai vrea să înşeli cu buzele tale?
 • * Efes 4:25;
 • 29 Nu* zice: „Cum mi-a făcut el, aşa am să-i fac şi eu, îi voi răsplăti după faptele lui!”
 • * Prov 20:22; Mat 5:39; Mat 5:44; Rom 12:17; Rom 12:19;
 • 30 Am trecut pe lângă ogorul unui leneş şi pe lângă via unui om fără minte.
 • 31 Şi era* numai spini, acoperit de mărăcini, şi zidul de piatră era prăbuşit.
 • * Gen 3:18;
 • 32 M-am uitat bine şi cu luare aminte şi am tras învăţătură din ce am văzut.
 • 33 „Să mai dorm puţin*, să mai aţipesc puţin, să mai încrucişez mâinile puţin, ca să mă odihnesc…”
 • * Prov 6:9;
 • 34 Şi sărăcia vine peste tine pe neaşteptate, ca un hoţ, şi lipsa, ca un om înarmat.
  Proverbele, capitolul 24