Proverbele  


Capitolul 27
 • 1 Nu* te făli cu ziua de mâine, căci nu ştii ce poate aduce o zi!
 • * Luca 12:19; Luca 12:20; Iac 4:13;
 • 2 Să te laude altul*, nu gura ta, un străin, nu buzele tale!
 • * Prov 25:27;
 • 3 Piatra este grea şi nisipul este greu, dar supărarea pe care o pricinuieşte nebunul este mai grea decât amândouă.
 • 4 Furia este fără milă şi mânia, năvalnică, dar cine* poate sta împotriva geloziei?
 • * 1 Ioan 3:12;
 • 5 Mai bine o mustrare* pe faţă decât o prietenie ascunsă.
 • * Prov 28:23; Gal 2:14;
 • 6 Rănile* făcute de un prieten dovedesc credincioşia lui, dar sărutările unui vrăjmaş sunt mincinoase.
 • * Ps 141:5;
 • 7 Sătulul calcă în picioare fagurele de miere, dar pentru cel* flămând toate amărăciunile sunt dulci.
 • * Iov 6:7;
 • 8 Ca pasărea plecată din cuibul ei, aşa este omul plecat din locul său.
 • 9 Cum înveselesc untdelemnul şi tămâia inima, aşa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten.
 • 10 Nu părăsi pe prietenul tău şi pe prietenul tatălui tău, dar nu intra în casa fratelui tău în ziua necazului tău: mai* bine un vecin aproape decât un frate departe.
 • * Prov 17:17; Prov 18:24; Prov 19:7;
 • 11 Fiule*, fii înţelept şi înveseleşte-mi inima, şi** atunci voi putea răspunde celui ce mă batjocoreşte!
 • * Prov 10:1; Prov 23:15; Prov 23:24; ** Ps 127:5;
 • 12 Omul chibzuit* vede răul şi se ascunde, dar proştii merg spre el şi sunt pedepsiţi.
 • * Prov 22:3;
 • 13 Ia-i* haina, căci s-a pus chezaş pentru altul, ia-l zălog în locul unei străine!
 • * Exod 22:26; Prov 20:16;
 • 14 Binecuvântarea aproapelui cu glas tare dis-de-dimineaţă este privită ca un blestem.
 • 15 O* streaşină, care picură necurmat într-o zi de ploaie, şi o nevastă gâlcevitoare sunt tot una.
 • * Prov 19:13;
 • 16 Cine o opreşte parcă opreşte vântul şi parcă ţine untdelemnul în mâna dreaptă.
 • 17 După cum fierul ascute fierul, tot aşa şi omul aţâţă mânia altui om.
 • 18 Cine* îngrijeşte de un smochin va mânca din rodul lui şi cine-şi păzeşte stăpânul va fi preţuit.
 • * 1 Cor 9:7; 1 Cor 9:13;
 • 19 Cum răspunde în apă faţa la faţă, aşa răspunde inima omului inimii omului.
 • 20 După cum Locuinţa morţilor* şi adâncul nu se pot sătura, tot aşa nici ochii** omului nu se pot sătura.
 • * Prov 30:16; Hab 2:5; ** Ecl 1:8; Ecl 6:7;
 • 21 Ce este tigaia* pentru lămurirea argintului şi cuptorul pentru lămurirea aurului, aceea este bunul nume pentru un om.
 • * Prov 17:3;
 • 22 Pe nebun, chiar* dacă l-ai pisa cu pisălogul în piuă, în mijlocul grăunţelor, nebunia tot n-ar ieşi din el.
 • * Prov 23:35; Isa 1:5; Ier 5:3;
 • 23 Îngrijeşte bine de oile tale şi ia seama la turmele tale!
 • 24 Căci nicio bogăţie nu ţine veşnic şi nici cununa nu rămâne pe vecie.
 • 25 După ce se ridică fânul*, se arată verdeaţa nouă, şi ierburile de pe munţi sunt strânse.
 • * Ps 104:14;
 • 26 Mieii sunt pentru îmbrăcăminte şi ţapii, pentru plata ogorului;
 • 27 laptele caprelor ţi-ajunge pentru hrana ta, a casei tale şi pentru întreţinerea slujnicelor tale.
  Proverbele, capitolul 27