Proverbele  


Capitolul 25
 • 1 Iată încă* vreo câteva din pildele lui Solomon, strânse de oamenii lui Ezechia, împăratul lui Iuda.
 • * 1 Imp 4:32;
 • 2 Slava* lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, dar slava împăraţilor stă în cercetarea** lucrurilor.
 • * Deut 29:29; Rom 11:33; ** Iov 29:16;
 • 3 Înălţimea cerurilor, adâncimea pământului şi inima împăraţilor sunt nepătrunse.
 • 4 Scoate* zgura din argint şi argintarul va face din el un vas ales!
 • * 2 Tim 2:21;
 • 5 Scoate* şi pe cel rău dinaintea împăratului şi scaunul lui de domnie** se va întări prin neprihănire.
 • * Prov 20:8; ** Prov 16:12; Prov 29:14;
 • 6 Nu te făli înaintea împăratului şi nu lua locul celor mari;
 • 7 căci* este mai bine să ţi se zică: „Suie-te mai sus!” decât să fii coborât înaintea voievodului pe care ţi-l văd ochii.
 • * Luca 14:8-10;
 • 8 Nu* te grăbi să te iei la ceartă, ca nu cumva, la urmă, să nu ştii ce să faci când te va lua la ocări aproapele tău.
 • * Prov 17:14; Mat 5:25;
 • 9 Apără-ţi* pricina împotriva aproapelui tău, dar nu da pe faţă taina altuia,
 • * Mat 5:25; Mat 18:15;
 • 10 ca nu cumva, aflând-o cineva, să te umple de ruşine şi să-ţi iasă nume rău, care să nu se mai şteargă!
 • 11 Un cuvânt spus la vremea potrivită este ca nişte mere* de aur într-un coşuleţ de argint.
 • * Prov 15:23; Isa 50:4;
 • 12 Ca o verigă de aur şi o podoabă de aur curat, aşa este înţeleptul care mustră pentru o ureche ascultătoare.
 • 13 Ca* răcoreala zăpezii pe vremea secerişului, aşa este un sol credincios pentru cel ce-l trimite: el înviorează sufletul stăpânului său.
 • * Prov 13:17;
 • 14 Ca norii* şi vântul fără ploaie, aşa este un om care** se laudă pe nedrept cu dărniciile lui.
 • * Iuda 1:12; ** Prov 20:6;
 • 15 Prin* răbdare se înduplecă un voievod şi o limbă dulce poate zdrobi oase.
 • * Gen 32:4; 1 Sam 25:24; Prov 15:1; Prov 16:14;
 • 16 Dacă* dai peste miere, nu mânca decât atât cât îţi ajunge, ca să nu ţi se scârbească şi s-o verşi din gură.
 • * Prov 25:27;
 • 17 Calcă rar în casa aproapelui tău, ca să nu se sature de tine şi să te urască.
 • 18 Ca un buzdugan, ca o sabie şi ca o săgeată ascuţită, aşa este un om care* face o mărturisire mincinoasă împotriva aproapelui său.
 • * Ps 57:4; Ps 120:3; Ps 120:4; Prov 12:18;
 • 19 Ca un dinte stricat şi ca un picior care şchioapătă, aşa este încrederea într-un stricat la ziua necazului.
 • 20 Ca unul care îşi scoate haina pe o zi rece sau varsă oţet pe silitră, aşa este cine cântă cântece unei inimi în nenorocire.
 • 21 Dacă* este flămând vrăjmaşul tău, dă-i pâine să mănânce, dacă-i este sete, dă-i apă să bea!
 • * Dan 6:18; Rom 12:15;
 • 22 Căci*, făcând aşa, aduni cărbuni aprinşi pe capul lui, şi** Domnul îţi va răsplăti.
 • * Exod 23:4; Exod 23:5; Mat 5:44; Rom 12:20; ** 2 Sam 16:12;
 • 23 Vântul* de miazănoapte aduce ploaia şi limba** clevetitoare aduce o faţă mâhnită.
 • * Iov 37:22; ** Ps 101:5;
 • 24 Mai* bine să locuieşti într-un colţ pe acoperiş decât să locuieşti într-o casă mare cu o nevastă gâlcevitoare.
 • * Prov 19:13; Prov 21:9; Prov 21:19;
 • 25 Ca apa proaspătă pentru un om obosit, aşa este o veste bună venită dintr-o ţară depărtată.
 • 26 Ca o fântână tulbure şi ca un izvor stricat, aşa este cel neprihănit care se clatină înaintea celui rău.
 • 27 Nu* este bine să mănânci multă miere: tot aşa, nu este o cinste să** alergi după slava ta însuţi.
 • * Prov 25:16; ** Prov 27:2;
 • 28 Omul care* nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată şi fără ziduri.
 • * Prov 16:32;
  Proverbele, capitolul 25  
Versetul zilei
De la capătul pământului strig către Tine cu inima mâhnită şi zic: „Du-mă pe stânca pe care n-o pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine!”
Psalmii 61:2
Pune-l pe pagina ta