Proverbele  


Capitolul 28
 • 1 Cel rău* fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăzneşte ca un leu tânăr.
 • * Lev 26:17; Lev 26:36; Ps 53:5;
 • 2 Când este răscoală într-o ţară, sunt mulţi capi, dar cu un om priceput şi încercat, domnia dăinuieşte.
 • 3 Un om* sărac care apasă pe cei obijduiţi este ca o rupere de nori care aduce lipsă de pâine.
 • * Mat 18:28;
 • 4 Cei ce* părăsesc legea laudă pe cel rău, dar** cei ce păzesc legea se mânie pe el.
 • * Ps 10:3; Ps 49:18; Rom 1:32; ** 1 Imp 18:18; 1 Imp 18:21; Mat 3:7; Mat 14:4; Efes 5:11;
 • 5 Oamenii* dedaţi la rău nu înţeleg ce este drept, dar cei ce** caută pe Domnul înţeleg totul.
 • * Ps 92:6; ** Ioan 7:17; 1 Cor 2:15; 1 Ioan 2:20; 1 Ioan 2:27;
 • 6 Mai* mult preţuieşte săracul care umblă în neprihănirea lui decât bogatul care umblă pe căi sucite.
 • * Prov 19:1; Prov 28:18;
 • 7 Cel ce* păzeşte legea este un fiu priceput, dar cel ce** umblă cu cei desfrânaţi face ruşine tatălui său.
 • * Prov 29:3; ** Iov 27:16; Iov 27:17; Prov 13:22; Ecl 2:26;
 • 8 Cine* îşi înmulţeşte avuţiile prin dobândă şi camătă le strânge pentru cel ce are milă de săraci.
 • * Zah 7:11;
 • 9 Dacă cineva îşi întoarce urechea ca să n-asculte legea, chiar* şi rugăciunea lui este o scârbă.
 • * Ps 66:18; Ps 109:7; Prov 15:8;
 • 10 Cine* rătăceşte pe oamenii fără prihană pe calea cea rea cade în groapa pe care a săpat-o, dar** oamenii fără prihană moştenesc fericirea.
 • * Prov 26:27; ** Mat 6:33;
 • 11 Omul bogat se crede înţelept, dar săracul care este priceput îl cercetează.
 • 12 Când* biruiesc cei neprihăniţi, este o mare slavă, dar când se înalţă cei răi, fiecare se ascunde.
 • * Prov 28:28; Prov 11:10; Prov 29:2; Ecl 10:6;
 • 13 Cine* îşi ascunde fărădelegile nu propăşeşte, dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele capătă îndurare.
 • * Ps 32:3; Ps 32:5; 1 Ioan 1:8-10;
 • 14 Ferice de omul care* se teme necontenit, dar** cel ce-şi împietreşte inima cade în nenorocire.
 • * Ps 16:8; Prov 23:17; ** Rom 2:5; Rom 11:20;
 • 15 Ca un leu* care răcneşte şi ca un urs flămând, aşa este** cel rău care stăpâneşte peste un popor sărac.
 • * 1 Pet 5:8; ** Exod 1:14; Exod 1:16; Exod 1:22; Mat 2:16;
 • 16 Un voievod fără pricepere îşi înmulţeşte faptele de asuprire, dar cel ce urăşte lăcomia îşi lungeşte zilele.
 • 17 Un om* al cărui cuget este încărcat cu sângele altuia fuge până la groapă: nimeni să nu-l oprească.
 • * Gen 9:6; Exod 21:14;
 • 18 Cine* umblă în neprihănire găseşte mântuirea, dar cine** umblă pe două căi strâmbe cade într-o groapă.
 • * Prov 10:9; Prov 10:25; ** Prov 28:6;
 • 19 Cine* îşi lucrează câmpul are belşug de pâine, dar cine aleargă după lucruri de nimic are belşug de sărăcie.
 • * Prov 12:11;
 • 20 Un om credincios este năpădit de binecuvântări, dar* cel ce vrea să se îmbogăţească repede nu rămâne nepedepsit.
 • * Prov 13:11; Prov 20:21; Prov 23:4; Prov 28:22; 1 Tim 6:9;
 • 21 Nu este bine să* cauţi la faţa oamenilor; chiar pentru** o bucată de pâine poate un om să se dedea la păcat.
 • * Prov 18:5; Prov 24:23; ** Ezec 13:19;
 • 22 Un om* pizmaş se grăbeşte să se îmbogăţească, şi nu ştie că lipsa va veni peste el.
 • * Prov 28:20;
 • 23 Cine* mustră pe alţii găseşte mai multă bunăvoinţă pe urmă decât cel cu limba linguşitoare.
 • * Prov 27:5; Prov 27:6;
 • 24 Cine fură pe tatăl său şi pe mama sa şi zice că nu este un păcat este tovarăş* cu nimicitorul.
 • * Prov 8:9;
 • 25 Cel lacom* stârneşte certuri, dar** cel ce se încrede în Domnul este săturat din belşug.
 • * Prov 13:10; ** 1 Tim 6:6;
 • 26 Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înţelepciune va fi mântuit.
 • 27 Cine* dă săracului nu duce lipsă, dar cine închide ochii este încărcat cu blesteme.
 • * Deut 15:7; Prov 19:17; Prov 22:9;
 • 28 Când* se înalţă cei răi, fiecare** se ascunde, dar când pier ei, cei buni se înmulţesc.
 • * Prov 28:12; Prov 29:2; ** Iov 24:4;
  Proverbele, capitolul 28