Proverbele  


Capitolul 26
 • 1 Cum nu se potrivesc zăpada vara şi* ploaia în timpul secerişului, aşa nu se potriveşte slava pentru un nebun.
 • * 1 Sam 12:17;
 • 2 Cum sare vrabia încoace şi încolo şi cum zboară rândunica, aşa nu nimereşte blestemul* neîntemeiat.
 • * Num 23:8; Deut 23:5;
 • 3 Biciul* este pentru cal, frâul, pentru măgar şi nuiaua, pentru spinarea nebunilor.
 • * Ps 32:9; Prov 10:13;
 • 4 Nu răspunde nebunului după nebunia lui, ca să nu semeni şi tu cu el.
 • 5 Răspunde* însă nebunului după nebunia lui, ca să nu se creadă înţelept.
 • * Mat 16:1-4; Mat 21:24-27;
 • 6 Cel ce trimite o solie printr-un nebun îşi taie singur picioarele şi bea nedreptatea.
 • 7 Cum sunt picioarele ologului, aşa este şi o vorbă înţeleaptă în gura unor nebuni.
 • 8 Cum ai pune o piatră în praştie, aşa este când dai mărire unui nebun.
 • 9 Ca un spin care vine în mâna unui om beat, aşa este o vorbă înţeleaptă în gura nebunilor.
 • 10 Ca un arcaş care răneşte pe toată lumea, aşa este cel ce tocmeşte pe nebuni şi pe întâii veniţi.
 • 11 Cum* se întoarce câinele la ce a vărsat, aşa se întoarce nebunul** la nebunia lui.
 • * 2 Pet 2:22; ** Exod 8:15;
 • 12 Dacă vezi* un om care se crede înţelept, poţi să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el.
 • * Prov 29:20; Luca 18:11; Rom 12:16; Apoc 3:17;
 • 13 Leneşul* zice: „Afară este un leu, pe uliţe este un leu!”
 • * Prov 22:13;
 • 14 Cum se învârteşte uşa pe ţâţânile ei, aşa se învârteşte leneşul* în patul lui.
 • * Prov 19:24;
 • 15 Leneşul îşi vâră mâna în blid şi-i vine greu s-o ducă iarăşi la gură.
 • 16 Leneşul se crede mai înţelept decât şapte oameni care răspund cu judecată.
 • 17 Un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l priveşte este ca unul care apucă un câine de urechi.
 • 18 Ca nebunul care aruncă săgeţi aprinse şi ucigătoare,
 • 19 aşa este omul care înşală pe aproapele său şi apoi zice: „Am* vrut doar să glumesc!”
 • * Efes 5:4;
 • 20 Când nu mai sunt lemne, focul se stinge; şi când nu* mai este niciun clevetitor, cearta se potoleşte.
 • * Prov 22:10;
 • 21 După cum* cărbunele face jăratic şi lemnul, foc, tot aşa şi omul gâlcevitor aprinde cearta.
 • * Prov 15:18; Prov 29:22;
 • 22 Cuvintele* clevetitorului sunt ca nişte prăjituri, alunecă până în fundul măruntaielor.
 • * Prov 18:8;
 • 23 Ca zgura de argint pusă pe un ciob de pământ, aşa sunt buzele aprinse şi o inimă rea.
 • 24 Cel ce urăşte se preface cu buzele lui şi înăuntrul lui pregăteşte înşelăciunea.
 • 25 Când* îţi vorbeşte cu glas dulce, nu-l crede, căci şapte urâciuni sunt în inima lui.
 • * Ps 28:3; Ier 9:8;
 • 26 Chiar dacă-şi ascunde ura în prefăcătorie, totuşi răutatea lui se va descoperi în adunare.
 • 27 Cine* sapă groapa altuia cade el în ea şi piatra se întoarce peste cel ce o prăvăleşte.
 • * Ps 7:15; Ps 7:16; Ps 9:15; Ps 10:2; Ps 57:6; Prov 28:10; Ecl 10:8;
 • 28 Limba mincinoasă urăşte pe cei pe care-i doboară ea şi gura linguşitoare pregăteşte pieirea.
  Proverbele, capitolul 26